Πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (CHS Greece) για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies 2021.


Πρόσκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard  (CHS Greece) για την κάλυψη δύο (2) ερευνητικών υποτροφιών του προγράμματος Fellowships in Comparative Cultural Studies 2021.

Με μια ματιά:

-Αφορά Λέκτορες, Επίκουρους Καθηγητές, μέλη ΕΔΙΠ και ΕΕΠ κατόχους διδακτορικών τίτλων.

- Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 8 Απριλίου 2021.

- Στο πλαίσιο της ερευνητικής τους υποτροφίας διάρκειας ενός έτους από την 1η Ιουνίου 2021, οι δύο ερευνητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάσουν την έρευνά τους στην κοινότητα του CHS, και μεταξύ άλλων θα έχουν πρόσβαση για έναν χρόνο στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard και θα λάβουν ως οικονομική ενίσχυση το ποσό των 2000€.

-Δείτε την πρόσκληση.