Ανακοίνωση - Ενημέρωση για το RadioMET


Ανακοίνωση - Ενημέρωση για το RadioMET

Ανακοίνωση - Ενημέρωση για το RadioMET

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού των Φοιτητ(ρι)ών τΜΕΤ «RadioMET» από τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.uom.gr/msa/radiomet