Δήλωση Προσβασιμότητας


Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα, τη θέση ή την ικανότητά τους. Το Internet εξάλλου καταργεί τα εμπόδια στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στον φυσικό κόσμο.

Με τον όρο «προσβασιμότητα στο διαδίκτυο», εννοούμε την ύπαρξη άμεσης πληροφόρησης και επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους. Όταν ένας ιστοχώρος πληροί αυτόν τον στόχο, τότε είναι προσβάσιμος από άτομα με διαφορετικό εύρος ακοής, κίνησης, όρασης και γνωστικής ικανότητας. Οι ιστοχώροι, οι εφαρμογές, οι τεχνολογίες ή τα εργαλεία που είναι κακοσχεδιασμένα, μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια και να αποκλείσουν άτομα από τη χρήση του Internet.

Η προσβασιμότητα είναι λοιπόν απαραίτητη τόσο για τους προγραμματιστές όσο και για τους ίδιους τους οργανισμούς οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν ιστοχώρους υψηλής ποιότητας παρέχοντας έτσι πρόσβαση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους σε όλους τους επισκέπτες του ιστοχώρου τους.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστοχώρος του να είναι προσβάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό εφαρμόζει τα κριτήρια του Οδηγού Προσβασιμότητας στο Περιεχόμενο Ιστού 2.0 και τα Κριτήρια Επιτυχίας Επιπέδου ΑΑ (Website Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA Success Criteria) για τη βελτίωση της συνολικής χρηστικότητας του κεντρικού του ιστοχώρου.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font