ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ


Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εγκαινιάζει μία σειρά διαλέξεων αποφοίτων του, οι οποίοι έχουν διακριθεί τόσο στον διεθνή ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Η πέμπτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον απόφοιτο του Τμήματος του 2012, κ. Νίκο Τσιτηρίδη με θέμα:

Η εργασιακή μου εμπειρία στον κλάδο των βιοεπιστημών ως οικονομολόγος της υγείας στη Γερμανία

την Πέμπτη 22/4/2021 στις 18:00

Οι διαλέξεις που θα προσφέρονται μέσω ΖΟΟΜ, απευθύνονται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του τέταρτου έτους, στις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και στις/στους Υποψήφιους Διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.