Αλλαγή ώρας διδασκαλίας Τουρκικών VI


Τουρκικά  IV

Υπάχει αλλαγή στις ώρες διδασκαλίας της Παπουτσή:

Τμήμα ΟΙΚΤΕΤΑΡΤΗ  12:00-14:00 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14:00-16:00

Τμήμα ΠΟΛΤΕΤΑΡΤΗ  16:00-18:00  & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17:00-19:00