Νέα Προθεσμία Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021


 

Σας Ενημερώνουμε ότι με  Νέα Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών Παρατείνεται η Προθεσμία Δήλωσης Μαθημάτων Έως την Πέμπτη 18/3/2021.