Μεταφορά υποχρεωτικής αργίας Πρωτομαγιάς


Μεταφορά υποχρεωτικής αργίας Πρωτομαγιάς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1732 τ. Β' / 27.4.2021 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία μεταφέρεται και για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαίου 2021 την Τρίτη 4  Μαίου 2021.