ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-04-16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

 

Η ορκωμοσία του τμήματος θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα. Η διαδικασία θα γίνει ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής, καθώς και η ακριβής ημερομηνία θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021:

 

1.Να βεβαιωθούν ότι έχουν τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες στην καρτέλα τους (πχ.  μαθήματα που πρέπει να διαγραφούν)

 

2. Να συμπληρώσουν την αίτηση ορκωμοσίας που βρίσκεται στο site του τμήματος και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην γραμματεία στο msasecr@uom.edu.gr

 

3.Να υποβάλουν ηλεκτρονική  αίτηση στην βιβλιοθήκη για έλεγχο  εκκρεμότητας  με Εύδοξο και βιβλιοθήκη στο παρακάτω Link

 

http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form

 

Εάν διαπιστωθεί εκκρεμότητα θα επικοινωνήσει η βιβλιοθήκη μαζί τους. Την βεβαίωση μη εκκρεμότητας με Εύδοξο και Βιβλιοθήκη παραλαμβάνει η γραμματεία ηλεκτρονικά.

 

4. Να καταθέσουν στη γραμματεία

  • την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα
  • το βιβλιάριο σπουδών (εάν υπάρχει)
  • την κάρτα σίτισης (εάν υπάρχει)
  • το βιβλιάριο υγείας (εάν υπάρχει)

Λόγω της καραντίνας και όλων των απαγορεύσεων που δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε θα ισχύουν και με ποια μορφή,  τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά,  είτε να παραδοθούν στο θυρωρείο σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία τους και την σημείωση: «Για το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης- ορκωμοσία» σε ειδικό κουτί για την Γραμματεία του τΜΕΤ. Μπορούν επίσης να καταθέσουν  υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση απώλειας κάποιου από τα δικαιολογητικά.