Γραφείο Αποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής


Γραφείο Αποφοίτων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας Γραφείου των Αποφοίτων του.
Καλούνται οι απόφοιτοι του Τμήματος, να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα εγγραφής.