ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εγκαινιάζει μία σειρά επιστημονικών διαλέξεων με ομιλητές που έχουν διακριθεί τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Η τέταρτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Χρυσάφη Ι. Ιορδάνογλου, καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα :

Η ελληνική οικονομία μετά το 1950.
Περίοδος 1950-1973: Ανάπτυξη, νομισματική σταθερότητα και κρατικός παρεμβατισμός

την Πέμπτη 15/4/2021 στις 18:00

Οι διαλέξεις που θα προσφέρονται μέσω ΖΟΟΜ, απευθύνονται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του τέταρτου έτους, στις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στις/στους Υποψήφιους Διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.