Πρακτική Άσκηση - Επαγγελματικές Προοπτικές: Δευτέρα 27 Μαϊου 2019


Την Δευτέρα 27 Μαϊου 2019 και ώρα 18:30 καλούνται οι φοιτητές/τριες του Η' Εξαμήνου του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Εργαστήριο Λογιστικής, Ελεγκτικής και
Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές (3ος όροφος, Νο 332) όπου θα διεξαχθεί συζήτηση με θέμα:

«Πρακτική Άσκηση - Επαγγελματικές Προοπτικές»

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν Καθηγητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font