Εκδήλωση της Ε.Ν.Ο.Β.Ε. με τίτλο: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»


Εκδήλωση της Ε.Ν.Ο.Β.Ε. με τίτλο: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Ημερομηνία Έναρξης
2021-03-05 18:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-03-05 21:00:00

Εκδήλωση της Ε.Ν.Ο.Β.Ε. με τίτλο: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»

Εκδήλωση της Ε.Ν.Ο.Β.Ε. με τίτλο: «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΚΠΔ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»