ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σας ενημερώνουμε, ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης EIPA (European Institute of Public Administration) ανακοίνωσε την διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημόσιου Τομέα 2021 (EPSA - European Public Sector Awards). Τα βραβεία EPSA υποστηρίζονται από τους θεσμικούς εταίρους του EIPA, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης και αποτελούν μια πανευρωπαϊκή διαδικασία βράβευσης καινοτόμων πρακτικών η οποία απευθύνεται σε φορείς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, εθνικό, περιφερειακό και τοπική αυτοδιοίκηση.