Επιτυχόντες-εισακτέοι στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)


Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για τον 25ο κύκλο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ότι στο site του προγράμματος (http://mis.uom.gr) έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των επιτυχόντων-εισακτέων.