Ανδρονικίδης Ανδρέας
 • 2310 891.584
 • a.andronikidis uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 308

  Ανδρονικίδης Ανδρέας

  Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA))


  Γνωστικό Αντικείμενο

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • ΜΒΑ, University of Sheffield
  • PhD, University of Sheffield.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διεθνές Μάρκετινγκ, παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά (Consumer Ethnocentricity).
  Ψυχολογία Καταναλωτή και συγκεκριμένα στον τομέα της Αυτοεικόνας (Self-Image).  Εξέταση των ενδιαμέσων (moderator) ή εξαρτημένων μεταβλητών που επηρεάζουν την ενεργοποίηση των διαφόρων τύπων αυτοεικόνας.  Οι συνέπειες όσον αφορά την διαμόρφωση του επικοινωνιακού μείγματος
  Στρατηγική Μάρκετινγκ και Επικοινωνιακή πολιτική. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση της εικόνας της επιχείρησης και των επιμέρους προϊόντων/υπηρεσιών. Έλεγχος αποτελεσμάτων με χρήση μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
  Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για παράδειγμα τραπεζικών προϊόντων (Marketing Financial Services).

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   (ΔΕ0110)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα εξετάζει την διοίκηση υπηρεσιών επικεντρώνοντας στην ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Το υλικό που χρησιμοποιείται αφορά τη διοίκηση λειτουργιών, το μάρκετινγκ, τη στρατηγική, τους ανθρώπινους πόρους και τα αντίστοιχα οργανωσιακά θέματα, διερευνώντας τις διαστάσεις των επιτυχημένων επιχειρήσεων/οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό και εκτέλεση του συστήματος παράδοσης υπηρεσίας, καθώς και σε νέες μεθόδους αξιολόγησης υπηρεσιών οι οποίες πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην αξιολόγηση σχολείων, τραπεζικών παραρτημάτων, κλπ. Καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών σημειώνει τα τελευταία χρόνια σημαντική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, το μάθημα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους φοιτητές να εντοπίσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

  Το περιεχόμενο του μαθήματος αποδίδεται στις παρακάτω ενότητες:

  • Εισαγωγή - Βασικά Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών
  • Αρχές διοίκησης των οργανισμών υπηρεσιών
  • Συστήματα Ταξινόμησης Υπηρεσιών
  • Επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγική υπηρεσιών
  • Η Συμβολή της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες
  • Διαχείριση Ποιότητας Υπηρεσιών
  • Κτίσιμο Εμπιστοσύνης Πελάτη – Εσωτερικό Μάρκετινγκ
  • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων - κουλτούρα στους οργανισμούς υπηρεσιών
  • Διοίκηση Διαδικασιών/Διοίκηση Διανομής / Διεθνοποίηση Υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηματικότητα
  • Παρουσίαση ατομικών εργασιών και συζήτηση επι αυτών

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (SPECIAL TOPICS IN MARKETING)
   (ΟΔ0706-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. GENERAL

  SCHOOL

  SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION

  ACADEMIC UNIT

  Department of Business Administration

  LEVEL OF STUDIES

  Undergraduate

  COURSE CODE

  0706-2

  SEMESTER

  H’

  COURSE TITLE

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  (Special Topics in Marketing)

  INDEPENDENT TEACHING ACTIVITIES

  WEEKLY TEACHING HOURS

  CREDITS

   

  3

  5

  COURSE TYPE

   

  special background

  PREREQUISITE COURSES:

   

  -

  LANGUAGE OF INSTRUCTION and EXAMINATIONS:

  English

  IS THE COURSE OFFERED TO ERASMUS STUDENTS

  Yes

  COURSE WEBSITE (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA113/

  2.       LEARNING OUTCOMES

  Learning outcomes

  Knowledge and understanding

  • Be able to identify how aspects of marketing management relate to business situations that you will encounter in your careers, and learn how to how to develop appropriate interventions

  • Understand organisations as a specific cultural and behavioural context for action

  • Design a marketing strategy (adaptation and standardization of marketing offerings)

  Skills

  Transferable

  • Analyse the impacts of the environments (local, regional, global) on the international organisation

  • Understand the various ways culture influences marketing practices and consumer demand (convergence, divergence, and hybridisation)

  • Be able to analyse a business situation from a behavioural viewpoint, identify the main marketing management issues which are likely to arise, and know how to address them.

  The ability to diagnose an organisational situation and understand its importance will also be a key skill taken from this module

  • Use conceptual frames for analysing and diagnosing marketing issues in a multicultural perspective

  • Assess current marketing managers’ behaviour in multi-cultural environment

  • Analyse psycho-social challenges linked to intercultural structures and make relevant decisions

  Values and attitudes

  • Understand the importance of individual and organisational behaviour, and how they powerfully shape employees’ beliefs, attitudes and behaviours

  • Ethics

  • Professional values

  • Diversity

  • Being culturally sensitive to country market requirements (company, consumers, competition, and context)

  General Competences

  •Search for, analysis and synthesis of data and information, with the use of the necessary technology

  • Adapting to new situations

  • Decision-making

  • Team work

  3.       SYLLABUS

  Marketing is one of the most critical elements in any business. Marketing management involves a strategically deep understanding of customer preferences, use of that knowledge in designing right brands for target customers, and determining appropriate ways to communicate, capture, and deliver value. Organizations routinely invest and deploy resources in these functions by managing marketing efforts to boost customer experience. These tasks will be examined in this course.

  The course uses readings, lectures, exercises, and cases study discussions to help students develop marketing decision-making skills in the context of realistic problem situations with incomplete information (case studies). After completing the course, students should be able to:

  •      identify the basic terms, concepts, and theories within the field of Marketing that are significant.

  •      understand the ideas and reasoning that underlie these concepts and theories.

  •      understand the relationships of these concepts and theories to each other, and their relationship to Marketing and/or business principles and practices.

  •      integrate basic concepts and theories in marketing for use in decision making.

  •      gather and analyse information to be used in developing marketing strategies and plans.

   Key managerial issues that will be tackled in this course may include but limited to:

  1. determine market potential, analyze customer behavior, and direct the appropriate resources on specific groups of customers.

  2. decide on breadth of product lines, develop and exploit brand equity.

  3. develop an effective mix of promotions and manage it in an effective and integrated way

  4. craft marketing plans.

  Course Schedule*

  Date

  Topics

  Week

  1

   

  Syllabus-Get to Know Each Other-

  Week

  2

   

  The Marketing Concept – The Marketing Environment

  Week

  3

   

   Basic Marketing Concepts, Segmentation, Positioning

  Week

  4

   

   Marketing Information and Research

  Week

  5

   

   Strategic Marketing Planning (Deadline for Group registration)

  Week

  6

   

  Consumer Behavior

  Week

  7

   

  Brand Evaluation and Brand Equity

  Week

  8

   

   Brand Architecture

  Week

  9

   

  Global Branding

  Week

  10

   

  Coursework Presentations (check your date of group presentation)

  Week

  11

   

  Coursework Presentations

  Week

  12

   

  Coursework Presentations

  Week

  13

   

  Case Study Workshop

   

  4.       TEACHING and LEARNING METHODS - EVALUATION

  DELIVERY.

  100% face to face/teaching materials online

  USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

  eclass; MS office for both teaching activities and communication with students

  TEACHING METHODS

   

  Activity

  Semester workload

  Lectures

  39

  study and analysis of bibliography

  33

  Case study

  15

  interactive teaching (presentation)

  8

  project

  30

  Course total

  125

   

  STUDENT PERFORMANCE EVALUATION

   

  Group Assignment

  (prepare a report max 4,000 words and a corresponding presentation)

  You will work with your group (of 2 or 4) on a real-life marketing problem/issue that faces a brand of your choice. YOU NEED TO REGISTER WITH A GROUP UNTIL WEEK 5

  The formal requirement will be to deliver (1) a written report up to 10 pages and 92) a power point file corresponding to your 20-minute presentation.

  In your report, you should (a) highlight key marketing problems, issues, and challenges your brand faces, (b) critique existing marketing strategy and recommend a course of action (i.e., brief marketing plan) to address the challenges and possible limitations of your proposed strategy. For your report, the following structure is proposed:

  1.             Executive Summary (max 1 page)

  2.             Situational Analysis (utilise material on analyzing the marketing environment – Lecture 1) (max 3 pages)

  3.             Delineate your marketing problem or issue (based on the Situational Analysis, highlight key marketing problems, issues, and challenges your brand face and choose only one!) (max 1 page)

  4.             Set Marketing Objective(s) (state your objectives relevant to how you plan to respond to your chosen problem or issue) (max 0,5 page)

  5.             Discuss Target Market(s) and Positioning strategy (apply segmentation framework and discuss the targeting and positioning of the organization / brand in relation to the issue / problem of your choice - Lecture 2) (max 2 pages)

  6.             Marketing Mix Decisions (briefly review existing marketing strategy and recommend a course of action (i.e., marketing mix) to address challenges (related to the problem / issue of your choice) (max 2,5 pages)

  7.             References List (see material in Lecture 1. Please provide in-text citation in your report)

  English; Project Marketing Report (80%); Presentation (20%)

  5.       ATTACHED BIBLIOGRAPHY

  - Suggested bibliography:

  • Papers and material uploaded in eclass and grouped by lecture
  • Any recent Marketing Management textbook or Introductory to Marketing textbook from UOM LIBRARY. Alternatively, you can download any of the following textbooks (open access):

  1. Introducing marketing http://solr.bccampus.ca:8001/bcc/file/ddbe3343-9796-4801-a0cb-7af7b02e3191/1/Core%20Concepts%20of%20Marketing.pdf  

  2. Principles of marketing http://solr.bccampus.ca:8001/bcc/file/ca3ef877-1f08-479d-a085-420121782a31/1/Principles-of-Marketing.pdf

  - Related academic journals:

  Journal of marketing, Journal of consumer behavior; International journal of marketing; Harvard business review; the Academy of Management Journal

  • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
   (ΟΔ0616)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0616

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΣΤ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικού υποβάθρου,
  ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

  ειδικού υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA224/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώση και κατανόηση

  • Να είστε σε θέση να προσδιορίσετε πώς οι πτυχές του κοινωνικού μάρκετινγκ σχετίζονται με τις επιχειρηματικές καταστάσεις που θα συναντήσετε στην καριέρα σας και να μάθετε πώς να αναπτύσσετε κατάλληλες παρεμβάσεις
  • Κατανοήστε τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ως συγκεκριμένο πολιτιστικό και συμπεριφορικό πλαίσιο δράσης

  Δεξιότητες

  Μεταβιβάσιμες

  • Να είναι σε θέση να αναλύει μια επιχειρηματική κατάσταση από άποψη κοινωνικού μάρκετινγκ, να αναγνωρίζει τα κύρια οργανωτικά ζητήματα διοίκησης μάρκετινγκ που είναι πιθανό να προκύψουν και να γνωρίζει πώς να τα αντιμετωπίζει.
  • Χρησιμοποιήστε εννοιολογικά πλαίσια για την ανάλυση και τη διάγνωση ζητημάτων κοινωνικού μάρκετινγκ σε μια μη κερδοσκοπική προοπτική

  Αξίες και συμπεριφορές

  • Κατανοήστε τη σημασία της ατομικής και οργανωσιακής συμπεριφοράς στο κοινωνικό μάρκετινγκ και πώς διαμορφώνουν δυναμικά τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των διαφορετικών κοινών ενδιαφέροντος και αντιστρόφως.
  • Ηθική
  • Επαγγελματική δεοντολογία

  Γενικές Ικανότητες

  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

  Λήψη αποφάσεων

  Ομαδική (συν)εργασία

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Περιεχόμενο

  Μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών κατά τον διάσημο ειδικό στο μάρκετινγκ καθηγητή Philip Kotler είναι μια τεχνική του μάνατζμεντ, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της τον κοινωνικό παράγοντα και η οποία αποτελείται από προγραμματισμό, εφαρμογή και έλεγχο προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως στόχο να αυξήσουν την αποδοχή των κοινωνικών ιδεών και τρόπων συμπεριφοράς της κοινωνίας σε μια ή περισσότερες ομάδες – στόχους. Εδώ χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία του μάρκετινγκ για την κοινωνική ενεργοποίηση και κινητοποίηση. Στο μάρκετινγκ μη κερδοσκοπικών οργανισμών έχουμε δύο σκέλη, αφενός το μάρκετινγκ για την προσέλκυση δωρεών, και αφετέρου το μάρκετινγκ για όλα αυτά που προσφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός στην κοινωνία. Σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό έχουμε τόσο την ανταλλαγή όσο και την ψυχολογική κατάσταση επιθυμίας. Το μάρκετινγκ είναι στο αποτέλεσμα μιας κοινωνικής ενέργειας.

  Το μάθημα εξετάζει αρχές και πρακτικές του Μάρκετινγκ στην εφαρμογή τους σε μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και την επίδρασή τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Συνδυάζει τη θεωρεία με την ανάλυση μελετών περίπτωσης (case studies). Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος, θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν θέματα όπως: ιδεολογία Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, ανάλυση περιβάλλοντος μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, τμηματοποίηση αγοράς-στόχευση-τοποθέτηση ΜΚΟ καθώς και πιο ειδικευμένη θεματολογία όπως  επικοινωνία και χρήση των social media στους ΜΚΟ, προσέλκυση πόρων (fundraising) και εθελοντισμός.

  Σκοπός

  Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τη συνεισφορά και τη λειτουργία του μάρκετινγκ στο χώρο των κοινωνικών επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών του Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και την εξοικείωση των φοιτητών με το σύνολο των διεργασιών και λειτουργιών του ΜΚΟ αποκτώντας μία συνολική εικόνα του πεδίου αυτού. 

  Συγκεκριμένα ο φοιτητής μέσα από το πλαίσιο των διαλέξεων και της ομαδικής εργασίας που θα συγγράψει κατά την διάρκεια του εξαμήνου, εκπαιδεύεται σε όλα τα βασικά στοιχεία Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, τα οποία θα πρέπει να συλλέξει, να καταγράψει, να εξάγει συμπεράσματα και διοικητικές υποδείξεις σκεπτόμενος κριτικά, πάντα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του και τέλος να παρουσιάσει τα ευρήματα του στις δύο τελευταίες διαλέξεις του εξαμήνου.

  Η διαδικασία

  Θα ακολουθηθούν οι μέθοδοι των παραδόσεων των θεωρητικών εννοιών με την χρήση παραδειγμάτων καθώς και η παρουσίαση-μελέτη περιπτώσεων (case studies) προς ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων. Η συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων θεωρούνται αναγκαία για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων για εμβάθυνση και συζήτηση επί των θεμάτων διδασκαλίας με αναφορά σε επιχειρησιακές εφαρμογές.

  Ταυτόχρονα οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-4 ατόμων και συγγράφουν την ομαδική εργασία (υπάρχουν οδηγίες στο αντίστοιχο έντυπο) σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα, ο οποίος σε συναντήσεις μαζί τους, φροντίζει για την απαραίτητη κατεύθυνση της συγγραφής της εργασίας καθώς και τον συντονισμό τους, ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η εργασία και να παρουσιαστεί από τις ομάδες στις δύο τελευταίες διαλέξεις του εξαμήνου.

  Σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν την αναλυτική, κριτική και συνθετική τους ικανότητα όσον αφορά τα στοιχεία του Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση στρατηγικών και τακτικών σχεδίων της ΜΚΟ που θα ασχοληθούν στην ομαδική τους εργασία.

  Πρόγραμμα Διαλέξεων & ημερολόγιο

   

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ-ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

  1

  Παρουσίαση μαθήματος / Εισαγωγικές έννοιες / Μάρκετινγκ

  2

  Μάρκετινγκ υπηρεσιών

  3

  Ανάλυση περιβάλλοντος ΜΚΟ

  4

  Αγορές τμηματοποίηση / στόχευση / τοποθέτηση ΜΚΟ

  5

  Σχέδιο ΜΚΤ για ΜΚΟ

  6

  Επικοινωνία

  7

  Προσέλκυση πόρων (Fundraising)

  8

  Cause-related Marketing

  9

  Εθελοντισμός

  10

  Παρουσιάσεις εργασιών _ Συζήτηση 1/2

  11

  Παρουσιάσεις εργασιών _ Συζήτηση 2/2

  12

  Εφαρμογές & Μελέτες περιπτώσεων

  Παρατηρήσεις:

  *Η σειρά και το περιεχόμενο των ενοτήτων ενδέχεται να υποστούν αλλαγές κατά την πορεία της διδασκαλίας του

  αντικειμένου.

  **Οι φοιτητές οφείλουν να επισκέπτονται το eclass για να ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων και να προμηθεύονται ηλεκτρονικά (eclass) τα case studies που θα χρησιμοποιούνται στις διαλέξεις.

  Διοικητικές Λεπτομέρειες του μαθήματος

  α)Στη διάθεση των φοιτητών/ τριών του μαθήματος θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με βοηθητικό υλικό σχετικό με τις διαλέξεις καθώς και υλικό για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας. Το βοηθητικό υλικό θα βρίσκεται με τη μορφή Διαθέσιμου Υλικού στο eclass στα πλαίσια της λειτουργίας του από τον διδάσκοντα μέσα από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η ανάγνωσή του κρίνετε αναγκαία τόσο για την παρακολούθηση των διαλέξεων, όσο και για την συγγραφή της εργασίας.

  β) Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τη ύλη που αποτελεί υπόβαθρο για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας. Η αποτελεσματική συγγραφή της εξαρτάτε τόσο από την ατομική προσπάθεια και ενδιαφέρον του κάθε μέλους της ομάδας όσο και  από την αποτελεσματική συνεργασία σε ομαδικό επίπεδο.

  γ) Η εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος είναι απαραίτητη (//eclass.uom.gr). Εκεί θα βρείτε όλο το απαραίτητο υλικό για τις διαλέξεις και για την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας.

  δ) Συμμετοχή

  Τόσο η φυσική παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις όσο και η ενεργός συμμετοχή τους σε αυτές και στην συγγραφή της εργασίας,  αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

  Πρόσθετες πληροφορίες για την εκπόνηση των εργασιών

  Ομαδική εργασία: Μελέτη ενός Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού

  Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), τις σχετικές έννοιες, τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν.

  Οι φοιτητές, μέσα από την εξέταση ενός ΜΚΟ, θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, να αναλύσουν τις επικρατούσες συνθήκες αλλά και να προτείνουν τεχνικές και μεθόδους βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους σε διαφορετικούς τομείς.

  Η δομή των εργασιών θα είναι αντίστοιχη με τη δομή των διαλέξεων του μαθήματος, ώστε οι φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση κάθε διάλεξης – θεματικής, να εφαρμόζουν τα όσα συζητήθηκαν στη δική τους μελέτη περίπτωσης αλλά και να αναπτύσσουν σταδιακά το τελικό παραδοτέο.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  eclass, MS Office στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  40

  Συγγραφή εργασίας

  40

  Παρουσίαση εργασίας

  10

  Σύνολο Μαθήματος

  129

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών προκύπτει 50% από τις τελικές γραπτές εξετάσεις, 40% από την γραπτή, ομαδική εργασία (report) με βάση τα κριτήρια που αναγράφονται στο έντυπο αξιολόγησης της ομαδικής εργασίας και 10% από την παρουσίαση της στην αίθουσα κατά την διάρκεια των διαλέξεων 10 και 11. Επισημαίνεται ότι η συγγραφή ομαδικής εργασίας είναι υποχρεωτική..

  Ελληνικά

  Η τελική γραπτή εξέταση είναι με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριμένος αριθμός από ισοβαρείς ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Παραδείγματα προηγούμενων εξετάσεων δίνονται στις διαλέξεις.

  Η δομή των εργασιών θα είναι αντίστοιχη με τη δομή των διαλέξεων του μαθήματος, ώστε οι φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση κάθε διάλεξης – θεματικής, να εφαρμόζουν τα όσα συζητήθηκαν στη δική τους μελέτη περίπτωσης αλλά και να αναπτύσσουν σταδιακά το τελικό παραδοτέο.

  Η επιλογή του θέματος θα γίνει σε συνεννόηση με το διδάσκοντα. Η εργασία παραδίδετε (τελικό κείμενο και ppt)  δακτυλογραφημένη (περίπου 4000 λέξεις, 1 ½  διάστιχο, Times New Roman 12) με όσες επιπλέον σελίδες με πίνακες, σχεδιαγράμματα κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα. Τo αρχείο θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά στον διδάσκοντα.

  Η δομή της εργασίας πρέπει να είναι συμβατή με τις οδηγίες εκπόνησης εργασίας που μπορούν να βρουν οι φοιτητές στο eclass του μαθήματος.

  Μαζί με το παραδοτέο κείμενο, οι ομάδες καλούνται να προετοιμάσουν μία σύντομη παρουσίαση (powerpoint) 20 λεπτών, την οποία και θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων συναντήσεων.

  Η εργασία θα βαθμολογηθεί με κριτήρια:

  •              τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και ορθής καταγραφής τους

  •              το περιεχόμενο: τεκμηρίωση τοποθετήσεων, ευρήματα, πρωτοτυπία, ανταπόκριση στην πραγματικότητα, επιχειρηματολογία

  •              την παρουσίαση, μορφή, επιμέλεια εργασίας (word και power point αρχείο)

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Dibb Sally, Simkin Lyndon, Pride William.M., Ferell O.C. (2021) Μάρκετινγκ-ΈννοιεςκαιΣτρατηγικές, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
  • Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy, E.J. (2012) ΒασικέςΑρχές Marketing: ΜιαΣτρατηγικήΠροσέγγιση, εκδόσειςΠασχαλίδη
  • Drucker, P. (2012). Managing the Non-Profit Organization. Routledge.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly; Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing; Journal of Marketing Management; Nonprofit Management and Leadership; Journal of Social Marketing; Social Marketing Quarterly

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
   (ΟΔ0316)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  1. ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  0Δ0316

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Δ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA112/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώση και κατανόηση

  • να κατανοούν τα κύρια επιστημονικά ιδεώδη και να είναι σε θέση να επιλέξουν ερευνητικό σχεδιασμό
  • να κατανοούν θέματα που αφορούν στην εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας

  Δεξιότητες

  Μεταβιβάσιμες

  • να συγκρίνουν διάφορες μεθοδολογικές εναλλακτικές λύσεις στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και να κατανοήσουν τις συνέπειες των επιλογών του ερευνητικού σχεδιασμού και της μεθόδου συλλογής δεδομένων.
  • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την καταλληλόλητα διαφορετικών μεθόδων για την επίλυση διαφορετικών τύπων ερευνητικών ζητημάτων
  • να αναζητούν ανεξάρτητα, να αξιολογούν κριτικά και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών και δεδομένων

  Αξίες και συμπεριφορές

  • να κατανοούν τα κύρια επιστημονικά ιδεώδη και να είναι σε θέση να εξηγήσουν πώς διαφορετικές αξίες και προοπτικές επηρεάζουν τη διαδικασία της δημιουργίας γνώσης
  • να καταδείξουν τη γνώση και την κατανόηση της δεοντολογίας της έρευνας
  • Επαγγελματική δεοντολογία

   

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Λήψη αποφάσεων
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αντικείμενο μελέτης – Περιεχόμενο - Σκοπός

  Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ και της διοίκησης επιχειρήσεων. Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας» αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας, ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια (Quinlan Babin, Carr, Griffin, & Zikmund, 2017: 30-32).

  Το μάθημα ξεκινά με μια συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία της δημιουργίας γνώσης, με έμφαση στην παραγωγή επιστημονικών γνώσεων. Σημαντικές δομικές μονάδες σε αυτή τη διαδικασία είναι τα πλαίσια αναφοράς, τα επιστημονικά ιδεώδη, η διαμόρφωση προβλημάτων, οι επιστημονικές προσεγγίσεις και οι μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα μιας καλά μελετημένης επιλογής του θέματος, της προβληματοποίησης και της προσεκτικής εξειδίκευσης της δήλωσης προβλήματος (ερευνητικό ερώτημα). Σε αυτή τη γενική επιστημονική προσέγγιση, εξετάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας και οι διαφορετικοί τύποι ερευνητικών στρατηγικών. Επιπλέον, συζητούνται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Εξετάζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας και συλλογής δεδομένων, μεταξύ άλλων, με βάση τις δυνατότητες πρόσβασης στις πληροφορίες. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που αναπτύσσουν την ικανότητα του μαθητή να βρίσκει πληροφορίες σε βάσεις δεδομένων, να χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους πληροφοριών με τον κατάλληλο τρόπο και να αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες και τις πηγές σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια.

  Ως εκ τούτου, ο πρωταρχικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικής γνώσης των επιστημονικών υποδειγμάτων και μεθόδων έρευνας. Επιπλέον, ο στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να καταρτίσει πρώτα, να σχεδιάσει και να γράψει μια επιστημονική μελέτη και, δεύτερον, να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει επιστημονικές και άλλες εκθέσεις.

  Ειδικότερα, το μάθημα στοχεύει: (α) να εισάγει τους φοιτητές στον εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο, στις βασικές έννοιες που αφορούν στην εξοικείωση τους με την επιστημονική έρευνα και το γραπτό επιστημονικό λόγο για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας και στις βασικές ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις (ταυτόχρονα θα συζητηθούν διάφορα θέματα που αφορούν στη διαδικασία  εκπόνησης μιας εργασίας όπως θέματα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου, ανάπτυξης αναλυτικής και κριτικής σκέψης, οργάνωσης ομάδων και ομαδικής εργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας) και (β) να εισάγει τους φοιτητές στο μεθοδολογικό και αναλυτικό πλαίσιο, στις ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις στη διαμόρφωση του σχεδιασμού της έρευνας και των ερευνητικών στρατηγικών, στις ποιοτικές και ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις, στις μεθόδους συλλογής δεδομένων, και στα εργαλεία ανάλυσης ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.

  Η διαδικασία

  Η εφαρμογή του επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερα από την απλή γνώση και κατανόηση των εννοιών.  Απαιτεί την ικανότητα της ανάλυσης και σύνθεσης.  Απαιτεί την ικανότητα να εφαρμόζεται αποτελεσματικός σχεδιασμός κάτω από πλήθος περιορισμούς και συνθήκες αβεβαιότητας. 

  Σε αυτό το πλαίσιο οι σπουδαστές αναμένεται να αναπτύξουν την αναλυτική, κριτική και συνθετική τους ικανότητα όσον αφορά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων.

  Θα ακολουθηθούν οι μέθοδοι των παραδόσεων των θεωρητικών εννοιών με την χρήση παραδειγμάτων καθώς και η παρουσίαση-μελέτη περιπτώσεων (case studies) προς ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων. Η συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων θεωρούνται αναγκαία για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων για εμβάθυνση και δημιουργία συζήτησης επί των θεμάτων διδασκαλίας με αναφορά σε επιχειρησιακές εφαρμογές.

  Πρόγραμμα Διαλέξεων & ημερολόγιο

  Εβδομάδα

  Ημερομηνία

  Διδακτικές Ενότητες / Θέμα εισήγησης

  1

   

  Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας

  2

   

  Επιχειρηματική Έρευνα και Ηθική

  3

   

  Εννοιολογικό Πλαίσιο και Φιλοσοφία Έρευνας

  4

   

  Ανάπτυξη Θεωρητικού Πλαισίου

  5

   

  Ανασκόπηση της Επιστημονικής Γραμματείας

  6

   

  Εισαγωγή στην Ποσοτική και στην Ποιοτική Έρευνα

  7

   

  Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου

  8

   

  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων Ι

  9

   

  Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων ΙΙ

  10

   

  Ανάπτυξη Αναλυτικού Πλαισίου

  11

   

  Ολοκλήρωση Ερευνητικού Έργου

  12

   

  Η Έρευνα στην Πράξη Η Αξία της Καλής Έρευνας

   

  13

   

  Γραπτές εξετάσεις

   

  Διοικητικές Λεπτομέρειες του μαθήματος

  α) Οι παραπάνω ενότητες θα καλυφθούν με ενιαία και διαδοχικά  μαθήματα  σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα διδακτικών ενοτήτων και φόρτου εργασίας στην πρώτη διάλεξη), τη θεωρητική παρουσίαση των ενοτήτων θα ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων θεμάτων (case studies) καθώς και η διεξαγωγή συζήτησης επί συγκεκριμένων ζητημάτων και με βάση άρθρα από επιστημονικά περιοδικά. Η μελέτη των θεμάτων κάθε συνάντησης και η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται αναγκαία.

  β) Το μάθημα διδάσκεται σε 12 συναντήσεις των 3 ωρών. Η προετοιμασία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

  γ) Στη διάθεση των φοιτητών/τριών του μαθήματος θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προαιρετικών άρθρων σχετικών με θέματα της ύλης του μαθήματος.  Τα άρθρα μπορείτε να τα «κατεβάσετε» χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων του πανεπιστημίου. Η προαιρετική δυνατότητα ανάγνωσής τους, παρέχει την δυνατότητα εμβάθυνσης των φοιτητών/ τριών σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους.

  δ) Οι φοιτητές / τριες αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τη διδακτέα ύλη που θα αναλύεται σε κάθε διάλεξη του μαθήματος. Στόχος κάθε διάλεξης είναι η αποτελεσματικότερη κατανόηση και εμβάθυνση της διδακτέας ύλης.

  ε) Η εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο http://eclass.uom.gr/ είναι απαραίτητη. Εκεί θα βρείτε τις διαλέξεις σε μορφή pdf, καθώς και χρήσιμο υλικό και οδηγίες.

  στ) Συμμετοχή

  Τόσο η φυσική παρουσία των φοιτητών στο μάθημα όσο και η ενεργός συμμετοχή σ’ αυτό αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή και εποικοδομητική του διεξαγωγή. Οι φοιτητές μεγιστοποιούν την αξία του μαθήματος με τη δική τους συμμετοχή (προσφορά ιδεών, ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σχετικά θέματα που καλύπτονται στο μάθημα, κλπ.). Όπως επεξηγήθηκε και παραπάνω, κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει συζητήσεις (θεμάτων, ερωτήσεων και μελέτες περιπτώσεων) και όλοι οι φοιτητές αναμένεται να συμμετέχουν σε αυτές κάνοντας σχόλια ή και ερωτήσεις. Προκειμένου να είσαστε σε θέση να συμμετάσχετε στις συζητήσεις στην τάξη, η φυσική σας παρουσία είναι απαραίτητη.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  eclass, MS Office στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  90

  Σύνολο Μαθήματος

  129

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  Ελληνικά

  Η τελική γραπτή εξέταση είναι με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριμένος αριθμός από ισοβαρείς ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Παραδείγματα προηγούμενων εξετάσεων δίνονται στις διαλέξεις.

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Quinlan, C. Babin, B., Carr, J., Griffin, M. & Zikmund, W.G. (2017). Μέθοδοι Επιχειρηματικής Έρευνας. (μετ. Ανδρονικίδης, Α. & Μπάλτας, Γ. ). Nicosia: Broken Hill Publishers.
  • Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2019). Μέθοδοι έρευνας : Στις επιχειρήσεις και την οικονομία. Θεσσαλονίκη : Δίσιγμα.
  • Bryman, A. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας. Αθήνα : Gutenberg.
  • Creswell, J. W. (2014). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
  • Gallagher, K. (2013). Skills Development for Business and Management Students. 2nd ed. Oxford: OUP.
  • Greetham, B. (2013). How to write better essays. Palgrave Macmillan.
  • Walliman, N. (2017). Research methods: The Basics. Routledge.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of marketing research; International Journal of Research in Marketing; Qualitative Research; Qualitative Research Journal

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
   (ΟΙ0518)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ECO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Ε΄ & Ζ΄ εξάμηνα) - ΟΜΑΔΑ Γ΄

  ΟΙ0518 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΙ0518

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ε’ & Ζ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

  4

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS

   ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  OpeneClass

   

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση ειδικών θεμάτων που συνδέονται με την συμπεριφορά του καταναλωτή.  Αυτά συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή του δείκτη τιμών καταναλωτή και του δείκτη κόστους ζωής καθώς και την συνδεσή τους με το «καλάθι της νοικοκυράς».  Σύνδεση της ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών με τις χαρακτηριστικές τους τιμές.  Χρήση των ισοδύναμων κλιμάκων κατανάλωσης στην ανάλυση των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Υποδείγματα ανάλυσης των επιλογών που συνδέονται με την ιδιοκατανάλωση, την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου και την αποταμιευτική συμπεριφορά.  Επίσης, στις θεματικές ενοτήτες της Συμπεριφορικής Οικονομικής, θα εξεταστούν ο ρόλος των  προκαταλήψεων και των συστηματικών σφαλμάτων καθώς και της διαίσθησης και των εμπειρικών κανόνων στην λήψη καταναλωτκών αποφάσεων.  Τέλος θα αναλυθούν διάφορες πλάνες που συνδέονται με τις καταναλωτικές επιλογές και με μη ορθολογικές, με προβλέψιμο ωστόσο τρόπο, αποφάσεις. 

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

  • πως κατασκευάζεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης κόστους ζωής
  • την οικονομική λογική που διέπει την κατανομή του ελεύθερου χρόνου
  • τις οικονομικές αρχές που διέπουν την ιδιοκανάλωση
  • πως κατασκευάζονται οι δείκτες τιμών που λαμβάνουν υπόψιν τους ποιοτικούς παράγοντες
  • τις βασικές αρχές της συμπεριφορικής οικονομικής

  Γενικές Ικανότητες

  Αυτόνομη εργασία

  Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

  1. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Θεωρία Αριθμοδεικτών
  2. Δείκτες Κόστους Ζωής και Ευημερία Καταναλωτών
  3. Ποιότητα Αγαθών & Υπηρεσιών και Χαρακτηριστικές Τιμές
  4. Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών και Ισοδύναμες Κλίμακες Κατανάλωσης
  5. Ιδιοκατανάλωση, Σχόλη και Κατανομή του Διαθέσιμου Χρόνου
  6. Διαχρονικές Επιλογές και Αποταμιευτική Συμπεριφορά
  7. Βασικές Αρχές Συμπεριφορικής Οικονομικής
  8. Προκαταλήψεις και Συστηματικά Σφάλματα στην Λήψη Καταναλωτικών Αποφάσεων
  9. Διαίσθηση, Αντιλήψεις, Εμπειρικοί Κανόνες και ο Ρόλος τους στην Καταναλωτική Συμπεριφορά
  10. Μη Ορθολογικές με Προβλέψιμο Τρόπο Αποφάσεις και Διάφορες Πλάνες στις Καταναλωτικές Επιλογές

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

   Δια ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Αυτόνομη μελέτη

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων στην ελληνική γλώσσα.  Οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιούνται με το πέρας του εξαμήνου στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

  Τελική εξέταση = 100% του βαθμού

  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

   

  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά

   

   

   

   

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
   (ΟΔ0503)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  BA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΔ0503

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γ’

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  6

   

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   

  Γενικού υποβάθρου (Υποχρεωτικό)

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  -

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  https://openeclass.uom.gr/courses/BA169/

  2.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Γνώση και κατανόηση

  • Να είστε σε θέση να προσδιορίσετε πώς οι πτυχές της συμπεριφοράς καταναλωτή σχετίζονται με τις επιχειρηματικές καταστάσεις που θα συναντήσετε στην καριέρα σας και να μάθετε πώς να αναπτύσσετε κατάλληλες παρεμβάσεις
  • Κατανοήστε τους οργανισμούς ως συγκεκριμένο πολιτιστικό και συμπεριφορικό πλαίσιο δράσης

  Δεξιότητες

  Μεταβιβάσιμες

  • Να είναι σε θέση να αναλύει μια επιχειρηματική κατάσταση από άποψη συμπεριφοράς, να αναγνωρίζει τα κύρια οργανωτικά ζητήματα που είναι πιθανό να προκύψουν και να γνωρίζει πώς να τα αντιμετωπίζει. Η ικανότητα διάγνωσης μιας οργανωτικής κατάστασης σε σχέση με συμπεριφορές καταναλωτών και κατανόησης της σημασίας της θα είναι επίσης μια βασική δεξιότητα που λαμβάνεται από αυτήν την ενότητα
  • Χρησιμοποιήστε εννοιολογικά πλαίσια για την ανάλυση και τη διάγνωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε μια πολυπολιτισμική προοπτική με έμφαση στημ ποικιλομορφια
  • Αξιολογήστε την τρέχουσα διαφοροποιημένη συμπεριφορά τους σε διαφερετικά περιβάλλοντα
  • Αναλύστε πολιτιστικές ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με δομές που χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία και λάβετε σχετικές αποφάσεις

  Αξίες και συμπεριφορές

  • Κατανοήστε τη σημασία της ατομικής και οργανωτικής συμπεριφοράς και πώς διαμορφώνουν δυναμικά τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών
  • Ηθική
  • Επαγγελματική δεοντολογία
  • Ποικιλομορφία

  Γενικές Ικανότητες

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής


  3.       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αντικείμενο μελέτης – Περιεχόμενο - Σκοπός

  Καθημερινά καταναλώνουμε-χρησιμοποιούμε διάφορα προϊόντα-αγαθά και υπηρεσίες- λαμβάνοντας πλήθος αποφάσεων δεδομένων επιλογών που έχουμε μπροστά μας. Παίρνουμε αποφάσεις ως προς το ποιο προϊόν να επιλέξουμε, ποια μάρκα, από πού να την προμηθευτούμε, πώς θα πληρώσουμε για την αγορά της, την ποσότητα του προϊόντος που θα αγοράσουμε, αν θα ξαναπροτιμήσουμε την  ίδια μάρκα σε μια μελλοντική αγορά κ.ο.κ. Όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε ως καταναλωτές  αποτελούν  την  καταναλωτική  «συμπεριφορά»  μας.  Ο  καταναλωτής «συμπεριφέρεται» όταν αποφασίζει.

  Οι ενότητες που εξετάζονται στο πάθημα περιλαμβάνουν: τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την τμηματοποίηση της αγοράς και την  τοποθέτηση προϊόντος, τον σχηματισμό, τη μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στη συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, την αγοραστική συμπεριφορά και τέλος την μετα-αγοραστική καταναλωτική συμπεριφορά.

  Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια λεπτομερή, εις βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς του  καταναλωτή και να περιγράψει πως η μελέτη της    συμπεριφοράς του καταναλωτή βοηθά τις εταιρείες να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες τους. Σκοπός του μαθήματος είναι να (α) βοηθήσει στην κατανόηση του πώς ο εαυτός, η αντίληψη, η μάθηση και το κίνητρο, όλα συμβάλλουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων των καταναλωτών και, τελικά, εκφράζεται ως συμπεριφορά, (β) παρουσιάσει τους διάφορους τρόπους λήψης αποφάσεων, τους τρόπους αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων και προϊόντων, και τους τρόπους αγοράς και χρησιμοποίησης προϊόντων, (γ) ευνοήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πώς μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν την έρευνα των καταναλωτών στις δικές τους στρατηγικές, και να εφαρμόζουν τις διάφορες θεωρίες της συμπεριφοράς καταναλωτών και στην πράξη.

  Επομένως, σκοπός της Συμπεριφοράς Καταναλωτή ως πεδίο του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ) είναι να μελετά και να αναλύει τον καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Η κύρια έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών, κοινωνικών και άλλων τύπων επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

  Η διαδικασία

  Η εφαρμογή του επιμέρους γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερα από την απλή γνώση  και κατανόηση των εννοιών. Απαιτεί την ικανότητα της ανάλυσης και σύνθεσης. Απαιτεί την ικανότητα να εφαρμόζεται αποτελεσματικός σχεδιασμός κάτω από πλήθος περιορισμούς και συνθήκες αβεβαιότητας.

  Σε αυτό το πλαίσιο οι σπουδαστές αναμένεται να αναπτύξουν την αναλυτική, κριτική και συνθετική τους ικανότητα όσον αφορά τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων.

  Θα ακολουθηθούν οι μέθοδοι των παραδόσεων των θεωρητικών εννοιών με την χρήση παραδειγμάτων καθώς και η παρουσίαση-μελέτη περιπτώσεων (case studies) προς ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων. Η συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων θεωρούνται αναγκαία για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων για εμβάθυνση και δημιουργία συζήτησης επί των θεμάτων διδασκαλίας με αναφορά σε επιχειρησιακές εφαρμογές.

  Πρόγραμμα Διαλέξεων & ημερολόγιο

  Εβδομάδα

  Ημερομηνία

  Κατηγορία ενότητα

  Θέμα εισήγησης

  1

   

   

  Διοικητικές λεπτομέρειες του μαθήματος: Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή

  2

   

  i

  Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή-Έρευνα Συμπεριφοράς Καταναλωτή – Παρακίνηση

  3

   

  i

  Τμηματοποίηση-Τοποθέτηση

  4

   

  v

  Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Καταναλωτή Ι

  5

   

  v

  Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Καταναλωτή ΙΙ

  6

   

  iii

   

  Ανάμειξη-Μάθηση-Αντίληψη - Προσήλωση

  7

   

  iii

  Σχηματισμός - Αλλαγή Στάσης -Επικοινωνίες Μάρκετινγκ & Διαφήμιση

  8

   

  ii + iii

  Δημογραφικά και Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή (Υποκίνηση, αξίες, Τρόπος Ζωής)

   

  9

   

  ii

  Κουλτούρα & Συμπεριφορά Καταναλωτή Κοινωνικές & Διαπροσωπικές Επιδράσεις-Επιδράσεις Περίστασης

   

  10

   

  i + vi

  Επιλογή Καταστήματος & Αγοραστική Συμπεριφορά Μετα-Αγοραστική Καταναλωτική Συμπεριφορά - Εμπειρία Πελάτη

  11

   

   

   

  Παρουσίαση ειδικού θέματος

  12

   

   

  Επισκόπηση μαθήματος, εικονικές εξετάσεις

  13

   

   

  Τελικές εξετάσεις

  i.            Εισαγωγή στη Συμπεριφορά Καταναλωτή: έννοια, ερευνητικές μέθοδοι, συγγενείς κλάδοι, σχέση με το μάρκετινγκ.

  ii.             Εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς: δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αξίες, κουλτούρα, ομάδες αναφοράς, καθοδηγητές γνώμης.

  iii.            Εσωτερικές διαδικασίες: επεξεργασία πληροφοριών, αντίληψη, μάθηση, μνήμη, κίνητρα, αυτο-εικόνα, προσωπικότητα, τρόπος ζωής (lifestyle), στάσεις, συναισθήματα.

  iv.            Θεωρία και μέθοδοι τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών.

  v.             Διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων: Στάδια λήψης αγοραστικών αποφάσεων, τύποι αγοραστικών αποφάσεων, ανάμειξη καταναλωτή και διαδικασίες λήψης αγοραστικών αποφάσεων.

  vi.            Μετα-αγοραστική συμπεριφορά.

  Διοικητικές Λεπτομέρειες του μαθήματος

  α) Οι παραπάνω ενότητες θα καλυφθούν με ενιαία και διαδοχικά  μαθήματα  σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων (παρέχεται αναλυτικό πρόγραμμα διδακτικών ενοτήτων και φόρτου εργασίας στην πρώτη διάλεξη), τη θεωρητική παρουσίαση των ενοτήτων θα ακολουθεί η ανάπτυξη και ανάλυση επιλεγμένων θεμάτων (case studies) καθώς και η διεξαγωγή συζήτησης επί συγκεκριμένων ζητημάτων και με βάση άρθρα από επιστημονικά περιοδικά. Η μελέτη των θεμάτων κάθε συνάντησης και η συμμετοχή των φοιτητών/τριών κρίνεται αναγκαία.

  β) Το μάθημα διδάσκεται σε 12 συναντήσεις των 3 ωρών. Η προετοιμασία των φοιτητών είναι απαραίτητη.

  γ) Στη διάθεση των φοιτητών/τριών του μαθήματος θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο προαιρετικών άρθρων σχετικών με θέματα της ύλης του μαθήματος.  Τα άρθρα μπορείτε να τα «κατεβάσετε» χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων του πανεπιστημίου. Η προαιρετική δυνατότητα ανάγνωσής τους, παρέχει την δυνατότητα εμβάθυνσης των φοιτητών/ τριών σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους.

  δ) Οι φοιτητές / τριες αναμένεται να είναι εξοικειωμένοι με τη διδακτέα ύλη που θα αναλύεται σε κάθε διάλεξη του μαθήματος. Στόχος κάθε διάλεξης είναι η αποτελεσματικότερη κατανόηση και εμβάθυνση της διδακτέας ύλης.

  ε) Η εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο http://eclass.uom.gr/ είναι απαραίτητη. Εκεί θα βρείτε τις διαλέξεις σε μορφή pdf, καθώς και χρήσιμο υλικό και οδηγίες.

  στ) Συμμετοχή

  Τόσο η φυσική παρουσία των φοιτητών στο μάθημα όσο και η ενεργός συμμετοχή σ’ αυτό αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή και εποικοδομητική του διεξαγωγή. Οι φοιτητές μεγιστοποιούν την αξία του μαθήματος με τη δική τους συμμετοχή (προσφορά ιδεών, ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σχετικά θέματα που καλύπτονται στο μάθημα, κλπ.). Όπως επεξηγήθηκε και παραπάνω, κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει συζητήσεις (θεμάτων, ερωτήσεων και μελέτες περιπτώσεων) και όλοι οι φοιτητές αναμένεται να συμμετέχουν σε αυτές κάνοντας σχόλια ή και ερωτήσεις. Προκειμένου να είσαστε σε θέση να συμμετάσχετε στις συζητήσεις στην τάξη, η φυσική σας παρουσία είναι απαραίτητη.

   

  4.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Διά ζώσης

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  eclass, MS Office στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  39

  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

  90

  Συγγραφή εργασίας

  15

  Σύνολο Μαθήματος

  144

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

  Τελική γραπτή εξέταση (100%)

  2. Ατομική Γραπτή Εργασία (προαιρετική) αποτελούμενη από 4 Ασκήσεις (πρόσθετο 20%).

  Ελληνικά

  Η τελική γραπτή εξέταση είναι με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Συγκεκριμένος αριθμός από ισοβαρείς ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Παραδείγματα προηγούμενων εξετάσεων δίνονται στις διαλέξεις.

  Η Προαιρετική Εργασία αποτελείται από 4 επιμέρους Ασκήσεις που παραδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω eclass στο https://openeclass.uom.gr/modules/exercise/?course=BA169). Μπορείτε να υποβάλλετε τις Ασκήσεις με όποια σειρά επιθυμείτε, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε σύμφωνα με την ημερομηνία παράδοσης (δείτε το πρόγραμμα μαθήματος παραπάνω για περισσότερες λεπτομέρειες). Οι φοιτητές θα μπορούν να προσθέσουν στον τελικό βαθμό μέχρι δύο 2 μονάδες με την προϋπόθεση (α) να απαντήσουν σε όλες τις 4 Ασκήσεις και (β) στις τελικές γραπτές εξετάσεις του μαθήματος να έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).

  5.       ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  • Σιώμκος, Γεώργιος (2018) Συμπεριφορά Καταναλωτή, 5η Έκδοση, Broken Hill Publishers, Nicosia
  • Μπάλτας Γ. και Παπασταθοπούλου Π. (2021) Συμπεριφορά Καταναλωτή, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  • Kardes, F. R., Cline, T. W., & Cronley, M. L. (2011). Consumer behavior: Science and practice.
  • Solomon, R. M (2016). ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΣ, 11η έκδοση (Μετάφραση),

  Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη

  • Solomon, M. R., White, K., Dahl, D. W., Zaichkowsky, J. L., & Polegato, R. (2017). Consumer behavior: Buying, having, and being. Boston, MA: Pearson.

  - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Journal of Consumer Behavior; Journal of Customer Behavior; Journal of Marketing Management; Journal of Behavioral Economics

  • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
   (ΔΕ0206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως "αποφασίζοντα". Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

  Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.

  Σκοπός του μαθήματος:
  Το μάθημα είναι σχεδιασμένο με στόχο: α) να χτίσει ένα θεωρητικό περίγραμμα της συμπεριφοράς του καταναλωτή και β) να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του καταναλωτή και των εφαρμογών του γνωστικού αντικειμένου της συμπεριφοράς καταναλωτή στη στρατηγική διοίκηση μάρκετινγκ.
  Ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια συνεισφέρει με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος στην τάξη εξοικειώνοντας τον εαυτό του παράλληλα σε θέματα ομαδικού συντονισμού και αποπεράτωσης ενός έργου, παράλληλα ενισχύει το υπόβαθρο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα λήψης αποφάσεων που αφορούν την ανάλυση Ζήτησης και πιο συγκεκριμένα την Συμπεριφορά Καταναλωτή και την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και την περιγραφή των νέων τάσων χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία ερμηνείας της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

  α) Κατά τη διάρκεια του μαθήματος προβλέπεται και ενθαρρύνεται η πρακτική προσέγγιση διαφόρων ενοτήτων και θεμάτων από στελέχη επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή και της Στρατηγικής Μάρκετινγκ λόγω της θέσης που κατέχουν στον επαγγελματικό τους χώρο. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στην ανάπτυξη και ανάλυση Μελετών Περιπτώσεων - Διερεύνησης Προβλημάτων (Case Studies). Κάθε συνάντηση θα περιλαμβάνει Ανάλυση Περίπτωσης, συζήτηση, ερωτήσεις καθώς και άλλα άμεσα θέματα που ενδιαφέρουν την τάξη.
  Οι φοιτητές καλούνται να είναι προετοιμασμένοι σε κάθε συνάντηση για να συζητήσουν την Ανάλυση Περίπτωσης (case study) της εβδομάδος. Η ανάθεση της Ανάλυσης Περίπτωσης (case study) προς συζήτηση θα γίνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την ορισθείσα προς συζήτηση ημερομηνία.
  β) Η συστηματική και ενεργή παρακολούθηση και η συμμετοχή στις συζητήσεις του μαθήματος είναι απαραίτητη. Ποιοτικά σχόλια βελτιώνουν και προωθούν την κατανόηση εννοιών και δεδομένων καταστάσεων.
  γ) Η τελική γραπτή εξέταση θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος (εκτός αν ανακοινωθεί διαφορετικά) και θα περιλαμβάνει τα εξής: Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, Σύντομες ή/και εκτενέστερες εκθέσεις (essays), μία ή και περισσότερες Αναλύσεις Περιπτώσεων (case studies).
  δ) Η κάθε ανάλυση-παρουσίαση της δομής εργασίας πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου ppt. Οι παρουσιάσεις έχουν προγραμματισθεί για τις εβδομάδες 8, 9, 10.
  ε) Η ομαδική εργασία στην τελική της μορφή πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (σελίδες κειμένου, 1 1⁄2 διάστιχο, Times New Roman 12, 3000-5000 λέξεις) με όσες επιπλέον σελίδες με πίνακες, σχεδιαγράμματα κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα. Η παράδοσή της είναι προγραμματισμένη για την εβδομάδα 12.
  στ) Πρόσθετες πληροφορίες για την εκπόνηση των εργασιών στα αρχεία «οδηγίες συγγραφής Ομαδικής Εργασίας» και «Οδηγίες παρουσίασης Δομής Ομαδικής Εργασίας» που θα τα βρείτε στη θέση Έγγραφα / help-ergasies / OMADIKH_ergasia
  ζ) Η εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος είναι απαραίτητη openeclass.uom.gr . Εκεί θα βρείτε διάφορα πακέτα άρθρων, τις διαλέξεις σε μορφή pdf, καθώς και υλικό και οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (4 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2016

   • Γεωργίου, Α., Γκοτζαμάνη, Κ., Ξανθοπούλου, Σ., Καμβύση, Κ., και Ανδρονικίδης, Α. (2016), Εφαρμογή της μεθοδολογίας QFD-AHP-ANP για το σχεδιασμό ενός ακαδημαϊκού μαθήματος, στον Επιστημονικό Συλλογικό Τόμο προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή Γ. Οικονόμου, Πειραιάς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

   2013

   • Grunert, K., Rosendahl, J., Andronikidis, A., Avlonitis, G., Papastathopoulou, Santos, C. R.P., Pertjo, A., Abad-Gonzalez, J., Laaksonen, P., Halkoaho, J., Kenyon, A., Kopicarova, L., and van Berkel, J. (2013) Drinking motives. In Santos, C. R., Ganassali, S., Casarin, F., Laaksonen, P., and Kaufmann H. R. (Eds) Consumption culture in Europe: Insight into the beverage industry, Hershey PA: IGI Global (pp. 306-332).
   • Laaksonen, P., Hellen, K., Santos, C. R., Abad-Gonzalez, J., Brockdorff, N., Zammit, C., Camillieri, L., Turley, D., Andronikidis, A., Avlonitis, G., and Papastathopoulou, P. (2013) Is there a European shopping-related style? Investigating the interaction between national culture and shopping-culture. In Santos, C. R., Ganassali, S., Casarin, F., Laaksonen, P., and Kaufmann H. R. (Eds) Consumption culture in Europe: Insight into the beverage industry, Hershey PA: IGI Global (pp. 166-210).

   2006

   • Vasiliadis, C., Andronikidis, A., and Fotiadis, T. (2006) Integrating MMIS Core Product and Service Offerings in B2B Context: Implications for Providers, Τιμητικός Τόμος, Αν. Καθηγητή Α. Κομπότη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2006.
   • Επιστημονικά Περιοδικά (36 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2019

    • Giannarakis, G., Andronikidis, A. and Sariannidis, N. (2019) Determinants of environmental disclosure: investigating new and conventional corporate governance characteristics, Annals Operations Research, doi.org/10.1007/s10479-019-03323-x

     Προβολή Δημοσίευσης

    2018

    • Stamos, A., Goddyn, Η., Andronikidis, Α., and Dewitte, S. (2018) Pre-exposure to tempting food reduces subsequent snack consumption in healthy-weight but not in obese-weight individuals, Frontiers in Psychology, 9:685. doi:10.3389/fpsyg.2018.00685

     Προβολή Δημοσίευσης

    2017

    • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2017) Organizational Service Orientation and Job Satisfaction: A Multidisciplinary Investigation of a Reciprocal Relationship, Euromed Journal of Business, Vol. 12, Issue: 1, pp. 73-86

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Paltayian, G., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2017). Aligning customer requirements and organizational constraints to bank service processes and strategies, Business Process Management Journal, Vol.23, Issue: 5, pp.1018-1042, https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2015-0140

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Alexiadou, C., Stylos, N., Andronikidis, A., Bellou, V. and Vassiliadis, C. (2017) Quality in bank service encounters: Assessing the equivalence of customers’ and front-line employees’ perceptions, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 34, Issue: 9, pp.1431-1450

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Gotzamani, K. Georgiou, A., Andronikidis, A. and Kamvysi, K. (2017) Introducing Multivariate Markov Modelling within QFD to Anticipate Future Customer Needs in Product Design, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 35, Issue: 3, 762-778

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stylos, N., Vassiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A. (2017) Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists, Tourism Management, 60, pp.15-29

     Προβολή Δημοσίευσης

    2016

    • Stylos, N., Vassiliadis, C. A., Bellou, V., & Andronikidis, A. (2016). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination. Tourism Management, 53(April), 40–60. doi:10.1016/j.tourman.2015.09.006

     Προβολή Δημοσίευσης

    2015

    • Priporas, C., Vassiliadis, C., Bellou, V., and Andronikidis, A. (2015) Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments, Journal of Travel Research, Vol. 54, Issue: 5, pp. 659-671

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Fotiadis, A., Vassiliadis, C. and Adronikidis, A. (2015). Can stressful events affect our tourism consumption? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups in Greece with the use of a life stress inventory model. European Journal of Tourism Research, 9, pp. 57-66

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vassiliadis, C., Bellou, V., Priporas, C., and Andronikidis, A. (2015) Exploring the Negotiation Thesis Consistency: A Segmentation among Ski Resort Tourists, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 42, Issue: 5, pp. 716-739, DOI: 10.1177/1096348015597030

     Προβολή Δημοσίευσης

    2014

    • Kamvysi, K., Gotzamani K., Andronikidis, A. and Georgiou, A. (2014) Capturing and prioritizing students' requirements for course design by embedding Fuzzy-AHP and linear programming in QFD, European Journal of Operational Research, Vol. 237, Issue: 3, pp. 1083-1094

     Προβολή Δημοσίευσης

    2013

    • Vassiliadis, C., Priporas, C., and Andronikidis, A., (2013). “An Analysis of Visitor Behaviour using Time Blocks: A study of ski destinations in Greece”, Tourism Management, Vol. 34 (February), pp. 61-70.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bitzenis, A., Andronikidis, A. and Papadimitriou, P. (2013) “Does ‘New Regionalism Theory’ Explain the Complementary Role of Foreign Direct Investment and Trade Activity in the Central and Eastern European Region? The Case of Bulgaria”, Forum for Social Economics, Vol. 42, Issue 2-3, pp. 257-280.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Stylos, N. and Andronikidis, A. (2013) Exploring the Cognitive Image of a Tourism Destination, TOURISMOS: An International Multidischiplinary Journal of Tourism, Vol. 8, No. 3, pp. 77-97.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Vassiliadis, C., Priporas, K., V. Bellou, and Andronikidis, A. (2013) Customers’ cognitive patterns of assurance: A dual approach, The Service Industries Journal, vol. 33, no. 13-14, 1242-1259

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. (2013) A synthetic framework to study cognitive views of the self and properties of ethnic/cultural identity in choice behaviour: A review and proposed research agenda, Marketing Review, Vol. 13, No. 4, pp. 303-328

     Προβολή Δημοσίευσης

    2012

    • Paltayian, G., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2012) An integrated framework to improve quality and competitive positioning within the financial services context, International Journal of Bank Marketing, Vol. 30, Issue 7, pp. 527-547.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2010

    • Andronikidis, A. and Bellou V. (2010) Verifying alternative measures of the service quality construct: consistencies and contradictions, Journal of Marketing Management, Vol.26, Issue 5&6, pp. 570-587.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A., and Labrianidou, M. (2010) Children’s Understanding of Television Advertising: A Grounded Theory Approach, Psychology & Marketing, Vol. 27 (4), pp. 299-322.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2010), Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment, The TQM Journal, Vol.22, No.3, pp. 293-316.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2009

    • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2009) Examining Organizational Climate in Greek hotels from a Service Quality perspective, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 21, Issue 3, pp. 294-307

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bitzenis, A., Misic, A., Marangos J., and Andronikidis, A. (2009) The Role of Banking Reform Policy in Transition Economies: Delayed Reforms for the case of Serbia, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 2, No. 2, pp. 175-198.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Kamvisi, N. (2009) The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management, The TQM Journal, Vol. 21, Issue 4, pp. 319-333.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. (2009) Linking Dimensions of Perceived Service Quality to Actual Purchase Behaviour, EuroMed Journal of Business, Vol.4, Issue 1 pp. 4-20.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2008

    • Andronikidis, A., Vasiliadis, C., Fotiadis, T., and Priporas, K. (2008) Exploring MkIS Selection and Evaluation Criteria: Implications for Suppliers, International Journal of Technology Marketing, Vol. 3 No 1, pp. 20-38.
    • Andronikidis, A., Vasiliadis, C., and Masmanidis, T. (2008) Evaluation of the compatibility degree of constraint variables for the demand of ski center services, Journal of Vacation Marketing Vol. 14, Issue 3, pp. 211-220.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bitzenis, A., Misic, A., Marangos, J. and Andronikidis, A. (2008) Evaluating the Banking Reforms in Serbia Using Survey Results, Studies in Economics and Finance (SEF), Vol 25, Issue 1, pp. 49-71.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. (2008) Psychographic Segmentation in the Financial Services Context: A Theoretical Framework, The Marketing Review, Vol. 8, No. 3, pp.277-296.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2008) The impact of internal service quality on customer service behavior: Evidence from the banking sector, International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 25, Issue 9, pp. 943-954.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A., Bellou, V., and Vasiliadis, Ch. (2008) Perceived service quality and patronage behavior in the auto-repair industry, International Journal of Services, Economics and Management, Vol.1, No.2, pp. 196-207.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2007

    • Bitzenis, A., Andronikidis, A., and Marangos J. (2007) The Interaction of International Trade and Foreign Direct Investment (FDI) under decisive Institutional Reforms in Bulgaria, International Journal of Trade and Global Markets, Vol. 1 No 3, pp. 69-88.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Andronikidis, A. Vasiliadis, Ch., Priporas, K., and Kamenidou, E. (2007) Examining Leisure Constraints for Ski Centre Visitors: Implications for Services Marketing, Journal of Hospitality Marketing & Management, Vol. 15, No 4, pp. 69-86.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2006

    • Bitzenis, A. and Andronikidis, A. (2006) Cost and benefits of integration in the European Union and in the Economic Monetary Union (EMU), Economics, Management, and Financial Markets. Vol. 1, No.2, Oct. 2006, pp. 7-54.

    2005

    • Dimitriadis, N. I., Simpson, M., and Andronikidis, A. (2005) Knowledge Diffusion in Localised Economies of SMEs: The Role of local Supporting Organisations, Environment and Planning C: Government and Policy, volume 23(6) December, p. 799 – 814.

     Προβολή Δημοσίευσης

    2003

    • Andronikidis, A., and Dimitriadis, N. (2003) Segmentation of bank customers by utilising ethnic/cultural profile dimensions: a qualitative approach, Journal of Marketing Management, 19 (5-6), pp 629-655.

     Προβολή Δημοσίευσης

    • Συνέδρια (47 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • Theodosiou, M., Andronikidis, A., Morgan, R., West, D., and Katsikea, E. (2019) “Deploying Human Capital: Implications for Service Quality and Customer Outcomes”, 2019 AMA Winter Academic Conference: Understanding Complexity, Transforming the Marketplace, Austin, TX, February 22-24, 2019.

     2018

     • Tsafarakis, S., Gkorezis, P., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Andronikidis, A., and Altsatsiadis, E. (2018) “Investigating the preferences of individuals on Public Transport innovations using the Maximum Difference Scaling method”, Proceedings of 7th Transport Research Arena, TRA 2018, Vienna, Austria, April 16-19, 2018
     • Bellou, V., Economou, A. and Andronikidis, A. (2018), “Examining organizational service orientation and job satisfaction”, Global Alliance of Marketing & Management Associations (GAMMA): Bridging Asia and the World: Searching for Academic Excellence and Best Practice in Marketing and Management, 2018 Global Marketing Conference (GMC), Tokyo, Japan, July 26-29, 2018.
     • Grougiou, V., Giannikis, S., and Andronikidis, A. (2018) “The strenuous effects of innovation on service employees”, Global Alliance of Marketing & Management Associations (GAMMA): Bridging Asia and the World: Searching for Academic Excellence and Best Practice in Marketing and Management, 2018 Global Marketing Conference (GMC), Tokyo, Japan, July 26-29, 2018.
     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Georgiou, A.C., and Gotzamani, K. (2018), “A QFD framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism”, 8th International Conference on Tourism (ICOT) 2018, Kavala, Greece, June 27- 30.
     • Katsikea, E., Theodosiou, M., Andronikidis, A., West, D. (2018) “Implications of Service Climate on Customer and Service Performance”, 2018 AMA Winter Academic Conference: Integrating Paradigms in a World where Marketing is Everywhere, New Orleans, LA February 23-25, 2018.
     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2018), “A Decision Framework for Sustainable Supply Chain Management in Tourism: A consolidated QFD framework”, 47th EMAC Annual Conference, People Make Marketing, University of Strathclyde, Glasgow, UK, May 29-June 1.

     2017

     • Georgiou, A.C., Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2017), "Utilizing Customer Requirements’ Data to Link Quality Management and Services Marketing Objective", 17th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Conference in De Morgan House of the London Mathematical Society, London, UK, 6-9 June 2017.

     2016

     • Itsines, G., Panagiotidis, T. and Andronikidis, A. (2016) Causality analysis of the relationship between commodity prices and the BDI Index, 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 6-7 May, 2016.
     • Stylos, N., Bellou, V., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A. (2016) Beliefs and perceived social factors as antecedents of tourists’ intention to revisit a destination: The role of need for variety and alternatives, 45th EMAC Conference, EMAC 2016: Marketing in the age of data, BI Norwegian Business School, Oslo, Norway, 24-27 May 2016.

     2015

     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Georgiou, A.C. (2015), "Incorporating a Multivariate Markov Chain model into QFD framework", 16th conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society, Piraeus, Greece, June 30th-July 4th.
     • Stylos, N., Alexiadou, C., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A. (2015) Evaluating service quality in bank encounters: An examination of factorial equivalence, 44th EMAC Conference, EMAC 2015: Collaboration in research, KU Leuven Business School, Leuven, Belgium, 26-29 May 2015.
     • Belenioti, Z.C., Andronikidis, A. And Vassiliadis, C. (2015) Classifying and Profiling Social Media Users: An Integrated Approach, The European Conference on Media, Communication and Film 2015, EUROMEDIA2015, The Thistle Brighton, Brighton, United Kingdom, 13-16 July 2015.

     2014

     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Georgiou, A.C. (2014), “An Integrated QFD framework linking quality management with marketing efforts”, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies-IFORS “The art of Modeling”, Barcelona, Spain, July 13-18

     2013

     • Kilbasanis, A., Gotzamani, K., Vassiliadis, C. and Andronikidis, A, (2013) Does green mean fresh? Examining the framework of Green Brand Equity for Gen Y, 42nd EMAC Conference, Lost in Translation: Marketing in an interconnected world, Istanbul Technical University, Turkey, 4-7 June 2013.
     • Andronikidis, A, Bellou, V., Priporas, C., and Vassiliadis, C. (2013) Constraint based segmentation for ski resort tourists, 42nd EMAC Conference, Lost in Translation: Marketing in an interconnected world, Istanbul Technical University, Turkey, 4-7 June 2013.

     2012

     • Kamvysi, Κ., Andronikidis, A., Gotzamani, K., and Georgiou, A.C. (2012) “Listening to our customers in higher education institutions”, 41st EMAC Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers, ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012
     • Papastathopoulou, P., Tsogas, M., Plakoyiannaki E. and Andronikidis, A. (2012) “The Nature and Structure of Multiple Stakeholder Marketing Orientation in Higher Education: A Theoretical Proposition and its Empirical Test”, 41st EMAC Conference, Marketing to Citizens: Going Beyond customers and consumers, ISCTE Business School, Lisbon, Portugal, 22-25 May 2012
     • Vassiliadis, C., Fotiadis, A. and Andronikidis, A. (2012) Can stressful events affect our consumer day-life? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups with the use of a life stress inventory model, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), ATEI of Thessaloniki and Bucks New University, Thessaloniki, Greece June 13-15, 2012.
     • Papastathopoulou, P., Piha, L.P., Avlonitis, G.J., Andronikidis, A., and Giannopoulos, A.A. (2012) Toward a Cause-Related Marketing Model: a case study approach, CoBeReN Conference: “Marketing Strategies: New Clusters of Consumer Behaviour”, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, 6-8 June 2012.

     2011

     • Georgiou, A., Kamvysi, K., Andronikidis, A. and Katerina Gotzamani (2011) “Advancing QFD to improve Service Quality”, 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research, Thessaloniki.
     • Kokkou, C., Plakoyiannaki, E. and Andronikidis, A. (2011) Corporate Social Responsibility (CSR): A Review and Research Agenda, Third Biennial International Conference on Services Marketing, Jointly organized by Greek Marketing Academy, Dokuz Eylul University and Athens University of Economics and Business, Cesme, Izmir, Turkey, 07-09 September 2011.
     • Andronikidis, A., Georgiou, A. Gotzamani, K. and Kamvysi, K. (2011) “Integrating DEA framework into QFD methodology”, DEA 2011, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis, Thessaloniki, 2011.
     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2011) “An Extended Fuzzy QFD Methodology in the Design and Evaluation of Academic Courses”, 14th QMOD, San Sebastian, 2011.

     2010

     • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K. and Kamvisi, N. (2010) Exploring Alternative Approaches in Prioritizing Consumers’ Selection Criteria in a Service Setting, 39th EMAC Conference, The Six Senses, The Essentials of Marketing Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark, 1-4 June 2010
     • Priporas, C.V., Vassiliadis, C., Kamenidou, I. and Andronikidis, A. (2010) “The relationship between bank advertising and bank customer satisfaction: A pilot study in Greece”, 3rd EuroMed Conference of the Euromed Academy of Business, Nicosia, Cyprus, November 04-05
     • Maditinos, Z., Vassiliadis, C., Andronikidis, A. And Tzavlopoulos, I. (2010) “Service Harm Crises: A Preliminary Conceptual Approach”, 13th QMOD Conference, Lund University, Linköping University & Brandenburg University of Technology, Cottbus, Germany, August 31 – September 1, 2010.

     2009

     • Andronikidis, A. and Lambrianidou, M. (2009) Exploring Children’s Understanding of Television Advertising: A Grounded Theory Analysis, 38th EMAC Conference, Marketing & the Core Disciplines: Rediscovering References?, Audencia School of Management, Nantes, France, 26-29 May 2009.
     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2009), Integrating DEAHP and DEANP into the Quality Function Deployment, 12th QMOD and Toulon-Verona Conference, Verona University, Verona, Italy, 27 - 29 August, 2009.
     • Vassiliadis, C., Priporas, C.V. and Andronikidis, A. (2009), “The impact of Greek ski centers product dimensions on visitors’ satisfaction levels: A preliminary analysis”, 2nd Annual EuroMed Conference, Salerno, Italy, October 26-28
     • Kamvysi, Κ., Gotzamani, K., Georgiou, A.C. and Andronikidis, A. (2009) An Integrated QFD Approach for Bank Customers Satisfaction, 2nd Biennial International Conference on Services Marketing, Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, The University of Macedonia, Thessaloniki, Greece, 4-6 November 2009

     2008

     • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2008) The impact of internal service quality on customer service behavior: Evidence from the banking sector, 37th EMAC Conderence, Marketing Landscapes: A Pause for Thought, University of Brighton, UK, 27-30 May 2008.
     • Georgiou, A., Gotzamani, K., Andronikidis, A., and Paltayian, G. (2008) A combined QFD, AHP and ANP approach regarding network development and quality improvement in the Greek Banking sector “, 11th QMOD Conference, Lunds University, Sweden, 20-22 August 2008.
     • Andronikidis, A., Georgiou, A., Gotzamani, K., and Kamvisi, N. (2008) The Application of Quality Function Deployment in Service Quality Management, 11th Toulon-Verona Conference, "Excellence in services", University of Florence, Dipartimento di Sc Aziendali, Italy, 4 - 5 September 2008.
     • Vassiliadis, C., Andronikidis, A., and Priporas, C. (2008) Can Time Diary Analysis Be Used to Understand Leisure Behavior?, 1st Annual EuroMed Conference, European and Mediterranean Trends and Challenges in the 21st Century, Provence, Marseille, France, November 17-18, 2008.

     2007

     • Andronikidis, A., Vasiliadis, C., and Livadarou, G. (2007) Identifying Constructs of Visitor Experience: Implications for Overall Satisfaction, 1st Biannual International Conference, “Strategic Developments In Services Marketing”, Aegean University and University of Glascow, Chios Island – Greece, 27–29 September 2007.

     2006

     • Bellou, V. and Andronikidis, A. (2006) Diagnosing Organizational Climate in Hotels: Some Evidence from Greece, 24th EuroCHRIE Congress, In Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel and Hospitality, Hosted and Organized by: The University of Aegean, Thessaloniki, Greece, 25-28 October 2006.
     • Gotzamani, K., Vasiliadis, C., Andronikidis, A., and Livadarou, G. (2006) Investigating Motives of Quality Assurance Efforts in the Greek Hospitality Sector: Perceived Benefits and Problematic Areas, 24th EuroCHRIE Congress, In Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel and Hospitality, Hosted and Organized by: The University of Aegean, Thessaloniki, Greece, 25-28 October 2006.
     • Bitzenis, A., Marangos, J. and Andronikidis, A. (2006) FDI, International Trade and Institutional reform in Bulgaria. WSSA 48th Annual Conference April 19 - 22, 2006 Phoenix, Arizona, http://wssa.asu.edu/pdf/2006/2006web_program.pdf
     • Bellou, V., Livadarou, G., Andronikidis, A., and Vasiliadis, C. (2006) Service quality in the car service industry: Evidence from Greek customers, in Proceedings of the Academy of Marketing Conference (AM conference): 'Marketing Excellence', Academy of Marketing Conference, Middlesex University Business School, 3-6 July 2006.
     • Vasiliadis, C., Andronikidis, A., and Bellou, V. (2006) Does perceived quality explain patronage behavior in the car service industry? Proceedings in the 35th EMAC Annual Conference, Athens, Greece.

     2005

     • Vasiliadis, Ch., Andronikidis, A., and Fotiadis, Th. (2005) Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach, in Proceedings of the Academy of Marketing Conference: "Marketing: Building Business, Shaping Society", Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5 - 8 July 2005.

     2003

     • Andronikidis, A. and Dimitriadis, N.I (2003) ‘Segmentation of Bank Customers by Utilising Ethnic / Cultural Profile Dimensions: A Qualitative Approach’, in Proceedings of The Academy of Marketing Annual Conference, 2003: A History of the Next Decade, Aston Business School, Birmingham, UK, 8-11 July 2003.
     • Dimitriadis, N. I., Andronikidis, A., and Kotareli, E. (2003) ‘Planning For Sustainable Tourism: Local Economic Regeneration In Tzoumerka, Greece’, 2nd International Conference: «Sustainable Tourism Development and the Environment», Aegean University, Chios, October, 2-5, 2003.
     • Dimitriadis, N. I., Simpson, M., and Andronikidis, A. (2003) Small and Medium sized Enterprises in the Knowledge-based Economy, 26th ISBA National Small Firms Research and Policy Conference, November 2003, The Institute of Small Business Affairs (ISBA) University of Surrey, School of Management.

     2002

     • Andronikidis, A., Oates, C.J., and Varvoglis, T. (2002) ‘Psychographic Segmentation in the Service Context: Investigating the Ethnocentric Dimension of Self-Concept in Evaluating Segmentation Effectiveness’, in Proceedings of The Academy of Marketing Annual Conference: The Marketing Landscape: Signposts for the Future, 2002, Nottingham University Business School, Nottingham, UK, 2-5 July 2002.

     2001

     • Andronikidis, A. (2001) ‘Integrating Psychographic And Behavioural Segmentation into The Service Context’, in Proceedings of The Academy of Marketing Annual Conference, 2001: A Marketing Odyssey, Cardiff Business School, Cardiff, UK, 2-4 July 2001.
     • Άλλα (6 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

      2018

      • Georgiou, A., Kamvysi, K., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2018) An appraisal of DEA contribution in the Quality Function Deployment Process in conjunction with some recent advances using Markov stochastic processes, DEA40: International Conference on Data Envelopment Analysis, “Celebrating 40th Anniversary of DEA”, Aston University, UK, April 16-18, 2018.

      2013

      • Paltayian, G.N.,. Georgiou, A.C, Gotzamani K., and A. Andronikidis (2013) “An integrated model of Quality Function Deployment for financial organizations in an unstable economic environment’, EURO-INFORMS MMXIII, 26th European Conference on Operational Research, Rome, 2013.

      2010

      • Paltayian, G.N., Georgiou, A.C., Gotzamani, K. and Andronikidis, A. (2010) An integrated AHP - ANP Quality Function Deployment framework for the competitive position improvement, EURO XXIV, to be presented at the 24th European Conference on Operational Research, Lisbon, 2010.

      2009

      • Georgiou, A.C., Gotzamani, K., Andronikidis, A. and Paltayian, G.N. (2009) Introducing a modified QFD design for quality improvement in the Greek banking sector, EURO XXIIΙ, presented at the 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, 2009.

      2008

      • Paltayian, G. Georgiou, Andronikidis, A., and A., Gotzamani, K. (2008) Ανάπτυξη και Εφαρμογή του Ποιοτικού Μοντέλου QFD σε Συνδυασμό με τις Ποσοτικές Μεθόδους AHP και ANP με Στόχο την Ποιοτική Βελτίωση κι Ανάπτυξη του Δικτύου των Ελληνικών Τραπεζών, 20ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Σπέτσες 19-20 Ιουνίου, 2008.

      2007

      • Georgiou, A., Livadarou, G., Gotzamani, K., and Andronikidis, A. (2007) Combining AHP and SERVQUAL in Measuring Financial Services Quality, The 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, Prague, Czech Republic, July 8-11.
      Wheelchair Blue
      Accessibility Tools
      Fonts PlusIncrease Text
      Fonts MinusDecrease Text
      ContrastHigh Contrast
      GrayscaleGrayscale
      Readable FontReadable Font