Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα την Πρακτική Άσκηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Διαδικτυακό συνέδριο με θέμα την Πρακτική Άσκηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2021

Η ανάδειξη της σημασίας της πρακτικής άσκησης στην ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, είναι το κύριο αντικείμενο διαδικτυακού συνεδρίου με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες και Προκλήσεις», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 από 10:00 έως 18:45.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Ερευνητικό Έργο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Hi.Ed.WEP), το οποίο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας».

Πέρα από την ανάδειξη της αξίας της πρακτικής άσκησης, πρόσθετοι στόχοι του συνεδρίου είναι η αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή της, η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και η προβολή καινοτόμων προσεγγίσεων.

Το συνέδριο έχει 4 συνεδρίες:

  • Συνεδρία 1η:  Διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
  • Συνεδρία 2η:  Η πρακτική άσκηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Συνεδρία 3η:  Καινοτόμες προσεγγίσεις της πρακτικής άσκησης στα ΑΕΙ
  • Συνεδρία 4η: Πολυδιάστατα λειτουργικά πλαίσια και πρακτική άσκηση στα ΑΕΙ

Όπως επισημαίνει η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ερευνητικού έργου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σοφία Μπουτσιούκη, «στη σύγχρονη Ελλάδα οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μία σειρά από προκλήσεις που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ομαλή κοινωνική και οικονομική τους ενσωμάτωση. Η πρόκληση της επιτυχούς μετάβασής τους στην αγορά εργασίας αποτελεί την πιο εμβληματική από αυτές, καθώς οι νέοι αποτελούν μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα όσον αφορά την πρόσβασή τους στην απασχόληση. Με τη διεξαγωγή του συνεδρίου ευελπιστούμε ότι θα συμβάλουμε στην ενδυνάμωση του διαλόγου σχετικά με τη σημασία της πρακτικής άσκησης για την εξοικείωση των φοιτητών με το επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να προβληθεί η πρακτική άσκηση ως άξονας της μαθησιακής διαδικασίας στα ελληνικά πανεπιστήμια, να υπογραμμιστεί η ανάγκη αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων σχεδιασμού και εφαρμογής της και να αναδειχθεί ο ρόλος της  στην ενδυνάμωση φοιτητών και αποφοίτων».

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Zoom και η πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται μετά από εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/meeting/register/tJMud-iorD4oHt3xDHJLez_bWt4z45t6TXVu

Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Έργου: http://hiedwep.uom.gr/, ενώ ερωτήσεις σχετικά με το συνέδριο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν στο email: hiedwep@uom.edu.gr