Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 2019-2020


Για να συμμετέχετε στις εξετάσεις μαθημάτων που θα γίνουν με χρήση της πλατφόρμας eClass, θα πρέπει, ανάλογα με το τμήμα σας, να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους συνδέσμους:

 

Για τις εξ' αποστάσεως εξετάσεις έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ