ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+/ΚΑ103 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων ΚΑ103, ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων για Σπουδές σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.  Η προκήρυξη απευθύνεται στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Πανεπιστημίου (βλ. αρχείο/downloads παρακάτω).

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font