Έντυπο Υλικό του Πανεπιστημίου


Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020

Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020

 

Οδηγός Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / University of Macedonia

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

University of Macedonia

 

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (δίγλωσσος)

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (δίγλωσσος)