Προσβασιμότητα


Ακόμη και σήμερα οι φοιτητές με αναπηρία αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα κατά τη φοίτησή τους στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η κρισιμότητα του ζητήματος της προσβασιμότητας αποδεικνύεται, τόσο από δημοσιεύματα στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όσο και από το γεγονός της υποβολής σχετικών ερωτημάτων στη Βουλή των Ελλήνων. Επιπλέον, οι δυσκολίες στην προσβασιμότητα έχουν αποδειχτεί σε σχετικές έρευνες. Για παράδειγμα, έχει αποδειχτεί ότι οι φοιτητές με πρόβλημα όρασης αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με την προσβασιμότητα του χώρου και την κίνησή τους σ’ αυτόν, με την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατάλληλη μορφή (ψηφιακά βιβλία, ομιλούντα βιβλία), την πρόσβαση στις παρουσιάσεις των μαθημάτων, στις εξετάσεις, στο περιεχόμενο ανακοινώσεων, την πρόσβαση σε πληροφορίες περί του προγράμματος πραγμάτωσης διαφόρων δραστηριοτήτων και σε πληροφορίες σχετικές με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες ομάδες ατόμων με αναπηρία, σε συνάρτηση πάντα και με τη φύση της αναπηρίας.