Σεμινάριο της Εδρας Ουνέσκο Διαπολιτισμικής Πολιτικής με θέμα "Οι Δράσεις της Ουνέσκο για την Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς"


Ημερομηνία Έναρξης
2021-05-24 16:00:00

Ημερομηνία Λήξης
2021-06-07 22:00:00

  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 21 ΩΡΩΝ

 

«ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ UNESCO

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 17 ΣΤΟΧΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»