Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό - Προοπτικές Εξέλιξης: Τρίτη 02 Ιουνίου 2020


Την Τρίτη 02 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 καλούνται διαδικτυακά
(https://zoom.us/j/97841462256) οι φοιτητές/τριες του Η' Εξαμήνου του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής στη συζήτηση που θα διεξαχθεί με θέμα:

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό - Προοπτικές Εξέλιξης»

Στην παρουσίαση-συζήτηση θα συμμετέχουν Καθηγητές του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font