Καθαρίου Αγγελική
 • 2310 891.330
 • acathariou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 401

  Καθαρίου Αγγελική

  Επίκουρη Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Φωνητική Μουσική Εκτέλεση-Μονωδία, (ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ: Γ’ 531/05.03.2021)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδάκτωρ (PhD), Department of Music, University of York, Αγγλία
  • Master of Arts in Music (Contemporary Studies), Department of Music, University of York, Αγγλία
  • Πτυχίο (Άριστα 9,33), Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Laurea Universitaria - Diploma di Canto (Άριστα 9,25), Conservatorio Statale di Novara, Ιταλία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οπερατικό ρεπερτόριο από την εποχή του μπαρόκ έως σήμερα
  • Όπερα, μουσικό θέατρο και φωνητικά έργα των Benjamin Britten και Kurt Weill
  • Η θέση του τραγουδιστή  / vocal performer και η συνεργασία του με το συνθέτη στη σύγχρονη λόγια μουσική δημιουργία,με ιδιαίτερη έμφαση στο μουσικό θέατρο του 21ου αιώνα.
  • Recitar cantando: η τέχνη του recitativo από την Camerata Fiorentina στον Schoenberg
  • Ανάδειξη της Ελληνικής λόγιας μουσικής με επίκεντρο τη Φωνή : έρευνα, συναυλιακή παρουσίαση, δισκογράφηση
  • Διδακτική της Μονωδίας
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9011)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9012)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (KAM101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (KAM105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (KAM106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ I
   (ΜΣ2801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ II
   (ΜΣ2802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις
  τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ III
   (ΜΣ2803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις
  τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ IV
   (ΜΣ2804)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις
  τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  • ΜΟΝΩΔΙΑ I
   (ΜE0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0456)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ II
   (ΜE0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0457)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ III
   (ΜE0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0458)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ IV
   (ΜE0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0459)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ V
   (ΜE0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0460)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VI
   (ΜE0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0461)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VII
   (ΜE0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0462)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΟ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΜE0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ I
   (ΦΤΔΧ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ II
   (ΦΤΔΧ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ III
   (ΦΤΔΧ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IV
   (ΦΤΔΧ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Cathariou Angelica (2017): “L’Atelier Moderne - An exploration of the collaborative process between performer and composer in vocal music theatre of the 21st century”
    ISBN 978-1-53610-891-0, p. 215,
    New York: NOVA Publishers Inc

   2011

   • Roger Marsh (2011): “Lamentations - A Music Theatre Piece for Voice, Alto Flute & Percussion” on texts from the Old Testament.
    Conceived and composed in collaboration with Angelica Cathariou and dedicated to her.
    Edition Peters, EP72491
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Cathariou Angelica (2017): ‘A. Cathariou: Schoenberg’s Pierrot Lunaire: concert piece or music theatre work?’
     mus – e – Online Journal (www.muse.gr)

    2016

    • Cathariou Angelica (2016): ‘The contribution of the contemporary music theatre repertoire to the vocal training of the singer/actor, Luciano Berio: A-Ronne, Roger Marsh: Pierrot Lunaire’.
     mus – e – Online Journal (www.muse.gr)
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • «...dalle muse l'arte...: the metamorphoses of the female voice in the music theatre of Roger Marsh (II)». In «Scientific & Analytic approaches on the singing voice».
      Proceedings (under publication) of the Scientific meeting organized by The Laboratory of Music Acoustics and Technology of the Μusic Studies Department of the University of Athens within the frame of the World Voice Day 2019
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (25 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2020

      • Megaron Concert Hall of Thessaloniki : Opera Gala - Tribute to Maria Callas, arias by J.Massenet, G.Bizet, G.Verdi, W.A.Mozart
      • Onassis Foundation - Stegi (Onassis Cultural Centre), Main Stage : Open Day 2020 "Musical Ecologies" - Concert with works by John Luther Adams, Tristan Murail and Kaija Saariaho
      • "The Revolution of 1821 through Music" : Concert within the frame of the exhibition "Music and the formation of the modern Greek state", co-organized by the General State Archives, the Centre for Research and Documentation of the Athens Conservatoire, and the University of Athens. Works by A.G.Nageli, J.M.Cambini, N.Halikiopoulos-Mantzaros, K.A.Nikolopoulos, P.Karrer, N.Lambelet, A.Grec, I.Liveralis, piano: Dimitri Yakas

      2019

      • Auditorio Manuel de Falla, Granada, Spain : Guest soloist, concert with works by A.Schoenberg, M.Ravel and Cl.Debussy. Orquesta Ciudad de Granada and members of the Gohai Ensemble, cond: Miguel Gálvez Taroncher
      • "A.Garoufalis" Hall of the Athens Conservatoire : "Bauhaus and the New Music" concert with the Ionian Ensemble, works by Stefan Wolpe, Yefim Golyshev, Igor Stravinsky, Josef Matthias Hauer, Hanns Eisler, Paul Hindemith, Erik Satie
      • “Rotonda”,Thessaloniki: “East meets West”, musical performance for choir, byzantine vocal ensemble, protopsaltes and mezzo soprano within the frame of the establishment of the International Network of Byzantine Cities in the presence of HAH Ecumenical Patriarch Bartholomew
      • Concert with works by Bernd Alois Zimmermann within the frame of the three-day tribute to the composer organized by the Zimmermann Society, the Goethe Institut and the Athens Conservatoire
      • The Albert Cohen Foundation – Ionian Academy : Invited soloist by the Ionian Ensemble, concert with works by M. Ravel, Cl.Debussy, O.Messiaen, T.Murail
      • Ancient Theatre of Dion : "From Yerushalayim to Saloniki - madre de Israel ": Invited soloist - concert with the Camerata Aristoteles & the JCT Choir featuring hymns and songs from the Jewish musical traditions as well as works by Haendel, Ravel, Shemer within the frame of the 48th International Olympus Festival.

      2018

      • Centro Cultural de Belém, Lisbon: Concert with the Schostakovich Ensemble, works by D.Schostakovich, Cl.Debussy, A.Caplet, C.Saint Saëns, M.Ravel
      • Hellenic Music Festivities -14th cycle: Soloist in Manolis Kalomiris’ “Oblivion” (on a poem by L.Mavilis) for mezzo soprano, piano and string orchestra. Academica Athens Orchestra, cond.: Nikos Athinaios
      • Megaron Thessaloniki Concert Hall: Soloist in Mikis Theodorakis’ 3rd Symphony with the Symphony Orchestra and Choir of the DMSA of the University of Macedonia under the musical direction of G.Vranos within the frame of the celebration for the 60 years of the University of Macedonia and the 20 years of the Department of Music Science and Art.
      • "Aris Garoufalis” Hall of the Athens Conservatoire: Soloist in A.Schoenberg’s Pierrot Lunaire with the Ionian Ensemble under the musical direction of Vassilis Christopoulos
      • King’s College, London: Dimitri Mitropoulos’ 10 Inventions on poems by C.P.Cavafy, concert within the frame of the event “C.P. Cavafy -The poetics of history and the music of poetry” under the auspices of the H.E the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
      • Aula Amphitheatre, School of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens: Recital with pianist Olivier Chauzu, works by M.Kalomiris, I.Albeniz, M.Ravel
      • Megaron Athens Concert Hall: Concert with the Ionian Ensemble, works by M.Ravel, K.Weill, A.Roussel. P.Hindemith, A.Berg
      • Vafopoulos Arts Centre, Thessaloniki: Recital with pianist Marilena Liakopoulou within the frame of the 6th “Contemporary Greek Composers” cycle of the Aristotle University under the auspices of the Greek Composers Union. Works by Jani Christou, Dinos Constantinidis, Christos Samaras.

      1999

      • Atelier Lyrique de l’Opéra National du Rhin : Hélène de la Cerisaie in Chabrier’s Une éducation manquée with the Orchestre Symphonique de Mulhouse under the musical direction of Jerôme Pillement (stage dir.: Vincent Vittoz)
      • Carnegie Hall - Weil Recital Hall, New York: Recital with ALEA III Ensemble featuring Maurice Ravel’s Cinq mélodies populaires grecques, Theodore Antoniou’s Ζøn / East West and Six T.S.Eliot Songs by Jani Christou.
      • Megaron Athens Concert Hall: Soloist in Marco Moissides’ ballet At Sea. Orchestra of Colours, cond.: Miltos Logiadis, choreographer: Petros Gallias
      • Institut Culturel Italien, Paris: “A Tribute to Giulietta Simionato”, concert with Federico Longhi and Willy Merz in the presence of G.Simionato, featuring arias and duets by J.Massenet, G.Bizet, J.Offenbach, F.Poulenc, D.Cimarosa
      • Konzerthaus, Freiburg : Flora in Giuseppe Verdi’s La Traviata under the musical direction of Alfonso Scarano
      • Konzerthaus, Freiburg: Concert, arias and scenes from operas by W.A.Mozart under the musical direction of Daniele Agiman
      • Teatro Comunale di Ferrara: Meg in Giuseppe Verdi’s Falstaff (Sir John Falstaff: Ruggiero Raimondi). Mahler Chamber Orchestra, cond: Claudio Abbado, stage dir: Jonathan Miller
      • Ancient Stadium of Delphi: Euridice and Tragedia in Jacopo Peri’s L’Euridice, stage dir.: Maria Gyparaki, stage & costume designer:Lili Kendaka
      • Σεμινάρια / Masterclasses (13 εγγραφές)

       2019

       • Phaethon Conservatoire, Alexandroupolis : Opera and Art Song seminar

       2017

       • State Conservatory of Thessaloniki.
        «The voice in the 20th and 21st century»: Modern and Contemporary Opera masterclass
       • B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music. Interactive presentation of Mozart’s Requiem within the frame of the educational program “Participatory Opera”

       2015

       • 2014-2015: Athens Conservatoire. «The voice in the 20th and 21st century»: Series of master classes of vocal performance

       2014

       • 2013-2014: Athens Conservatoire. Opera seminar

       2012

       • 2012: B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music. Vocal seminars within the frame of the educational program “Participatory Opera”
       • 2012: 6η Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας. Opera masterclass
       • 2012: About Art Gallery, Athens. “Composers meet performers”: workshop for composers and vocal performers
       • 2012: University of York, Department of Music. Vocal workshop

       2010

       • 2010: B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music.
        Seminar within the frame of the educational programs “Discovering the Arts” & “An introduction to classical singing

       2008

       • 2008: University of York, Department of Music. Research seminar on the collaborative process between composer and performer in contemporary music theatre

       2007

       • 2007: Pharos Arts Foundation, Nicosia, Cyprus.
        Invited speaker and performer within the frame of a series of educational programs organized by Pharos Arts Foundation in collaboration with the Ministry of Education and Culture of Cyprus

       2002

       • 2001-2002 : Ile-de-France Opéra et Ballet (IFOB), France Active participation (lectures, seminars/master classes and concerts) to the implementation of the educational programs ‘Opéra au Lycée’ & ‘Opéra en coulisses’ on the operas and music theatre works of Kurt Weill organized by Ile-de-France Opéra et Ballet with the support of the French Ministry of Culture, France Telecom, ADAMI and the Conseil Général de Savoie
       • Δισκογραφία (26 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

        2019

        • Silvina MILSTEIN : Chamber works - of gold and shadows
         LONTANO Ensemble / Odaline de la Martinez, conductor / Angelica Cathariou, mezzo soprano / Tarli-Varbanov, piano duo
         LORELT (LNT142)
        • Nikos SKALKOTTAS : World premiere recordings 1949-2019
         Twelve Greek Dances - Suite - Songs - Dances - The return of Odysseus
         A.Cathariou / T.Economos / N.Pissareva-Zymbalist / N.Samaltanos /Chr.Sirodeau
         MELISM (MLS-CD-025)

        2017

        • Theodore ANTONIOU : Amfictyonia I
         CD included in "L’ Atelier Moderne" An exploration of the collaborative process between performer and composer in vocal music theatre of the 21st century
         NOVA Publishers Inc., New York (ISBN 978-1-53610-891-0)

        2015

        • Dinos CONSTANTINIDES : Greek soloists play music by Dinos Constantinides
         Louisiana Sinfonietta / D.Constantinides (cond.)
         Centaur Records (CRC3404)

        2013

        • Dinos CONSTANTINIDES : Solo and Chamber Works
         including Mutability Quintet for mezzo soprano and String Quartet
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Sinfonietta String Quartet, conductor: Dinos Constantinides
         Magni (MP-21003)
        • Thanos MIKROUTSIKOS : Η γη τσακισμένο καράβι
         on poetry by George Kozias and William Blake for mezzo soprano and piano (world premiere recording)
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Nelly Semitekolo, piano
         CD included in Mikroutsikos' book containing the composer's writings on music entitled “Five texts – in music”
         Ed. Gavrielides (ISBN 978-960-336-933-2)

        2012

        • Dimitri MITROPOULOS : The Progressive Composer
         World premiere recording of Mitropoulos' vocal works Pan and To Uranian Aphrodite and of the song cycle 14 Invenzioni on poems by C.P.Cavafy
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Theodore Tzovanakis, piano
         Ionian University, Hellenic Music Research Lab - AENAON Dance Theatre
         (distributed by ΕΜΣΕ, ΑΕΠΙ 86501)
        • Iannis XENAKIS : Zyia for mezzo soprano, flute and piano (world premiere recording, Orphée d’Or 2012 Prize for best recording of contemporary vocal music) – Six Chansons Grecques Psappha Persephassa
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Cécile Sarah Daroux, flute / Daniel Ciampolini, percussion / Dimitri Vassilakis, piano.
         SAPHIR (LVC 1168)

        2011

        • Greek flute music on the 20th and 21st centuries
         including Michael ADAMIS' work Melisma, for mezzo soprano and flute
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Katrin Zenz, flute / Chara Iacovidou, harpsichord.
         Naxos (8.572369)

        2010

        • Nikos MAMANGAKIS: Opera of Shadows (role: Eugenia/Aise)
         Angelica Cathariou / Tassis Christoyannis / Savina Yiannatou /Haris Andrianos / Nikos Spanatis / Yannis Idomeneos
         Idaia (061)
        • “Kostas Varnalis...rising on soundwaves”
         including :
         Athanassios ZERVAS': rising on soundwaves for mezzo soprano and saxophone quartet
         Dinos CONSTANTINIDES’: Hommage to Varnalis-Assemblages IV for mezzo soprano and string quartet and
         Dimitris THEMELIS' : Six Songs for mezzo soprano and string quartet
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Athens Saxophone Quartet / New Hellenic Quartet
         (distributed by ΕΜΣΕ, ISBN 978-960-99160-1-1)
        • Nikos ASTRINIDIS : 90th birthday anniversary
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Ensemble Idée Fixe
         Subways music (SM101)

        2008

        • Georgios KASASSOGLOU : 23 Songs Angelica Cathariou, mezzo soprano / Tassis Christoyannis, bariton / Thanassis Apostolopoulos, piano
         jmk, Germany (jmk259)
        • Clotilde ROSA : Musica para poesia Portuguesa
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Susana Teixeira, soprano / Jorge Martins, bariton / Anne Kaasa, piano / Paulo Amorim, guitar / Grupo de Musica Contemporanea de Lisboa, conductor: Christopher Bochmann
         La ma de guido (LMG4007)

        2007

        • Guitar Art Festival : Belgrade live 2007
         Collectors’ Edition of the International Guitar Art Festival 2007 with works by Aubry, Barrios, Scarlatti, Tedesco, Hadjidakis

        2006

        • Nikos MAMANGAKIS: HEIMAT, New arrangements, performances and recordings. 58 music pieces from Edgar Reitz films Heimat I, II, III
         Ιdaia (005)
        • Nikos MAMANGAKIS : Erotokritos melodrama in 5 acts
         Angelica Cathariou (Nena) / Tassis Christoyannis (Erotokritos) / Fotini Darra (Arethusa) / Yannis Idomeneos (poet) / Nikos Mamangakis (poet II)
         Ιdaia (002)

        2005

        • LSU Composers Forum
         including Sapho Songs by Dinos CONSTANTINIDES
         Also featuring works by Frizzo, Price, Johnson, Pitombeira.
         Louisiana Sinfonietta, D.Constantinides (cond.)
         Magni (MP-0003)

        2004

        • Yiannis IOANNIDIS: Music and poetry
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Lorenda Ramou, piano
         Athens Music Society (9 012)
        • Dinos CONSTANTINIDES : Tribute to Greece and to Athens 2004 - Music on Hellenic Themes
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Sarah Beth Hanson, flute / Sarah Mueller, oboe / The Louisiana Sinfonietta, conductor: Dinos Constantinides
         Centaur Records (CE 3116)
        • Nikos SKALKOTTAS: 16 melodies | Piano music . (World premiere recording)
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Nikolaos Samaltanos, piano
         BIS (CD 1464)

        2003

        • Georges TSOUYOPOULOS : Music, 1957-1965
         including Serenata su versi Italiani di Medioevo e di U. Foscolo for female voice and instrumental ensemble
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Percussion-Ensemble, members of the Bavarian Radio Symphony Orchestra / Paris Anastasiadis, viola / Ermis Theodorakis, piano / Athens Chamber Orchestra, conductor: Pavlos Sergiou
         Athens Music Society (9 011)
        • Manuel de FALLA : L'amour sorcier pour mezzo et orchestre version 1925
         Caroline MARÇOT : Ghazal pour cinq solistes, choeur et orchestre
         (the CD Cent noms de l'amour also includes the following orchestra works : L'édit du papillon by C.Marçot and Folia by Jean Louis Agobet)
         Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, conductor : Roland Hayrabedian
         Actes-Sud / Naive (AT34115)

        2002

        • Alexandre DESPLAT: 11'09"01 New York September 11
         Music for the film 11'09"01 New York September 11 directed by: Ken Loach, Claude Lelouch, Alejandro Iñárritu, Amos Gitai, Sean Penn, Mira Nair,…
         Galatée Films / Studio Canal+ (DVD 301 202-9)

        1999

        • Franz SCHUBERT : Messe Es-Dur No6 D.950
         Francesca Scaini (soprano) / Αngelica Cathariou (contralto) / Hyun-Jae Park (tenore) / Alberto Fraschina (tenore) / Carlo Tallone (basso)
         Ars Cantica Choir / Orchestra da Camera Il Quartettone conductor: Giorgio Mezzanotte-Nehamas
         L’ Ippocampo (IPP 001-2)

        1993

        • Nikos MAMANGAKIS: Nietzsche’s Song
         included in New arrangements and performances inspired by the film “Die Zweite Heimat”
         Milan Records / BMG (887 881)
        • Άλλα (11 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

         2019

         • Music Library of Greece "Lilian Voudouri", MEGARON Athens Concert Hall
          Inernational Conference "Skalkottas Today" Round Table discussion "Performing Skalkottas" , invited speaker

         2018

         • National Theatre of Northern Greece: presentation of composer and Professor of the University of Toronto Christos Hatzis and of his work and onstage conversation with a composer on the theme “Music and Spirituality” (2018)
         • King’s College, London
          «I’ve looked on beauty so much…: Performing Dimitri Mitropoulos’ musical settings of poems by C.P.Cavafy». Presentation within the frame of «C.P.Cavafy: The poetics of history and the music of poetry» organized by King’s College, Centre for Hellenic Studies and Department of Classics. London, 11-12 january 2018

         2017

         • National and Kapodistrian University of Athens
          «...dalle muse l'arte...: the metamorphoses of the female voice in the music theatre of Roger Marsh». Presentation within the frame of the Two-Day Conference «Techniques of the Singing Voice: Acoustic and Phoniatric approaches» organized by the Laboratory of Music Acoustics and Technology, Department of Music Studies, University of Athens. Athens, 7-8 june 2017

         2013

         • University of the Peloponnes
          «Approaches to Music Theatre of the 20th and 21st century». Presentation within the frame of: «Theatrical Studies, Performing Arts and Education: Theory & Praxis» organized by the University of the Peloponnese, Department of Theatre Studies, M.Kakoyiannis Foundation, Athens, 1-3 june 2013.

         2012

         • 2012: Académie du Disque Lyrique -“Orphée d’Or 2012”
          In 2012, during the annual Orphées d’Or Awards ceremony, Angelica received the prestigious critics’ award "Orphée d’Or 2012 for the best recording of contemporary vocal music" for Xenakis’ work Zyia released by the French label SAPHIR (LVC 1168). The ceremony was held at the Bastille Opera in Paris within the frame of the Grand Prix International du Disque Lyrique of the Academie du Disque Lyrique and was presided over by Pierre Bergé.

         2010

         • 2010: Special Music Award of the Euro-American Women’s Council

         2008

         • 2008: Acadèmie Musicale de Val d’Isère, France.
          Invited member of the International Jury of the “Concours International de Musique et Académie de Val d’ Isère”.

         2007

         • 2007: Scholarship granted by the Ioannis F.Costopoulos Foundation

         1998

         • 1998: “Premio Leoncavallo” Prize, Locarno, Switzerland

         1996

         • 1996: Scholarship granted by the Alexander S. Onassis Foundation