Καθαρίου Αγγελική
 • 2310 891.330
 • acathariou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 401

  Καθαρίου Αγγελική

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Φωνητική Μουσική Εκτέλεση-Μονωδία, (ΦΕΚ Γ’ 3216/30.12.2021)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Διδάκτωρ (PhD), Department of Music, University of York, Αγγλία
  • Master of Arts in Music (Contemporary Studies), Department of Music, University of York, Αγγλία
  • Πτυχίο (Άριστα 9,33), Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Laurea Universitaria - Diploma di Canto (Άριστα 9,25), Conservatorio Statale di Novara, Ιταλία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οπερατικό ρεπερτόριο από την εποχή του μπαρόκ έως σήμερα
  • Όπερα, μουσικό θέατρο και φωνητικά έργα των Benjamin Britten και Kurt Weill
  • Η θέση του τραγουδιστή  / vocal performer και η συνεργασία του με το συνθέτη στη σύγχρονη λόγια μουσική δημιουργία,με ιδιαίτερη έμφαση στο μουσικό θέατρο του 21ου αιώνα.
  • Recitar cantando: η τέχνη του recitativo από την Camerata Fiorentina στον Schoenberg
  • Ανάδειξη της Ελληνικής λόγιας μουσικής με επίκεντρο τη Φωνή : έρευνα, συναυλιακή παρουσίαση, δισκογράφηση
  • Διδακτική της Μονωδίας
  Πολυμέσα

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ I
   (ΜΣ1003-1)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές της μονωδίας. Μαθαίνει αρχικά τη διαφραγματική αναπνοή και στη συνέχεια την τοποθέτηση της φωνής, μέσω φωνητικών ασκήσεων αλλά και χορωδιακού ρεπερτορίου. Οι φοιτητές τραγουδούν τα χορωδιακά κομμάτια και σε μικρά φωνητικά σύνολα, ώστε να εξασκούνται και στη σολιστική εκτέλεση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε και σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας και ερμηνείας των τραγουδιών. Το μάθημα προσφέρεται για δύο (2) εξάμηνα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ II
   (ΜΣ1003-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές της μονωδίας. Μαθαίνει αρχικά τη διαφραγματική αναπνοή και στη συνέχεια την τοποθέτηση της φωνής, μέσω φωνητικών ασκήσεων αλλά και χορωδιακού ρεπερτορίου. Οι φοιτητές τραγουδούν τα χορωδιακά κομμάτια και σε μικρά φωνητικά σύνολα, ώστε να εξασκούνται και στη σολιστική εκτέλεση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε και σε ζητήματα μουσικής καλλιέργειας και ερμηνείας των τραγουδιών. Το μάθημα προσφέρεται για δύο (2) εξάμηνα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΜΣ9011)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II
   (ΜΣ9012)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Στο μάθημα οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μεθοδολογίας της διδασκαλίας της αντίστοιχης ειδίκευσης, καθώς και με τη σχετική βιβλιογραφία. Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο
  θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων παιδαγωγικής και των ερευνητικών και επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της ακουστικής ψυχολογίας όσο και πρακτική εφαρμογή τους στη διδασκαλία οργάνων/φωνής μέσω κατάλληλων διδακτικών τεχνικών. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα άλλων καθηγητών, διδάσκουν φοιτητές ή μαθητές εκτός Τμήματος (στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης) παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά θεματικές ενότητες διδακτικού ενδιαφέροντος, αυτοαξιολογούνται και αξιολογούνται από τους συμφοιτητές τους. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή γνώση της βιβλιογραφίας, ικανότητα μετουσίωσης της θεωρητικής γνώσης σε πράξη, κριτική και μεταδοτική ικανότητα. Προσεγγίζονται επίσης ειδικότερα ζητήματα διδακτικού ρεπερτορίου και οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΚΑΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΚΑΜ102)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΚΑΜ103)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΚΑΜ104)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΚΑΜ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΚΑΜ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ I
   (ΜΣ2801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ II
   (ΜΣ2802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις
  τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ III
   (ΜΣ2803)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις
  τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ IV
   (ΜΣ2804)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται το ρόλο και τη μουσική/δραματική σολιστική γραμμή ενός λυρικού έργου, πάντα σε συνάρτηση και συνάφεια με τις υπόλοιπες σολιστικές και συνοδευτικές γραμμές μαθαίνοντας τη σύμπραξη με την ορχήστρα και χορωδία, χρησιμοποιώντας όλες τις
  τεχνικές για την άρτια ερμηνεία (μουσική και δραματική) του συγκεκριμένου ρόλου, ταυτόχρονα με την ευαισθητοποίηση στη μουσική ερμηνεία και στην απόδοση του μουσικού κειμένου. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ερμηνεία του κανονικού ρεπερτορίου αλλά και στη σωστή επιλογή του με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε φοιτητή. Επίσης διδάσκονται τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με το κοινό. Από τους υποψήφιους της ειδίκευσης αναμένεται να έχουν αποκτήσει ήδη μια αξιόλογη τεχνική και εμπειρία στην ερμηνεία και προετοιμασία ενός λυρικού ρόλου και στη συνεργασία με μεγάλα μουσικά σύνολα. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους φοιτητές.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ I
   (ΜE0101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0456)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ II
   (ΜE0201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0457)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ III
   (ΜE0301)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0458)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ IV
   (ΜE0401)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0459)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ V
   (ΜE0501)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0460)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VI
   (ΜE0601)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0461)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VII
   (ΜE0701)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΣ0462)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΜΟ0802)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΝΩΔΙΑ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΡΕΣΙΤΑΛ
   (ΜE0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ I
   (ΜΣ5201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ II
   (ΜΣ5202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ III
   (ΜΣ5203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ IV
   (ΜΣ5204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας  των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ V
   (ΜΣ5205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα. Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ (ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις,  διδάσκοντες. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ VI
   (ΜΣ5206)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το ομαδικό αυτό εργαστηριακό μάθημα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές οργανικής/φωνητικής μουσικής εκτέλεσης. Απαιτεί από τους φοιτητές επαρκή ατομική προετοιμασία, μελέτη της παρτιτούρας των έργων και την προετοιμασία τους ως συνόλου με δοκιμές πριν το
  μάθημα.Στο μάθημα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές της ειδίκευσης ΕΜΣ(ως ειδικής βαρύτητας), απόφοιτοι και μουσικοί εκτός του Τμήματος και σε ειδικές περιπτώσεις, διδάσκοντες.Ανάλογα με τις απαιτήσεις του ρεπερτορίου, μπορούν να χρησιμοποιούνται συγγενή όργανα, εφόσον είναι διαθέσιμα.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ I
   (ΦΤΔΧ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ II
   (ΦΤΔΧ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ III
   (ΦΤΔΧ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ IV
   (ΦΤΔΧ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (2 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Cathariou Angelica (2017): “L’Atelier Moderne - An exploration of the collaborative process between performer and composer in vocal music theatre of the 21st century”
    ISBN 978-1-53610-891-0, p. 215,
    New York: NOVA Publishers Inc

   2011

   • Roger Marsh (2011): “Lamentations - A Music Theatre Piece for Voice, Alto Flute & Percussion” on texts from the Old Testament.
    Conceived and composed in collaboration with Angelica Cathariou and dedicated to her.
    Edition Peters, EP72491
   • Επιστημονικά Περιοδικά (3 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2021

    • Cathariou Angelica (2021): ‘The Brecht – Weill Music Theatre: An invaluable tool for the actor’s vocal training’
     mus – e – Online Journal (www.muse.gr)

    2017

    • Cathariou Angelica (2017): ‘A. Cathariou: Schoenberg’s Pierrot Lunaire: concert piece or music theatre work?’
     mus – e – Online Journal (www.muse.gr)

    2016

    • Cathariou Angelica (2016): ‘The contribution of the contemporary music theatre repertoire to the vocal training of the singer/actor, Luciano Berio: A-Ronne, Roger Marsh: Pierrot Lunaire’.
     mus – e – Online Journal (www.muse.gr)
    • Συνέδρια (1 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2019

     • «...dalle muse l'arte...: the metamorphoses of the female voice in the music theatre of Roger Marsh (II)». In «Scientific & Analytic approaches on the singing voice».
      Proceedings (under publication) of the Scientific meeting organized by The Laboratory of Music Acoustics and Technology of the Μusic Studies Department of the University of Athens within the frame of the World Voice Day 2019
     • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (99 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

      2024

      • "Aris Garoufalis" Concert Hall, Athens
       Collegium Musicum Orchestra, concert with works by: Béla Bartók, Kurt Weill, Pyotr Ilyich Tchaikovsky
       Angelica Cathariou, mezzo soprano | Nicos Athinaeos, conductor

      2023

      • Corfu Centro Storico, Scalinata di S.Spiridone
       P.Mascagni: Cavalleria Rusticana (Lola). stage dir.: Petros Gallias, cond.: Kimon-Gerasimos Chytiris
      • Amphitheatre "Ioannis Despotopoulos", Athens
       Jani Christou: Six T.S.Eliot Songs | Sinfonia N.1 for mezzo soprano and orchestra
       Greek Radio Symphony Orchedtra | Angelica Cathariou, mezzo | Nikos Athinaeos, conductor
      • National and Kapodistrian University of Athens, Department of Music Studies
       A Tribute Concert to Maria Callas within the frame of 15th Musicological Conference "From Actuality to timelessness: Maria Callas, 100 years since her birth" under the auspices of the Hellenic Musicological Society
       piano: Panagiotis Yiannakakis
      • Athens Conservatoire, “Aris Garoufalis”Concert Hall
       Yorgo Sicilianos : Six Songs op.37 cycle for mezzo soprano and piano
       Angelica Cathariou, mezzo soprano | Konstantinos Destounis, piano
      • ZIVASART Gallery, Athens
       Vocal performance within the frame of the exhibition "Sang de la Mémoire - an homage to the French Revolution" by Nikos Zivas.
       Narrators: Haris Mavroudis, Manolis Papagrigorakis / Mezzosoprano: Angelica Cathariou
      • Patmos International Chamber Music Festival, Patmian Cultural Centre
       Concert with works by : Matteo Rubini (Greek premiere), Dimitri Mitropoulos, Christos Hatzis, Aram Khachaturian, Georges Gurdjeff.
       Angelica Cathariou, mezzo / Alessandra Ammara, piano / Maya Oganyan, piano / Roberto Prosseda, Piano / Stefanno Cerrato, cello / Cristophe Coin, cello / Anush Nikogosyan, violin / Alessandro Carbonare, clarinet / Silvia Careddu, flute.
      • Theatre of the East Moat, Chania, Creta
       "Eleftherios Venizelos" opera by Dimitri Maramis (role: Penelope Delta)
       cond.: Myron Michailidis, stage dir.: Guy Montavon / The Athens Philharmonia Orchestra
      • Drama International Summer Music Academy
       "Un jardin en Méditerranée"
       Recital with works by Caccini, Tosti, Poulenc, Constantinidis, Spathis, Bizet, Massenet, Falla, Massent, Nin
       A.Cathariou, mezzo / N.Kyriossoglou, piano
      • Venizelos Museum of Halepa & National Research Foundation "Eleftherios Venizelos"
       Concert, excerpts from Dimitri Marami's opera "Eleftherios Venizelos"
       piano, D.Vezyroglou
      • Lucca, Italy
       World premiere of Matteo Rubini's song cycle for mezzo soprano and piano on poems by Dvid Plante.
       Angelica Cathariou, mezzo / Roberto Prosseda, piano
      • Cultural Conference Center of Heraklion, Crete
       "Yo m'enamorí d´un aire"
       Concert featuring sephardic songs, and works by Purcell, Caccini, Constantinidis, Massenet, Obradors, Ravel
       A.Cathariou, mezzo / M.Polychronou, soprano / D. Mallouhos, piano
      • Athens Conservatoire
       World premiere of the song cycle "Quatre cançons catalanes" by Professor and Chairman at Columbia College, Chicago, Sebastian Huydts alongside his works for piano and saxophone.
       Angelica Cathariou, mezzo / Sebastaian Huydts, piano / Athanasios Zervas, saxophone
      • MEGARON Athens Concert Hall
       Recital "Si mes vers avaient des ailes" within the frame of the Concert Cycle "Greek soloists at the Dimitri Mitropoulos Hall".
       Works by Caccini, Purcell, Donizetti, Poulenc, Mikroutsikos, Papageorgiou, Taylor, Weill, Falla, Crumb
       A.Cathariou, mezzo soprano / M.Polychronou, soprano / D.Mallouhos, piano
      • Megaron Concert Hall of Thessaloniki
       Karl Jenkins: Stabat Mater
       A.Cathariou, contralto / S.Yannatou, vocalist
       MOYSA-Megaron Youth Orchestra & MUSICA Choir of Friends of Music, cond.: Dimitri Bouzanis
      • Amphitheatre "Ioannis Despotopoulos", Athens
       Soloist at the Easter Concert of the Athens Philharmonia Orchestra under the musical direction of Nicos Malliaras
       Works by: Mahler, Barber, Papageorgiou, Tchaikovsky
      • University of Macedonia Ceremony Hall
       G.B.Pergolesi: Stabat Mater
       A.Cathariou, contralto / Gl.Roilides, soprano
       Symphony Orchestra of the Department of Music Science & Art, cond.: George Vranos
      • Koventareios Municipal Library of Kozani
       Performance within the frame of the exhibition "Myrtis: Face to face with the past" featuring Theodore Antoniou's "Amfictyonia I" and the world premiere of Athanasios Zervas' "Iygx & Vemvyx"
       A.Cathariou: texts and vocal performance / A.Zervas : saxophone, flute & live electronics
      • The Benaki Museum, Athens
       World premiere of vocal works by Philippos Tsalahouris on poems by C.P.Cavafy within the frame of the hommage to Prof.Stefanos Geroulanos (keynote speakers P.Themelis, A.I.Metaxas, Ag.Tselikas
      • Cultural Conference Center of Heraklion, Crete
       World premiere of the opera "Eleftherios Venizelos" by composer Dimitri Maramis (leading role of Penelope Delta)
       cond.: Myron Michailidis / stage dir.: Guy Montavon
       The Athens Philharmonia Orchestra

      2022

      • Amphitheatre "Ioannis Despotopoulos", Athens
       Opening of the Centre of Arts and new Concert Hall of the Athens Conservatoire in the presence of H.E The President of the Hellenic Republic.
       Soloist (contralto) in Beethoven's "Choral Fantasy, op.80" / Athens Philharmonia Orchestra / Nikos Athinaeos, conductor
      • Museum of Modern Greek Art, Rhodes Island
       Concert "Musical threads from the embroidery of Asia Minor-A tribute to the 100 years since the Asia Minor Catastrophe". Angelica Cathariou, mezzo / Dionyssis Mallouhos, piano
      • University of Macedonia, Ceremony Hall
       Concert, works by Ilya Levinson
       Angelica Cathariou, mezzo / Athanasios Zervas, alto sax / Ilya Levinson, piano / Igor Petrin, piano
      • MEGARON Athens Concert Hall
       "Meta-Xenakis" Concert in co-production with the Greek Composers Union
       works by Xenakis, Varèse, Dusapin, Ligeti
       Angelica Cathariou, mezzo / Ionian Festival Ensemble
      • Patmos International Chamber Music Festival
       Concerts including Respighi's "Il Tramonto" , Ravel's "Cinq Mélodies populaires grecques", vocal works by Dimitri Mitropoulos and the world premiere of Matteo Rubini's "Two Songs for Nikos Stangos" on poems by David Plante
       Angelica Cathariou, mezzo / Alessandra Amara, piano / Roberto Prosseda, Piano / Gilles Apap, violin / Estelle Hiron, violin / Alessandro Carbonare, clarinet / Silvia Careddu, flute / Quartetto Adorno / Jan Latham Koenig, conductor.
      • Ancient Theatre of Dion :
       Official opening of the 51th International Olympus Festival – Concert, works by N.Astrinidis, Ath.Zervas, N.Skalkottas / Angelica Cathariou, mezzo / Wind Symphony Orchestra UoM / Athanasios Zervas, conductor
      • Athens Epidaurus Festival :
       "Re-activate Music, a celebration of the 90th anniversary of the Greek Composers Union" - Music for Ancient Drama. Concert, works by Dimitri Mitropoulos, Katina Paxinou, Theodore Antoniou, Dimitri Dragatakis, Yorgo Sisilianos, Mikis Theodorakis
       Angelica Cathariou, mezzo / Hellenic Ensemble of contemporary Music / Iakovos Konitopoulos, conductor
      • Archaeological Museum of the ancient city of Sikyon :
       Concert "Musical threads from the embroidery of Asia Minor-A tribute to the 100 years since the Asia Minor Catastrophe". Angelica Cathariou, mezzo / Dionyssis Mallouhos, piano
      • MEGARON Athens Concert Hall :
       Greek premiere of Karl Jenkins' "Stabat Mater" for contralto, Middle-Eastern vocalist, choir and orchestra. Angelica Cathariou, Savina Yannatou, Musica - The Friends of Music Choir, Athens Philharmonia Orchestra, conductor: Dimitri Bouzanis
      • Athens Conservatoire, “Aris Garoufalis”Concert Hall :
       Concert within the frame of the Homage to composer Yorgo Sicilianos, in the presence of Prof. Linos-Alexander Sicilianos, President of the European Court of Human Rights and Dean of the Law School of the University of Athens. Ionian Festival Ensemble, mezzo soprano: A.Cathariou
      • MEGARON Athens Concert Hall
       "Cantate Domino" Concert with works by Philippos Tsalahouris and Franz Schubert within the frame of the "Adagio" Concert Cycle
       A.Cathariou, mezzo / Athens String Quartet
      • Athenian Book Itineraries- Athens Culture Net
       Performance of Jani Christou’s Six T.S.Eliot Songs within the frame of the presentation of the book "The History of Music in Modern Greece"
       Angelica Cathariou, mezzo / Nelli Semitecolo, piano
      • National and Kapodistrian University of Athens, Ceremony Hall
       Invited soloist at the Ceremony for awarding the Insignia of Doctorate Honoris Causa of the Department of Music Studies to composer Georges Aperghis
      • "Olympia / Maria Callas" Athens Municipal Music Theatre: "Andronica", opera by Alexander Greck (role: Odalisca)
       City of Athens Symphony Orchestra and Choir, cond: Nicos Athinaeos

      2021

      • MEGARON Athens Concert Hall : "Concert homage à Stravinsky"
       works by Igor Stravinsky, Luciano Berio, Sir Harrison Birtwistle, Julia Wolfe, Calliope Tsoupaki and Johannes Ockeghem
       A.Cathariou, mezzo / Ionian Festival Ensemble
      • MEGARON Concert Hall of Thessaloniki
       Concert, works by Athanasios Zervas, Nikos Astrinides, Pedro Iturralde, Artie Shaw
       A.Cathariou, mezzo / S.Harisi, clarinet / U.O.M. Wind Orchestra and SaxMET / cond: A.Zervas
      • Assembly Hall of the Old Parliament, Athens : “National and Philhellenic Muse for 1821”
       Concert within the frame of the opening ceremony of the International Conference “Through the Pen of Others: Nineteenth Century Views of Revolutionary Greece” organized by the School of Philosophy of the National and Kapodistrian University of Athens.
       Works by G.Rossini,Ch.Gounod,, A.Nicolopulo, Th.Spathis, A.Dvorak
       A.Cathariou, mezzo/ A.Trikoupis, piano
      • "Aris Garoufalis"Hall of the Athens Conservatoire: Chamber music concert including Philippos Tsalahouris’ works “The two Rabbis” and “Laudate silentium” for mezzo soprano and chamber ensemble
       A.Cathariou, mezzo / A.Politis, clarinet / The Athens String Quartet
      • MEGARON Thessaloniki Concert Hall : Chamber music concert with works by Maurice Ravel, Claude Debussy, Maurice Emmanuel, Jules Massenet, Charles Gounod.
       Angelica Cathariou, mezzo / Philippe Forget, tenor / Nicolos Dimopoulos, flute / Marilena Liakopoulou, piano / Dimitris Patras, cello
      • "Aris Garoufalis"Hall of the Athens Conservatoire. George Couroupos: "Murder in the Cathedral" for contralto, choir, narrator and harpsichord, based on T.S.Eliot’s ritual drama.
       A.Cathariou, contralto / Ioulita Iliopoulou, narrator / Victoria Kiazimi, harspichord / the choir of ΑΩ / Dimitri Bouzanis, conductor
      • Ancient Theatre of Dodoni: Mikis Theodorakis "Zorba" ballet suite for alto and orchestra.
       Thessaloniki State Symphony orchestra, musical direction: George Vranos
      • The Byzantine and Christian Museum of Athens : "The Revolution of 1821 through Music".
       Works by A.G.Nageli, N.Halikiopoulos-Mantzaros, K.A.Nicolopulos, P.Karrer, N.Lambelet, Th.Spathis
       piano: D.Yakas, violin: F.Sestani, flute: P.Stergiopoulos, cello: E.Filippou
      • Thessaloniki State Symphony Orchestra: Mikis Theodorakis "Zorba" ballet suite for alto and orchestra, under the musical direction of George Vranos
       Eptapyrgion Festival
      • 15th Aegina International Music Festival : Chamber music concert with works by J.Brahms, Ch.Gounod, D.Mitropoulos, P.Carrer, Y.Constantinidis
       piano: P.Malapani, violin: N.Mandylas
      • Megaron Concert Hall of Thessaloniki : Dimitri Mitropoulos "Kassiani" for mezzo and orchestra (orchestration : Nikos Skalkottas).
       Soloist at the Easter concert of the Thessaloniki State Sympphony Orchestra under the musical direction of Zoe Tsokanou.

      2020

      • Megaron Concert Hall of Thessaloniki : Opera Gala - Tribute to Maria Callas, arias by J.Massenet, G.Bizet, G.Verdi, W.A.Mozart
      • Onassis Foundation - Stegi (Onassis Cultural Centre), Main Stage
       Open Day 2020 "Musical Ecologies" - Concert with works by John Luther Adams, Tristan Murail and Kaija Saariaho
      • "The Revolution of 1821 through Music" : Concert within the frame of the exhibition "Music and the formation of the modern Greek state", co-organized by the General State Archives, the Centre for Research and Documentation of the Athens Conservatoire, and the University of Athens.
       Works by A.G.Nageli, J.M.Cambini, N.Halikiopoulos-Mantzaros, K.A.Nikolopoulos, P.Karrer, N.Lambelet, A.Grec, I.Liveralis
       piano: Dimitri Yakas

      2019

      • Auditorio Manuel de Falla, Granada, Spain :
       Guest soloist, concert with works by A.Schoenberg, M.Ravel and Cl.Debussy.
       Orquesta Ciudad de Granada and members of the Gohai Ensemble, cond: Miguel Gálvez Taroncher
      • "A.Garoufalis" Hall of the Athens Conservatoire : "Bauhaus and the New Music" concert with the Ionian Ensemble, works by Stefan Wolpe, Yefim Golyshev, Igor Stravinsky, Josef Matthias Hauer, Hanns Eisler, Paul Hindemith, Erik Satie
      • “Rotonda”,Thessaloniki: “East meets West”, musical performance for choir, byzantine vocal ensemble, protopsaltes and mezzo soprano within the frame of the establishment of the International Network of Byzantine Cities in the presence of HAH Ecumenical Patriarch Bartholomew
      • Goethe Institut, Athens
       Concert with works by Bernd Alois Zimmermann within the frame of the three-day tribute to the composer organized by the Zimmermann Society, the Goethe Institut and the Athens Conservatoire
      • The Albert Cohen Foundation – Ionian Academy : Invited soloist by the Ionian Ensemble, concert with works by M. Ravel, Cl.Debussy, O.Messiaen, T.Murail
      • Ancient Theatre of Dion : "From Yerushalayim to Saloniki - madre de Israel": Invited soloist - concert with the Camerata Aristoteles & the JCT Choir featuring hymns and songs from the Jewish musical traditions as well as works by Haendel, Ravel, Shemer within the frame of the 48th International Olympus Festival.

      2018

      • Centro Cultural de Belém, Lisbon: Concert with the Schostakovich Ensemble, works by D.Schostakovich, Cl.Debussy, A.Caplet, C.Saint Saëns, M.Ravel
      • Hellenic Music Festivities -14th cycle: Soloist in Manolis Kalomiris’ “Oblivion” (on a poem by L.Mavilis) for mezzo soprano, piano and string orchestra.
       Academica Athens Orchestra, cond.: Nikos Athinaios
      • Megaron Thessaloniki Concert Hall: Soloist in Mikis Theodorakis’ 3rd Symphony with the Symphony Orchestra and Choir of the DMSA of the University of Macedonia under the musical direction of G.Vranos within the frame of the celebration for the 60 years of the University of Macedonia and the 20 years of the Department of Music Science and Art.
      • "Aris Garoufalis” Hall of the Athens Conservatoire: Soloist in A.Schoenberg’s Pierrot Lunaire with the Ionian Ensemble under the musical direction of Vassilis Christopoulos
      • King’s College, London: Dimitri Mitropoulos’ 10 Inventions on poems by C.P.Cavafy, concert within the frame of the event “C.P. Cavafy -The poetics of history and the music of poetry” under the auspices of the H.E the President of the Hellenic Republic Mr. Prokopios Pavlopoulos
      • Aula Amphitheatre, School of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens: Recital with pianist Olivier Chauzu, works by M.Kalomiris, I.Albeniz, M.Ravel
      • Megaron Athens Concert Hall: Concert with the Ionian Ensemble, works by M.Ravel, K.Weill, A.Roussel. P.Hindemith, A.Berg
      • Vafopoulos Arts Centre, Thessaloniki: Recital with pianist Marilena Liakopoulou within the frame of the 6th “Contemporary Greek Composers” cycle of the Aristotle University under the auspices of the Greek Composers Union. Works by Jani Christou, Dinos Constantinidis, Christos Samaras.

      2016

      • Greek National Opera-National Museum of Contemporary Art, Athens
       World Music Day Gala Concert with the participation of the GNO soloists. Arias and duets from operas by: Britten, Bernstein, Ravel, Stravinsky
      • Τhe Ionian Festival Ensemble Concert Series - Ionian Academy Auditorium Corfu Island
       Concerts, works by: Theodore Antoniou, Thierry Escaich,, Christos Hatzis, Jacques Lenot, Silvina Milstein, Tristan Murail, Kaija Saariajo
       Angelica Cathariou, mezzo soprano | Τhe Ionian Festival Ensemble | cond: Chris Kolovos
      • Auditorium of the B.&M. Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music, Athens
       G.B.Pergolesi: Stabat Mater
       K.Paschou, soprano | A.Cathariou, alto | Jannis Georgiadis string quartet
      • Greek National Opera, Athens
       W.A.Mozart: Die Zaubeflöte (role: 3 Dame)
       cond: George Petrou | stage director: Arnaud Bernard
      • Onassis Cultural Centre, Athens
       Open Day-Minimalism
       Concert, works by: Mary Jean Leach and John Luther Adams
       A.Cathariou, mezzo soprano | Stefano Nasos, piano
      • Athens Conservatoire, “Aris Garoufalis”Concert Hall
       The ACADEMICA Orchestra Concert Series
       Recital, works by Kurt Weill and Georges Bizet
       A.Cathariou, mezzo soprano | cond: Nikos Athineos

      2015

      • The Official Sibelius 150th Anniversary Activities – Finnish Institute & the B.&M. Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music, Athens
       Concert, works by Jean Sibelius
       A.Cathariou, nezzo soprano | Reima Raijas, piano | Dimitri Patras, cello |
      • King’s Arts & Humanities FESTIVAL 2015, King's College, London
       “Fabrication” | “Strung with poets' sinews”
       Recital, vocal works by: Michael Berkeley, Rob Keeley, Silvina Milstein, Nicola Moro
       A.Cathariou, mezzo soprano | Arthur Boutillier, cello | Dominic Saunders, piano

      2014

      • Sir Jack Lyons Concert Hall, York, UK
       Gustav Mahler: Second Symphony “The Resurrection”
       A.Cathariou, contralto | cond: John Stringer
      • Onassis Cultural Centre, Main Stage, Athens
       Astor Piazzolla: Maria de Buenos Aires (role: Maria)
       A.Cathariou, mezzosoprano | cond: Zoe Zeniodi | stage director/ choreographer: Marco Pelle | video/co-director: Massimiliano Volpini
      • MEGARON Thessaloniki Concert Hall
       Maurice Ravel: Cinq mélodies populaires grecques
       A.Cathariou, mezzo soprano | Thessaloniki State Symphony Orchestra | cond: Alkis Baltas
      • The Athens Conservatoire Master Concerts Series
       G.B.Pergolesi: Stabat Mater & Philippos Tsalahouris: Stabat Mater
       M.Milolidaki, soprano | A.Cathariou, mezzosoprano | ACADEMICA Athens Orchestra | cond: Nikos Athineos
      • Auditorium of the B.&M. Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music, Athens
       Συνυφάνσεις-Textilia Concert including works by Claude Debussy, Gualtiero Dazzi, François-Bernard Mâche, Zad Moultaka and the world-premieres of Paul Evernden’s “Due Canzoni” for mezzo-soprano, violin and piano and Gregory Emfietzi’s “Five Faces of Oppression” for solo voice
       A.Cathariou, mezzo soprano | Angela Najaryan, violin | Beata Pincetic, piano

      2013

      • The Athens Conservatoire Master Concerts Series
       Concert, works by Ferruccio Busoni, Dimitri Mitropoulos and Claude Debussy
       A.Cathariou, mezzo soprano | Thodoris Tzovanakis, piano
      • Hellenic National Commission for Unesco and Unesco Center for Women and Peace in Balkan Countries, Thessaloniki
       Concert including Dimitri Mitropoulos’ song cycle“14 Invenzioni”on poems by C.P.Cavafy and works by Claude Debussy and Frédéric Chopin in celebration of UNESCO declaring 2013 the «Year of C.P.Cavafy»
       A.Cathariou, mezzo soprano | Thodoris Tzovanakis, piano
      • Greek National Opera, Athens
       Gioacchino Rossini: La Cenerentola (role: Tisbe)
       cond: George Petrou | stage director: Rodoula Gaitanou
      • MEGARON Athens Concert Hall
       Arnold Schoenberg: Pierrot Lunaire
       A.Cathariou, mezzosoprano | Paxos Spring Festival Ensemble | cond: V.Tsiatsianis
      • MEGARON Athens Concert Hall
       Mikis Theodorakis: Zorba Ballet Suite for alto, orchestra and choir
       A.Cathariou, alto | cond: Nikos Athinaios

      2000

      • Concertgebouw – Grote zaal, Amsterdam Opera gala “Jubileumconcert”
       Nederlands Promenade Orkest, cond: Enrico Delamboye
      • Orchestre Philarmonique de Strasbourg, France
       Luciano Berio: Folk Songs / G.F.Malipiero: De Profundis / Ottorino Respighi: Il Tramonto
       cond: Jan Latham Koenig
      • Théâtre National de Strasbourg, France
       Bohuslav Martinu: Larmes de couteau (role : la Mère)
       cond: David Cowan, dir: Matthew Jocelyn
      • Festival des Arcs, France
       Kurt Weill: Mahagonny Songspiel (role: Bessie)
       cond: Bernard Yannotta, dir: Jean Lacornerie
      • Opéra National du Rhin, Strasbourg
       Benjamin Britten: The Beggar’s Opera (role: Mrs Peachum)
       cond: Steuart Bedford, dir: John Cox
      • Atelier Lyrique de l’Opéra National du Rhin, Colmar
       “Comédies Musicales de Stephen Sondheim”
       dir: Barry Goldman, piano: T.Kraus
      • Opéra National du Rhin, Strasbourg
       Concert with works by Gioacchino Rossini
       piano: David Cowan - Alessandro Misciasci
      • Thêatre La Sinne, Mulhouse
       Russian Opera Gala, excerpts from E.Oneguine, La Dame de Pique, Russlan et Ludmila, Aleko
       dir: Ruth Ortmann, piano: T.Kraus
      • MEGARON Athens Concert Hall
       Concert-hommage à Georges Seferis, works by Pericles Koukos and Argyris Kounadis
       A.Cathariou, mezzo / Orchestra of Colours , cond: Miltos Logiadis
      • La Manufacture, Colmar
       Russian Opera Gala, excerpts from E.Oneguine, La Dame de Pique, Russlan et Ludmila, Aleko
       dir: Ruth Ortmann, piano: Tony Kraus
      • International Seferis Symposium, Izmir
       Concert, works by Mikis Theodorakis, Pericles Koukos and Argyris Kounadis
       A.Cathariou, mezzo / Orchestra of Colours , cond: Miltos Logiadis

      1999

      • Atelier Lyrique de l’Opéra National du Rhin
       Hélène de la Cerisaie in Chabrier’s Une éducation manquée
       with the Orchestre Symphonique de Mulhouse under the musical direction of Jerôme Pillement (stage dir.: Vincent Vittoz)
      • Carnegie Hall - Weil Recital Hall, New York: Recital with ALEA III Ensemble featuring Maurice Ravel’s Cinq mélodies populaires grecques, Theodore Antoniou’s Ζøn / East West and Six T.S.Eliot Songs by Jani Christou.
      • Megaron Athens Concert Hall: Soloist in Marco Moissides’ ballet At Sea.
       Orchestra of Colours, cond.: Miltos Logiadis, choreographer: Petros Gallias
      • Institut Culturel Italien, Paris: “A Tribute to Giulietta Simionato”, concert with Federico Longhi and Willy Merz in the presence of G.Simionato, featuring arias and duets by J.Massenet, G.Bizet, J.Offenbach, F.Poulenc, D.Cimarosa
      • Konzerthaus, Freiburg : Flora in Giuseppe Verdi’s La Traviata under the musical direction of Alfonso Scarano
      • Konzerthaus, Freiburg: Concert, arias and scenes from operas by W.A.Mozart under the musical direction of Daniele Agiman
      • Teatro Comunale di Ferrara: Meg in Giuseppe Verdi’s Falstaff (Sir John Falstaff: Ruggiero Raimondi).
       Mahler Chamber Orchestra, cond: Claudio Abbado, stage dir: Jonathan Miller
      • Ancient Stadium of Delphi: Euridice and Tragedia in Jacopo Peri’s L’Euridice, stage dir.: Maria Gyparaki, stage & costume designer:Lili Kendaka
      • Σεμινάρια / Masterclasses (18 εγγραφές)

       2023-2024

       • Athens Conservatoire: Cycle of Seminars on the Performance of Contemporary vocal music

       2023

       • Drama International Summer Music Academy
        Art song and Opera masterclass

       2022-2023

       • Athens Conservatoire: Cycle of Seminars on the Performance of Contemporary vocal music

       2022

       • Music Diaries International Workshop Festival, Thessaloniki: Contemporary music masterclass

       2021-2022

       • Athens Conservatoire: Cycle of Seminars on the Performance of Contemporary vocal music

       2019

       • Phaethon Conservatoire, Alexandroupolis : Opera and Art Song seminar

       2017

       • State Conservatory of Thessaloniki
        «The voice in the 20th and 21st century»: Modern and Contemporary Opera masterclass
       • B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music. Interactive presentation of Mozart’s Requiem within the frame of the educational program “Participatory Opera”

       2015

       • 2014-2015: Athens Conservatoire. «The voice in the 20th and 21st century»: Series of master classes of vocal performance

       2014

       • 2013-2014: Athens Conservatoire. Opera seminar

       2012

       • 2012: B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music. Vocal seminars within the frame of the educational program “Participatory Opera”
       • 2012: 6η Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας. Opera masterclass
       • 2012: About Art Gallery, Athens. “Composers meet performers”: workshop for composers and vocal performers
       • 2012: University of York, Department of Music. Vocal workshop

       2010

       • 2010: B & M Theocharakis Foundation for the Fine Arts and Music.
        Seminar within the frame of the educational programs “Discovering the Arts” & “An introduction to classical singing

       2008

       • 2008: University of York, Department of Music. Research seminar on the collaborative process between composer and performer in contemporary music theatre

       2007

       • 2007: Pharos Arts Foundation, Nicosia, Cyprus.
        Invited speaker and performer within the frame of a series of educational programs organized by Pharos Arts Foundation in collaboration with the Ministry of Education and Culture of Cyprus

       2001-2002

       • Ile-de-France Opéra et Ballet (IFOB), FranceActive participation (lectures, seminars/master classes and concerts) to the implementation of the educational programs ‘Opéra au Lycée’ & ‘Opéra en coulisses’ on the operas and music theatre works of Kurt Weill organized by Ile-de-France Opéra et Ballet with the support of the French Ministry of Culture, France Telecom, ADAMI and the Conseil Général de Savoie
       • Δισκογραφία (27 εγγραφές)

       Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

        2020

        • "Intersection 1955" Jani CHRISTOU-Mikis THEODORAKIS
         The CD includes the world premiere recording of Theodorakis' cycle Les Eluard (original version for mezzo soprano and piano) and Six T.S.Eliot Songs by Jani Christou
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Nikolaos Samaltanos, piano / Christophe Sirodeau, piano
         MELISM (MLS-CD-026)
         “Lebrecht’s Album of the Week”: Intersection 1955, Jani Christou – Mikis Theodorakis [Norman Lebrecht, www.slippedisc.com]

        2019

        • Silvina MILSTEIN : Chamber works - of gold and shadows
         LONTANO Ensemble / Odaline de la Martinez, conductor / Angelica Cathariou, mezzo soprano / Tarli-Varbanov, piano duo [LORELT, LNT142]
        • Nikos SKALKOTTAS: World premiere recordings 1949-2019
         Twelve Greek Dances - Suite - Songs - Dances - The return of Odysseus
         A.Cathariou / T.Economos / N.Pissareva-Zymbalist / N.Samaltanos / Chr.Sirodeau
         MELISM (MLS-CD-025)
         - the Sunday Times' list of the best albums of 2020
         - the MUSICWEB International's list of "Recordings Of The Year 2020"

        2017

        • Theodore ANTONIOU : Amfictyonia I
         CD included in "L’ Atelier Moderne" An exploration of the collaborative process between performer and composer in vocal music theatre of the 21st century
         NOVA Publishers Inc., New York (ISBN 978-1-53610-891-0)

        2015

        • Dinos CONSTANTINIDES : Greek soloists play music by Dinos Constantinides
         Louisiana Sinfonietta / D.Constantinides (cond.)
         Centaur Records (CRC3404)

        2013

        • Dinos CONSTANTINIDES : Solo and Chamber Works
         including Mutability Quintet for mezzo soprano and String Quartet
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Sinfonietta String Quartet, conductor: Dinos Constantinides
         Magni (MP-21003)
        • Thanos MIKROUTSIKOS : Η γη τσακισμένο καράβι
         on poetry by George Kozias and William Blake for mezzo soprano and piano (world premiere recording)
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Nelly Semitekolo, piano
         CD included in Mikroutsikos' book containing the composer's writings on music entitled “Five texts – in music”
         Ed. Gavrielides (ISBN 978-960-336-933-2)

        2012

        • Dimitri MITROPOULOS : The Progressive Composer
         World premiere recording of Mitropoulos' vocal works Pan and To Uranian Aphrodite and of the song cycle 14 Invenzioni on poems by C.P.Cavafy
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Theodore Tzovanakis, piano
         Ionian University, Hellenic Music Research Lab - AENAON Dance Theatre
         (distributed by ΕΜΣΕ, ΑΕΠΙ 86501)
        • Iannis XENAKIS : Zyia for mezzo soprano, flute and piano (world premiere recording, Orphée d’Or 2012 Prize for best recording of contemporary vocal music) – Six Chansons Grecques Psappha Persephassa
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Cécile Sarah Daroux, flute / Daniel Ciampolini, percussion / Dimitri Vassilakis, piano.
         SAPHIR (LVC 1168)

        2011

        • Greek flute music on the 20th and 21st centuries
         including Michael ADAMIS' work Melisma, for mezzo soprano and flute
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Katrin Zenz, flute / Chara Iacovidou, harpsichord.
         Naxos (8.572369)

        2010

        • Nikos MAMANGAKIS: Opera of Shadows (role: Eugenia/Aise)
         Angelica Cathariou / Tassis Christoyannis / Savina Yiannatou /Haris Andrianos / Nikos Spanatis / Yannis Idomeneos
         Idaia (061)
        • “Kostas Varnalis...rising on soundwaves”
         including :
         Athanassios ZERVAS': rising on soundwaves for mezzo soprano and saxophone quartet
         Dinos CONSTANTINIDES’: Hommage to Varnalis-Assemblages IV for mezzo soprano and string quartet and
         Dimitris THEMELIS' : Six Songs for mezzo soprano and string quartet
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Athens Saxophone Quartet / New Hellenic Quartet
         (distributed by ΕΜΣΕ, ISBN 978-960-99160-1-1)
        • Nikos ASTRINIDIS : 90th birthday anniversary
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Ensemble Idée Fixe
         Subways music (SM101)

        2008

        • Georgios KASASSOGLOU : 23 Songs
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Tassis Christoyannis, bariton / Thanassis Apostolopoulos, piano
         jmk, Germany (jmk259)
        • Clotilde ROSA : Musica para poesia Portuguesa
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Susana Teixeira, soprano / Jorge Martins, bariton / Anne Kaasa, piano / Paulo Amorim, guitar / Grupo de Musica Contemporanea de Lisboa, conductor: Christopher Bochmann
         La ma de guido (LMG4007)

        2007

        • Guitar Art Festival : Belgrade live 2007
         Collectors’ Edition of the International Guitar Art Festival 2007 with works by Aubry, Barrios, Scarlatti, Tedesco, Hadjidakis

        2006

        • Nikos MAMANGAKIS: HEIMAT, New arrangements, performances and recordings. 58 music pieces from Edgar Reitz films Heimat I, II, III
         Ιdaia (005)
        • Nikos MAMANGAKIS : Erotokritos melodrama in 5 acts
         Angelica Cathariou (Nena) / Tassis Christoyannis (Erotokritos) / Fotini Darra (Arethusa) / Yannis Idomeneos (poet) / Nikos Mamangakis (poet II)
         Ιdaia (002)

        2005

        • LSU Composers Forum
         including Sapho Songs by Dinos CONSTANTINIDES
         Also featuring works by Frizzo, Price, Johnson, Pitombeira.
         Louisiana Sinfonietta, D.Constantinides (cond.)
         Magni (MP-0003)

        2004

        • Yiannis IOANNIDIS: Music and poetry
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Lorenda Ramou, piano
         Athens Music Society (9 012)
        • Tribute to Greece and to Athens 2004 - Music on Hellenic Themes
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Sarah Beth Hanson, flute / Sarah Mueller, oboe / The Louisiana Sinfonietta, conductor: Dinos Constantinides
         Centaur Records (CE 3116)
        • Nikos SKALKOTTAS: 16 melodies | Piano music. (World premiere recording)
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Nikolaos Samaltanos, piano
         BIS (CD 1464)

        2003

        • Georges TSOUYOPOULOS : Music, 1957-1965
         including Serenata su versi Italiani di Medioevo e di U. Foscolo for female voice and instrumental ensemble
         Angelica Cathariou, mezzo soprano / Percussion-Ensemble, members of the Bavarian Radio Symphony Orchestra / Paris Anastasiadis, viola / Ermis Theodorakis, piano / Athens Chamber Orchestra, conductor: Pavlos Sergiou
         Athens Music Society (9 011)
        • Manuel de FALLA : L'amour sorcier pour mezzo et orchestre version 1925
         Caroline MARÇOT : Ghazal pour cinq solistes, choeur et orchestre
         (the CD Cent noms de l'amour also includes the following orchestra works : L'édit du papillon by C.Marçot and Folia by Jean Louis Agobet)
         Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, conductor : Roland Hayrabedian
         Actes-Sud / Naive (AT34115)

        2002

        • Alexandre DESPLAT: 11'09"01 New York September 11
         Music for the film 11'09"01 New York September 11 directed by: Ken Loach, Claude Lelouch, Alejandro Iñárritu, Amos Gitai, Sean Penn, Mira Nair,…
         Galatée Films / Studio Canal+ (DVD 301 202-9)

        1999

        • Franz SCHUBERT : Messe Es-Dur No6 D.950
         Francesca Scaini (soprano) / Αngelica Cathariou (contralto) / Hyun-Jae Park (tenore) / Alberto Fraschina (tenore) / Carlo Tallone (basso)
         Ars Cantica Choir / Orchestra da Camera Il Quartettone conductor: Giorgio Mezzanotte-Nehamas
         L’ Ippocampo (IPP 001-2)

        1993

        • Nikos MAMANGAKIS: Nietzsche’s Song
         included in New arrangements and performances inspired by the film “Die Zweite Heimat”
         Milan Records / BMG (887 881)
        • Άλλα (13 εγγραφές)

        Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

         2024

         • Member of the Scientific Committe of the Two day Conference and Concert Theodore Antoniou: Homo Musicalis dedicated to the composer, conductor, Professor and member of the Academy of Athens Th.Antoniou under the auspices of the Greek Composers' Union

         2023

         • 3rd ARTience International Conference on Voice
          "Vocal Education and New Trends", Trikala, Thessaly
          invited speaker

         2019

         • Music Library of Greece "Lilian Voudouri", MEGARON Athens Concert Hall
          Inernational Conference "Skalkottas Today" Round Table discussion "Performing Skalkottas" , invited speaker

         2018

         • National Theatre of Northern Greece, Thessaloniki: presentation of composer and Professor of the University of Toronto Christos Hatzis and of his work and onstage conversation with a composer on the theme “Music and Spirituality” (2018)
         • King’s College, London
          «I’ve looked on beauty so much…: Performing Dimitri Mitropoulos’ musical settings of poems by C.P.Cavafy». Presentation within the frame of «C.P.Cavafy: The poetics of history and the music of poetry» organized by King’s College, Centre for Hellenic Studies and Department of Classics. London, 11-12 january 2018

         2017

         • National and Kapodistrian University of Athens
          «...dalle muse l'arte...: the metamorphoses of the female voice in the music theatre of Roger Marsh». Presentation within the frame of the Two-Day Conference «Techniques of the Singing Voice: Acoustic and Phoniatric approaches» organized by the Laboratory of Music Acoustics and Technology, Department of Music Studies, University of Athens. Athens, 7-8 june 2017

         2013

         • University of the Peloponnes
          «Approaches to Music Theatre of the 20th and 21st century». Presentation within the frame of: «Theatrical Studies, Performing Arts and Education: Theory & Praxis» organized by the University of the Peloponnese, Department of Theatre Studies, M.Kakoyiannis Foundation, Athens, 1-3 june 2013.

         2012

         • Académie du Disque Lyrique -“Orphée d’Or 2012”
          In 2012, during the annual Orphées d’Or Awards ceremony, Angelica received the prestigious critics’ award "Orphée d’Or 2012 for the best recording of contemporary vocal music" for Xenakis’ work Zyia released by the French label SAPHIR (LVC 1168). The ceremony was held at the Bastille Opera in Paris within the frame of the Grand Prix International du Disque Lyrique of the Academie du Disque Lyrique and was presided over by Pierre Bergé.

         2010

         • Special Music Award of the Euro-American Women’s Council

         2008

         • Acadèmie Musicale de Val d’Isère, France
          Invited member of the International Jury of the “Concours International de Musique et Académie de Val d’ Isère”.

         2007

         • Scholarship granted by the Ioannis F.Costopoulos Foundation

         1998

         • “Premio Leoncavallo” Prize, Locarno, Switzerland

         1996

         • Scholarship granted by the Alexander S. Onassis Foundation
         Wheelchair Blue
         Accessibility Tools
         Fonts PlusIncrease Text
         Fonts MinusDecrease Text
         ContrastHigh Contrast
         GrayscaleGrayscale
         Readable FontReadable Font