Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Χορήγηση Υποτροφιών (ΕΔΒΜ 143)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-04-16

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ 5085324, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143)

Αίτηση ΕΔΒΜ 143

Ορθή Επανάληψη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΒΜ 143