Λογότυπα του Πανεπιστημίου


Αρχείο


  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - 60 χρόνια
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - 50 χρόνια
  • Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελλάδα