Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας


Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο ΦΕΚ 1686 τ. Β' 24.4.2021)

Eγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο του προσωπικού.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 41, 26.4.2021)

Υπόδειγμα Δήλωσης Αποτελέσματος
(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο)