Έντυπο Υλικό του Πανεπιστημίου


Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020

Απολογισμός Πρυτανείας για τη διετία 1 Σεπτεμβρίου 2018 – 31 Αυγούστου 2020

 

Οδηγός Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / University of Macedonia

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

University of Macedonia

 

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (δίγλωσσος)

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών (δίγλωσσος)

 

Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών 2019

Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών 2019

Welcome Week 2019

Πρόγραμμα Ημερίδας Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών

 

Το ΠΑ.ΜΑΚ. στην 84η ΔΕΘ

UoM_ΔΕΘ84_πρόγραμμα 1

UoM_ΔΕΘ84_πρόγραμμα 2