"ΕΥΔΟΞΟΣ" ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-21


"ΕΥΔΟΞΟΣ" ΔΗΛΩΣΕΙΣ &

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκινούν:

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ' οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς ή/και με δικά τους μέσα θα ξεκινήσει:

Τρίτη 06 Απριλίου 2021 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Μαίου 2021.

Ειδικά ΜΟΝΟ για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με ΚΥΑ και Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου:

Οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν την τρέχουσα περίοδο συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν δηλώσει (στο student Web) είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Για την σωστή και έγκυρη Δήλωση συγγραμμάτων στον «ΕΥΔΟΞΟ», ο φοιτητής ελέγχει πρώτα την δήλωση μαθημάτων του στο  student Web, χειμερινής και εαρινής περιόδου 2020-21 και για τα αντίστοιχα μαθήματα μπορεί να δηλώσει και συγγράμματα στο ΕΥΔΟΞΟ.