Ημερίδα με θέμα "ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.-Ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας"


Ημερίδα με θέμα

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και  Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), με αφορμή τη λήξη της θητείας του Επιστημονικού του Συμβουλίου, σας  π ρ ο σ κ α λεί στην ημερίδα με θέμα «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. -  Ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας», η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00-19:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη του ανεξάρτητου χαρακτήρα και των σκοπών του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και  του έργου που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του.
Στο «ψηφιακό τραπέζι» της ημερίδας θα συμμετάσχουν, εκτός από τα εννέα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύουν τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύουν, διακεκριμένοι επιστήμονες, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και  το όραμά τους για την Επιστήμη. Επίσης, στην ημερίδα  θα φιλοξενηθούν για να παρουσιάσουν τα χρηματοδοτούμενα έργα τους ωφελούμενοι των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στην ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Δρ. Χ. Δήμας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Α. Κυριαζής, ο πρώην Υπουργός Έρευνας και  Καινοτομίας Καθηγητής  Κ. Φωτάκης και  η πρώην Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Π. Κυπριανίδου

Προκειμένου να εγγραφείτε στην Ημερίδα, παρακαλούμε επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://nowcongress.gr/elidek και  θα λάβετε αυτόματα μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής σας.
Για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ημερίδα, στις 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00-19:00, συνδεθείτε στον ίδιο σύνδεσμο και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να σας αποσταλεί κωδικός pin.