Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής-7ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας JA Start Up 2021


Ημερομηνία Έναρξης
2021-03-22 00:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-03-23 00:00:00