ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή,

Σε καλούμε να λάβεις δράση στο πλευρό της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου σου! Η Ε.Ι.Φ. του ΠΑΜΑΚ συστήθηκε τον Απρίλιο του 2020 και αποτελεί το όργανο για προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό) της ακαδημαϊκής ζωής στο ΠΑΜΑΚ.

Μπορείς να συμμετέχεις και να υποστηρίξεις το έργο μας με τις ιδέες σου, τις δράσεις σου, τις προτάσεις σου.

Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαστε σε τρεις ομάδες εργασίας:

 Σεξιστική γλώσσα και έμφυλη ευαισθητοποίηση στη διδασκαλία, την έρευνα και τη γραφειοκρατία

 Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων στο ΠΑΜΑΚ

 Σεξουαλική παρενόχληση στο λόγο και την συμπεριφορά

Διάλεξε ποια σου ταιριάζει και επικοινώνησε μαζί μας.

Ενημερώσου για τη δράση μας στοhttps://www.uom.gr/eif και πιο συγκεκριμένα:

• για την Επιτροπή

• για τους στόχους και τους σκοπούς μας

• για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας

• για τις εκδηλώσεις μας

• για τα μαθήματα για τα Φύλα και την Ισότητα στο ΠΑΜΑΚ

• για άλλους χρήσιμοι συνδέσμους

 Θυμήσου, το ΠΑΜΑΚ προσφέρει μια δεξαμενή μαθημάτων για τη μελέτη των φύλων και την προώθηση της ισότητας που μπορείς να παρακολουθήσεις:

 «Γυναίκα και Επιχείρηση», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 «Πολιτικές του Φύλου και εξουσία: Δύση, Ισλαμικός κόσμος και Παγκόσμιος Νότος», Tμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

 “Women’sentrepreneurship: theWesternWorldandtheGlobalSouth”, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

 «Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», Tμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών  «Συμβουλευτική για Άτομα με ειδικές ανάγκες», Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

 «Πολιτική Ανθρωπολογία, Θρησκεία και Φύλα στα Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο», ΠΜΣ Ιστορία Ανθρωπολογία, Πολιτισμός στην Αν και ΝΑ Ευρώπη, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

 Comparative issues in Gender and Cultural Diversity, ΔΠΜΣ ΜΑ in Human Rights and Migration Studies ( (Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών/ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών)

Μάθε, ενημερώσου, πάρε μέρος!

email: eif@uom.edu.gr url: https://www.uom.gr/eif facebook: https://www.facebook.com/eif.pamak τηλ.: 2310 891.245

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του ΠΑΜΑΚ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font