Διαδικτυακή Ορκωμοσία του ΜΒΑ στις 20 Απριλίου 2021


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-04-20

Διαδικτυακή Ορκωμοσία του ΜΒΑ στις 20 Απριλίου 2021

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 στις 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί διαδικτυακά η τελετή ορκωμοσίας των υποψηφίων πτυχιούχων του

ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α)

Στην τελετή θα συμμετάσχουν όσοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους μέχρι και τον Μάρτιο του 2021.

 

Οδηγίες για τις/τους υποψήφιες/ους πτυχιούχους

Πριν την ημέρα της ορκωμοσίας θα αποσταλούν:

  1. Το κείμενο του Όρκου ο οποίος θα διαβαστεί από τον/την πρωτεύσαντα/πρωτεύσασα.
  2. Λεπτομερείς οδηγίες για την διεξαγωγή της τελετής ορκωμοσίας.
  3. Σύνδεσμος (zoom) συμμετοχής στη διαδικτυακή τελετή ορκωμοσίας αποκλειστικά και μόνο για χρήση των υποψηφίων πτυχιούχων (τύπου https://zoom.us........)
  4. Σύνδεσμος (YouTube)  παρακολούθησης της διαδικτυακή τελετής ορκωμοσίας αποκλειστικά και μόνο για χρήση για χρήση των προσκεκλημένων (συγγενών/φίλων κ.α.) των υποψηφίων πτυχιούχων (τύπου:https://www.youtube.....)

 

Μετά την ορκωμοσία, την ίδια μέρα θα αποσταλεί το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί και να αποσταλεί στη Γραμματεία άμεσα την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Τα έντυπα της ορκωμοσίας (αντίγραφα πτυχίων και παραρτήματα διπλώματος) θα υπογραφούν αρμοδίως και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά, μόνον εφόσον η Γραμματεία παραλάβει ηλεκτρονικά το πρωτόκολλο ορκωμοσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗΑν κάποιος αδυνατεί να συμμετάσχει, ενώ έχει καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, παρακαλείται να ενημερώσει τη Γραμματεία μέχρι την Τέταρτη 14 Απριλίου 2021, αποστέλλοντας μήνυμα στο mba@uom.edu.gr

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font