Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό - Προοπτικές Εξέλιξης: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019


Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:15 καλούνται οι φοιτητές/τριες του Ζ' Εξαμήνου του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Εργαστήριο Λογιστικής, Ελεγκτικής και
Φορολογίας με Ηλεκτρονικές Εφαρμογές (3ος όροφος, Νο 332) όπου θα διεξαχθεί συζήτηση με θέμα:

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό - Προοπτικές Εξέλιξης»

Στην παρουσίαση-συζήτηση θα συμμετέχουν Καθηγητές του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font