Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Στην πρώτη γραμμή ενός κόσμου που αλλάζει


Πρύτανης, Καθηγητής Στυλιανός ΚατρανίδηςΣε έναv κόσμο που αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της αριστείας με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς. Καθώς διανύει την έβδομη δεκαετία της λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εξελίσσεται σήμερα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα εξωστρεφές, καινοτόμο και τολμηρό, με προτεραιότητες στη διδασκαλία και την έρευνα με σαφή και διαφανή κριτήρια ποιότητας. Ταυτόχρονα είναι το οργανωμένο, λειτουργικό, καθαρό και με φροντίδα για τους φοιτητές του πανεπιστημιακό ίδρυμα, με τη δική του ταυτότητα, που τόσο η τοπική όσο και η ευρύτερη ελληνική κοινωνία αναγνωρίζουν.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμπορεύεται με τις εξελίξεις στην κοινωνία και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στη νέα εποχή στη βάση των αξιών του διαλόγου, της συνεργασίας, των ίσων ευκαιριών και της ανοιχτής κοινωνίας. Πεποίθησή μας είναι πως καμία πρόοδος δεν έχει αξία αν δεν μπορεί να γίνει κτήμα της ευρύτερης κοινωνίας.

Εξωστρέφεια για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σημαίνει στενή συνεργασία με τους φορείς της πόλης, πρώτα και κύρια με τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια και εναρμονισμό των δραστηριοτήτων του με κοινό στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό κέντρο των Βαλκανίων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιό μας θα συμβάλει με την ενίσχυση της συμμετοχής του στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, την προσέλκυση ξένων επιστημόνων και φοιτητών, μέσα από τα ακαδημαϊκά του προγράμματα, την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και την εν γένει ανάπτυξη διεθνών μορφωτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Εξωστρέφεια επίσης σημαίνει στενή συνεργασία με τους οικονομικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης, ανταλλαγή απόψεων και διαμόρφωση ενός πλαισίου στο οποίο πανεπιστήμιο, αγορά και κοινωνία βρίσκονται σε μια διαρκή σχέση ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης.

Στόχος μας είναι ένα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανάμεσα στους πρωτοπόρους ακαδημαϊκούς θεσμούς της νέας εποχής που ανατέλλει. Οι συνεργάτες μου αντιπρυτάνεις κι εγώ θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και γνωρίζοντας τις τεράστιες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστήμιου μας, φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, είμαστε βέβαιοι πως όλοι μαζί θα πετύχουμε.

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Καθηγητής Στέλιος Δ. Κατρανίδης