Προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ) για το 2022


Η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2022 πρόκειται να χορηγήσει τρία (3) προγράμματα υποτροφιών, «Research Students»,«Undergraduate Students» και «Specialized Training Colleges Students», σε Έλληνες Υπήκοους  που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιαπωνία. 

Λήψη Αρχείων / Downloads