Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Υποτροφίες από την Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2022


Η Ιαπωνική Κυβέρνηση (ΜΕΧΤ) για το 2022 πρόκειται να χορηγήσει τρία (3) προγράμματα υποτροφιών, «Research Students»,«Undergraduate Students» και «Specialized Training Colleges Students», σε Έλληνες

Υπήκοους  που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιαπωνία. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, για ενημέρωσή σας και τυχόν δικές σας ενέργειες.

 Για περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

 

Δελτίο Τύπου