Πρόσκληση Συμμετοχής: 13ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας | Κέρκυρα, 19-21 Νοεμβρίου 2021.


Πρόσκληση Συμμετοχής: 13ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας | Κέρκυρα, 19-21 Νοεμβρίου 2021.

Πρόσκληση Συμμετοχής: 13ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας | Κέρκυρα, 19-21 Νοεμβρίου 2021.