Πρακτική Άσκηση - Επαγγελματικές Προοπτικές: Τετάρτη 27 Μαϊου 2020


Την Τετάρτη 27 Μαϊου 2020 και ώρα 18:30 καλούνται διαδικτυακά
(https://zoom.us/j/97841462256) οι φοιτητές/τριες του Η' Εξαμήνου του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής στην συζήτηση που θα διεξαχθεί με θέμα:

«Πρακτική Άσκηση - Επαγγελματικές Προοπτικές»

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν Καθηγητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font