Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21


Οι πλατφόρμες εξετάσεων eClass θα παραμείνουν διαθέσιμες για νέες εγγραφές καθόλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου.

Ωστόσο, πριν από την εξέταση, θα χρειαστεί να εγγραφείτε στα μαθήματα, στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδ. έτους 2020-21, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ενημέρωση από τους διδάσκοντες.

Οι φοιτητές συνδέονται ανάλογα με το Τμήμα που φοιτούν, στον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο Τμήμα τους, όπως φαίνεται ακολούθως:

 

Για τις εξ' αποστάσεως εξετάσεις έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Συγκλήτου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ