Διαβούλευση και Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (mba21)


Διαβούλευση και Δήλωση Θέματος Διπλωματικής Εργασίας (mba21)

Αγαπητοί φοιτητές,

θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης διπλωματικών εργασιών, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον διδάσκοντα που τους ενδιαφέρει.

Η χρονική περίοδος διαβούλευσης είναι από 14/04/2021 μέχρι και 14/05/2021.

Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία. Έτσι, και οι διδάσκοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλαμβάνουν εργασίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και οι φοιτητές δεν θα έχουν το άγχος της προτεραιότητας.

Ακολουθεί η χρονική περίοδος κατάθεσης του θέματος της Διπλωματικής, από 15/05/2021  μέχρι  15/06/2021.

Στην περίοδο αυτή θα πρέπει να στείλετε στη Γραμματεία τα δύο παρακάτω έντυπα:

Ηλεκτρονική Υποβολή:

 1. Το έντυπο "Δήλωσης Θέματος της Διπλωματικής Εργασίας" (συμπληρώνετε το έντυπο, γράφετε το όνομα του Επιβλέποντα* που δέχτηκε τη διπλωματική σας, το σκανάρετε και το στέλνετε στη Γραμματεία. Προσοχή: δεν στέλνετε φωτογραφία του εντύπου από το κινητό σας)  *Την υπογραφή του Επιβλέποντα θα φροντίσει να την πάρει η Γραμματεία.

2. Εκδίδετε ηλεκτρονικά την "Υπεύθυνη Δήλωση περί μη Λογοκλοπής" (Προσοχήη Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και αποστέλλεται μέσω της εφαρμογής gov.gr. Δείτε τις συνημμένες οδηγίες για την έκδοση της Υπεύθυνης δήλωσης)

Τα δύο ανωτέρω έντυπα θα πρέπει να σταλούν στη Γραμματεία ηλεκτρονικά μέχρι τις 15/06/2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Υποβολή με φυσικό Φάκελο

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε ή δεν μπορείτε να τα στείλετε ηλεκτρονικά, θα συμπληρώσετε τα έντυπα, θα τα εκτυπώσετε και θα τα υπογράψετε. Τα έντυπα αυτά με την πρωτότυπη υπογραφή σας θα πρέπει να τα προσκομίσετε στη Γραμματεία έως τις 15/06/2021 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1) Τα αφήνετε στη θυρίδα του ΜΒΑ νο 256.
2) Τα αφήνετε στο θυρωρείο, με την ένδειξη "Γραμματεία ΜΒΑ".
3) Τα στέλνετε με ταχυδρομείο.

Επισυνάπτονται προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών από τους καθηγητές.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε οδηγίες σχετικά με την Διπλωματική Εργασία καθώς και τον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Τηλ. 2310-891530, 511, 512, 513