ΨΗΦΙΣΜΑ της 20ης Συνέλευσης Τμήματος ΜΕΤ.


ΨΗΦΙΣΜΑ της 20ης Συνέλευσης Τμήματος ΜΕΤ.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
της 20ης /17-03-2021 Συνέλευσης Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τα πρόσφατα βίαια γεγονότα που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επικίνδυνων εντάσεων στον πανεπιστημιακό χώρο. Καταδικάζει απερίφραστα τα γεγονότα αυτά και εκφράζει την αντίθεσή της σε κάθε βίαια πράξη που διαταράσσει την ακαδημαϊκή ειρήνη. Συμπαραστέκεται στις εκδηλώσεις των φοιτητών του τμήματος, που με ειρηνικό τρόπο αναδεικνύουν τα πολλαπλά προβλήματα που απορρέουν από την εξ αποστάσεως διδασκαλία σε ένα τμήμα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών και καλεί το υπουργείο να δρομολογήσει την επιστροφή το ταχύτερο δυνατό στη δια ζώσης διδασκαλία, με την τήρηση των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων. Δηλώνει αποφασισμένη να προασπίσει την ακαδημαϊκή ενότητα καθώς και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών.