Αχαλινοτόπουλος Γερμανός
 • 2310 891.324
 • achalin uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 411

  Αχαλινοτόπουλος Γερμανός

  Καθηγητής
  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες)
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτικό Προσωπικό (Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ερμηνεία και Εκτέλεση Παραδοσιακών Οργάνων - Κλαρίνο (ΦΕΚ : Γ΄1577/29-5-2024)

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004)
  • Πτυχίο Μαρασλείου Παιδαγωγικής (1987)
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Η ερμηνεία και εκτέλεση των μουσικών παραδόσεων της Στεριανής Ελλάδας (Ρούμελη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη κ.λπ.) με έμφαση στη λειτουργία του κλαρίνου τόσο ως στοιχείου μέσα σε αυτές, όσο και ως φορέα αλληλεπίδρασης με τους γειτονικούς μουσικούς πολιτισμούς.
  • Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου με τα πρωιμότερα γηγενή πνευστά, όπως ο ζουρνάς, το καβάλι, η γκάιντα και το  σουραύλι - Εξελικτικές διαδικασίες - Επιβιώματα.
  • Η πεντατονία και οι αρχαϊκές τροπικές δομές στις ελληνικές μουσικές παραδόσεις.
  • Η σύγχρονη τροπική μουσική δημιουργία και ο αυτοσχεδιασμός. 
  Πολυμέσα

   

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ I
   (ΠΑ9703)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ I
   (ΜΚΑ106)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ II
   (ΜΚΑ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   (ΕΤΜ101)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΚΑ105)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΚΑ205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΚΑΠ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΚΑΠ202)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΚΑΠ203)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΚΑΠ204)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V
   (ΚΑΠ205)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI
   (ΚΑΠ206)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VII
   (ΚΑΠ207)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VIII
   (ΚΑΠ208)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΚΑΣΠ01)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΚΑΣΠ02)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΚΑΣΠ03)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΚΑΣΠ04)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ I
   (ΠΑ0108)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ I-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΛ001)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ II
   (ΠΑ0209)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ II-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΛ002)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ III
   (ΠΑ0307)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ III-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΛ003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ IV
   (ΠΑ0406)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ IV-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΛ004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ V
   (ΠΑ0509)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ V-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΛ005)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ VI
   (ΠΑ0609)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ VI-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΛ006)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ VII
   (ΠΑ0712)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ VII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΚΚΛ007)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ VIII-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   (ΠΑ0830)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΚΛΑΡΙΝΟ VIII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
   (ΠΑ0811)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΕΤΜ201)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΜΕΤΜ

  Τμήμα
  Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ I
   (ΠΑ0530)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ II
   (ΠΑ0630)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ
   (ΠΑ0324)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ I (ΚΛΑΡΙΝΟ)
   (ΜΣ0161)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΑΒΑΛΙ)
   (ΜΣ0224)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ II (ΚΛΑΡΙΝΟ)
   (ΜΣ0219)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ III (ΚΛΑΡΙΝΟ)
   (ΜΣ0332)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΑΒΑΛΙ)
   (ΜΣ0438)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου,
  ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου,
  ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IV (ΚΛΑΡΙΝΟ)
   (ΜΣ0433)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Ο φοιτητής διδάσκεται τις βασικές τεχνικές του οργάνου, ταυτόχρονα με την εκτέλεση απλών κομματιών του ρεπερτορίου, ανάλογα με το τεχνικό του επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε
  ζητήματα μουσικής καλλιέργειας.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ I
   (ΜΣ0321)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ II
   (ΜΣ0422)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ III
   (ΜΣ3003)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ IV
   (ΜΣ3004)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  Περίγραμμα Μαθήματος

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ V
   (ΠΑ0502)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI
   (ΠΑ0602)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Το μάθημα αυτό έχει καθαρά εργαστηριακό χαρακτήρα και επικεντρώνεται στη σύσταση μικτών οργανικών μουσικών συνόλων. Στόχος των συνόλων αυτών είναι η παρουσίαση θεματικών μουσικών παραστάσεων που προβάλλουν σύγχρονους μουσικούς - δημιουργούς.

  • ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ I
   (ΠΑ0325)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ II
   (ΠΑ0326)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MSA

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2020

   • Δοκίμιο στο περιοδικό “The Αthens revew of books” με τίτλο «Το δημοτικό τραγούδι ως ολικό γεγονός. Τα ερωτικά δημοτικά τραγούδια, ένας κόσμος πάθους και παραφοράς», Τεύχος 120 (Σεπτέμβριος 2020)
   • Δημόσιες Παραστάσεις - Εκτελέσεις (88 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

    2020

    • Συναυλία με το σύνολο παραδοσιακής μουσικής ΤΜΕΤ στην παρουσίαση του βιβλίου του Παντελή Μπουκάλα «Κόκκιν’ αχείλι φίλησα» στο βιβλιοπωλείου του ΜΙΕΤ (Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2020)

    2019

    • Συμμετοχή ως σολίστ στο διεθνές φεστιβάλ θρησκευτικής μουσικής Σούφι στο Ικόνιο της Ανατολίας μαζί με τον Σωκράτη Σινόπουλο και τον Derya Turkan (Σεπτέμβριος 2019).
    • Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με την Ελένη Βιτάλη και την Βιολέτα Ίκαρη (Μάιος – Σεπτέμβριος 2019).
    • Συναυλία – ντουέτο με τον κλαρινετίστα Alex Simu. Ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο κλαρίνα, σε δύο διαφορικές σχολές ερμηνείας. Πραγματοποιήθηκε στο Textil Rase Per Tothom, στο Cardedeu της Ισπανίας (Απρίλιος2019).

    2018

    • Συμμετοχή στην παρουσίαση του δίσκου των Amélia Muge και Μιχάλη Λουκοβίκα “Archipelagos”, ενός πολυπρόσωπου μουσικοποιητικού εγχειρήματος μαζί με τον Κυριάκο Γκουβέντα (βιολί) στον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Ιανός (Μάιος 2018).
    • Συμμετοχή στη μουσική της παράστασης (με αποσπάσματα από το δισκογραφικό του έργο) του Δημήτρη Παπαϊωάννου με τίτλο “Since She” το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε ειδικά για το χοροθέατρο του Βούπερταλ – Πίνα Μπάους και έκτοτε παρουσιάστηκε σε διάφορους χώρους παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα παρουσιάστηκε στην κεντρική σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση (Μάιος – Δεκέμβριος 2018).
    • Σύμπραξη με την πολυπρόσωπη ορχήστρα «Μίτος» παίζοντας παραδοσιακή μουσική και κάποιες δικές του συνθέσεις στην παράσταση με τίτλο «Η τροπική Μουσική στον κόσμο του ελληνικού κλαρίνου» η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Μουσικές Κυριακές» του Λαβύρινθου στην πύλη Βιτούρι του Ηρακλείου (Ιούλιος 2018).
    • Συμμετοχή στη μουσικοκινητική παράσταση “Bodyterranean” του Simone Mongelli μαζί με τους Αρετή Κετιμέ (τραγούδι), Θοδωρή Μέρμηγκα (τραγούδι) και μια ομάδα χορωδών – performer, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Νοέμβριος 2018).
    • Συναυλία αφιερωμένη στον εκλιπόντα μεγάλο δεξιοτέχνη του παραδοσιακού βιολιού της Αστυπάλαιας, Νικήτα Καστρινό στα πλαίσια του φεστιβάλ Αστυπάλαιας μαζί με τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου (πιάνο) και την ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη (Αύγουστος 2018).
    • Συναυλία - παράσταση μαζί με τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου (πιάνο), τον Μανώλη Καραντίνη (μπουζούκι) και την ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη, με ορχηστρική μουσική και έντεχνα ελληνικά τραγούδια στα πλαίσια της σειράς παραστάσεων με τίτλο «Γυμνές Ερμηνείες» στον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Ιανός, στην Αθήνα (Ιανουάριος 2018).
    • Συναυλία παραδοσιακής μουσικής αφιερωμένη στις μουσικές παραδόσεις της στεριανής Ελλάδας με τους ερμηνευτές Σπύρο Σιώλο και Ρία Ελληνίδου στο λιμάνι της Αμφιλοχίας υπό την αιγίδα του πολιτιστικού κέντρου Αμφιλοχίας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Πανακαρνάνεια 2018» (Ιούλιος 2018).
    • Συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τους ερμηνευτές Κώστα Μήτση από την Ήπειρο και Σπύρο Μπρέμπο από την Αττικοβοιωτία η οποία πραγματοποιήθηκε στην Φυλή Αττικής (Απρίλιος 2018).
    • Συναυλία σόλο κλαρίνο αφιέρωμα στο ελληνικό λαϊκό κλαρίνο στη κεντρική σκηνή του conservatoire του Παρισιού “Salon Vinteuil”, στα πλαίσια του Errichetta Festival μαζί με τους Ουρανία Λαμπροπούλου (σαντούρι) και Αλέξανδρο Ριζόπουλο (κρουστά) (Δεκέμβριος 2018).
    • Συναυλία παραδοσιακής μουσικής στο αρχαίο θέατρο της Μαντινείας μαζί με τους Μάρθα Μαυροειδή (λάφτα – τραγούδι), Θάνο Σταυρίδη (ακορντεόν), και Κωνσταντίνο Παυλόπουλο (ταμπουρά – τραγούδι) στα πλαίσια του θερινού φεστιβάλ του Δ. Τρίπολης (Αύγουστος 2018).
    • Συναυλία παραδοσιακής μουσικής αφιερωμένη στον Χρόνη Αηδονίδη στα πλαίσια του φεστιβάλ Βριλησσίων και με τίτλο «Αηδονίδεια» με τον ερμηνευτή Κωνσταντίνο Παυλόπουλο η οποία πραγματοποιήθηκε θέατρο «Νταμάρι» στα Βριλήσσια (Ιούνιος 2018).
    • Συναυλία – παράσταση με παραδοσιακή μουσική μαζί με τον Κλέαρχο Κορκόβελο (σαντούρι) ως μουσική διασύνδεση της παρουσίασης του βιβλίου του Παντελή Μπουκάλα με τίτλο «Το αίμα της αγάπης / ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση», Εκδ. Άγρα στη Στοά του Βιβλίου (Ιανουάριος 2018).

    2017

    • Συμμετοχή του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την επιμέλεια του Μ. Αχαλινωτόπουλου με μουσική από την εβραϊκή παράδοση Klezmer στη συναυλία Μνήμης για το Ολοκαύτωμα που έγινε στο αμφιθέατρο τελετών, στις 18-3-2017 (Μάρτιος 2017).
    • Συμμετοχή ως βασικός σολίστ μαζί με τον Κυριάκο Γκουβέντα (βιολί), Χάρη Λαμπράκη (νέυ), Δημήτρη Μυστακίδη (κιθάρα) και μια σειρά σημαντικών πορτογάλων μουσικών και χορωδών στην παράσταση – ελληνοπορτογαλική συνεργασία των Amélia Muge και Μιχάλη Λουκοβίκα με τίτλο “Archipelagos – Passagens” στο São Luiz Teatro Municipal της Λισαβόνας (Νοέμβριος 2017).
    • Παράσταση με τίτλο “Sacred Imaginations ΙΙ” με μουσική (νέα και αρχαία) από τη χριστιανική Ανατολή: Ελλάδα, Ρωσία, Αιθιοπία και Ινδία στο θέατρο Barbican του Λονδίνου. Συμμετείχαν επίσης οι καλλιτέχνες: Susheela Raman, Samuel Yirga, το φωνητικό ensemble Doros κ.α. (Σεπτέμβριος 2017).
    • Συμμετοχή ως σολίστ στη συναυλία έντεχνου ελληνικού τραγουδιού του συνθέτη Γιώργου Ανδρέου και του ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα υπό την επιμέλεια του ποιητή Κώστα Φασουλά που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Αλέκα του Δ. Ζωγράφου Αττικής (Δεκέμβριος 2017).
    • Συμμετοχή ως guest στην πολυσυμμετοχική συναυλία για τα 20 χρόνια του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου στην Αθήνα (Οκτώβριος 2017).
    • Συμμετοχή ως guest στην πολυσυμμετοχική συναυλία – αφιέρωμα στον Ψαραντώνη που πραγματοποιήθηκε στα ολυμπιακά ακίνητα του Φαλήρου Αττικής (Οκτώβριος 2017).
    • Συναυλία - παράσταση μαζί με τον συνθέτη Γιώργο Ανδρέου (πιάνο) και την ερμηνεύτρια Κορίνα Λεγάκη, με ορχηστρική μουσική και έντεχνα ελληνικά τραγούδια στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη στη Σαντορίνη (Αύγουστος 2017).
    • Συμμετοχή ως ο βασικός σολίστ σε συναυλία παραδοσιακής μουσικής με τίτλο «Ξενιτεμένο μου πουλί» μαζί με τον Άρχοντα πρωτοψάλτη Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ και την ερμηνεύτρια Dilek Koc που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στον πολυχώρο «Μύλος» (Δεκέμβριος 2017).
    • Συναυλία παραδοσιακής μουσικής - αφιέρωμα στις μουσικές παραδόσεις της Ρούμελης, του Μοριά, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, μαζί με τον ερμηνευτή Παναγιώτη Λάλεζα που πραγματοποιήθηκε στις Λίμνες Αργολίδος (Σεπτέμβριος 2017).
    • Συναυλία – αφιέρωμα στην Μοραΐτικη μουσική παράδοση μαζί με τον ερμηνευτή παραδοσιακών τραγουδιών, Θεόφιλο, στο Ίλιον Αττικής (Ιούλιος 2017).
    • Συμμετοχή μαζί με την ορχήστρα «Κανών» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον ερμηνευτή Παναγιώτη Λάλεζα και την ερμηνεύτρια Σοφία Μάνου, στη συναυλία παραδοσιακής μουσικής με ρεπερτόριο από τις αλησμόνητες πατρίδες με τίτλο «Εγώ είμαι προσφυγάκι» η οποία πραγματοποιήθηκε στο ανοιχτό θέατρο Οινοφύτων (Ιούνιος 2017).
    • Προλόγιση στο βιβλίο του συγγραφέα – δημοσιογράφου Παντελή Μπουκάλα «Όταν το ρήμα γίνεται όνομα / η «Αγαπώ» και το σφρίγος της ποιητικής γλώσσας των δημοτικών» (Εκδ. Άγρα) στο Μεσολόγγι και συναυλία – παράσταση με την ερμηνεύτρια της παραδοσιακής μουσικής Τασία Βέρα στον ίδιο χώρο ως μουσική διασύνδεση της παρουσίασης του βιβλίου, με τίτλο «Μουσική αφήγηση με δημοτικά τραγούδια – κοσμήματα από τον πλούτο της μουσικοποιητικής μας παράδοσης» (Μάιος 2017).
    • Συναυλία – παράσταση με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς της Αποκριάς με το μουσικό του σύνολο, στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στις 27-2-217 (Φεβρουάριος 2017).

    2016

    • Συναυλία στο Bodrum της Τουρκίας μαζί με τη Susheela Raman, τον Sam Mills και τον Ismail Altunbas με μουσική από την ινδική και αιθιοπική παράδοση (Ιούνιος 2016).
    • Συμμετοχή ως σολίστ εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο διεθνές φεστιβάλ κλαρίνου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής του Άμστερνταμ “Main Hall, Muziekgebouw” στις 7-4-2016. Στη κορυφαία αυτή διοργάνωση συμμετείχαν σπουδαίοι κλαρινετίστες από όλο τον κόσμο από πολλά μουσικά είδη (κλασική, jazz, τοπικές παραδόσεις κ.α.). Mεταξύ άλλων συμμετείχαν οι Joris Roelofs, David Kweksilber, Husnu Senlendirici κ.α. (Απρίλιος 2016).
    • Καλλιτεχνική επιμέλεια και συμμετοχή στην παράσταση “Interaman” με θέμα ένα πολυπολιτισμικό ταξίδι στις μουσικές παραδόσεις της Αρμενίας, του Πόντου και του Ελλαδικού χώρου, με έμφαση στο μεγαλείο της ανθρώπινης φωνής μαζί με τους Haig Yazdjian, Αλέξη Παρχαρίδη, Χρήστο Χαλκιά και Γιάννη Κιριμκυρίδη. Παραστάσεις στο Άλικο και στον Σταυρό του Νότου (Δεκέμβριος 2015, Φεβρουάριος – Μάρτιος – Απρίλιος και Οκτώβριος 2016).
    • Καλλιτεχνική επιμέλεια και συμμετοχή στην παράσταση “Pagan – οι μουσικές των κουδουνιών” με θέμα τις εκστατικές μουσικές των τελετουργιών των Βαλκανίων μαζί με τους κορυφαίους ζουρνατζήδες Χ. Καρακώστα (Ελλάδα) και Samir Kurtov (Βουλγαρία) καθώς και τους Γ. Κιουρτσόγλου (μπάσο), Γ. Καρακαλπακίδη (κιθάρα) και Η. Δημάνο (νταούλι). Η παράσταση παρουσιάστηκε στον πολυχώρο “WE” στη Θεσσαλονίκη, στις 19-2-2016 (Φεβρουάριος 2016).
    • Συμμετοχή ως guest στην παράσταση του Δημήτρη Μυστακίδη “Εσπεράντο, τα Ρεμπέτικα της Κιθάρας”, μαζί με τους Κυριάκο Γκουβέντα, Ηρακλή Βαβάτσικα και Βαγγέλη Καρίπη (Νοέμβριος 2016).
    • Συμμετοχή ως guest μαζί με τον David Lynch στην παράσταση των Γ.Παλαμιώτη, Μ. Καπηλίδη, Α. Παπασταματάκη στο Nixon Bar με τίτλο “Deep Throat Sessions” στις 4-2-2016 (Φεβρουάριος 2016).
    • Συμμετοχή στην παράσταση “Mικρασία” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας μαζί με τους Ζ. Καρούνη, Σ. Μάνου, Χ. Πανοπούλου κ.α. και σε σκηνική επιμέλεια της Σοφίας Σπυράτου (Φεβρουάριος 2016).

    2015

    • Καλλιτεχνική και επιστημονική επιμέλεια της συναυλίας του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην παράσταση “Oι Μουσικές των Κουδουνιών” σε σκηνική επιμέλεια της Γιάννας Ευαγγελίδου στις 27-1-2015 (Ιανουάριος 2015).
    • Σειρά παραστάσεων με τίτλο “Sacred Imaginations” με μουσική (νέα και αρχαία) από τη χριστιανική Ανατολή: Ελλάδα, Λίβανος, Ρωσία, Αιθιοπία και Ινδία. Συμμετείχαν επίσης οι καλλιτέχνες: Abeer Nehme, Susheela Raman, Samuel Yirga, το Ensemble Doros, κ.α. και παρουσιάστηκε στο Λονδίνο (Κing’s Place), στο Παρίσι (Theatre de l’ Atelier) και το Βερολίνο (Babylon Theater) (Ioύνιος – Ιούλιος 2015).
    • Συμμετοχή στη συναυλία της Ολλανδικής Ορχήστρας “Nederlands Blazers Ensemble” για την έκδοση δίσκου για τα best of των 10 τελευταίων ετών, στην αίθουσα συναυλιών Paradiso στο Άμστερνταμ όπου εκτός των άλλων παίχτηκαν διασκευασμένα και δύο δικά του κομμάτια («Βακχικό» και «Δοξαστικό») ενώ στη συναυλία (όπως και στο δίσκο) συμμετείχαν επίσης μεταξύ άλλων οι: Αyub Ogada (Kένυα), Pedro Esteban (Ισπανία), Marco Beasly (Iταλία), Driss El Malumi (Μαρόκο) κ.α. (Ιούνιος 2015).
    • Συμμετοχή ως guest στην παράσταση της βοκαλίστριας Α. Τουμπανάκη με τους Buzz Bastards στο Σταυρό του Νότου στις 14-11-2015 (Νοέμβριος 2015).
    • Παράσταση με παραδοσιακά τραγούδια της Μακεδονίας στα Παλατίτσια της Βέροιας με την Αρετή Κετιμέ (Σεπτέμβριος 2015).

    2014

    • Συμμετοχή - συναυλία του συνόλου παραδοσιακής μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την επιμέλεια του Μ. Αχαλινωτόπουλου στις εκδηλώσεις “Βέροια - Εύηχη Πόλη” (Ιούνιος 2014).
    • Σειρά παραστάσεων στη Νέα Υόρκη μαζί με τους Παναγιώτη Ανδρέου (μπάσο), Κώστα Μπαλταζάνη (κιθάρα), Νίκο Κουρουπάκη (φωνητικά) κ.α. με ορχηστρικά modal jazz θέματα και κάποια επιλεγμένα τραγούδια με στίχους σημαντικών Ελλήνων ποιητών (Νοέμβριος 2014).
    • Συμμετοχή στο project “Martha Mavroidi Trio and Guests” στο “Jazz point Café” (Απρίλιος 2014)
    • Συμμετοχή στην παράσταση “Πνοή κι Ανάσα” μαζί με τον Ζαχαρία Καρούνη και με την επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου στους χώρους “Χαμάμ” και «Γυάλινο Μουσικό Θέατρο» (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014).
    • Συναυλία – εκδήλωση στα Λουτρά Υπάτης μαζί με τη Φ. Πυργάκη, τον Κ. Γκουβέντα, τον Α. Κυρίτση κ.α. (Αύγουστος 2014).
    • Συναυλία – αφιέρωμα στην ηπειρώτικη μουσική παράδοση μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Αντώνη Κυρίτση, στη Λούτσα της Αττικής (Ιούλιος 2014).

    2013

    • Chalki, Turkey. Central Soloist in a Concert entitled "A cultural journey from Greece to Turkey". Participants: Eleni Tsaligopoulou, Kostas Thomaidis, Mustafa Dogan Dikmen, Engin Arslan, Vasiliki Papageorgiou, the Orchestra of plucked instruments "Thanasis Tsipinakis" of the Munisipality of Patra, the Orchestra of Ottoman Music "Bosphorus", Giorgos Andreou.
    • Participation in a concert held at the Theatre Badminton in Athens on the 27th of June 2013 dedicated to the famous performer of the Greek traditional songs G. Papasideri (1902-1977). In this concert M. Achalinotopoulos was the leader of a traditional instrumental ensemble of 10 instrumentalists, in which P. Lalezas also participated.
    • Festival les Orientales, Cite de la Musique and St. Florent Le Veit, France. Music of Epirus: unknown repertoire and multicultural influences.
    • Participationin a concert (on the 22nd of June 2013 in the framework of the 2nd Festival of Photography in Messologi with the collaboration of Haig Yazdjian (ud) G.Kyrimkyridi (piano)) entitled: "jazz traditions inside the modal traditions".
    • Participation in a concert-performance of the Music Village held at the Art and Literature House of Athens (Stegi Grammaton kai Texnon) in January of 2013 entitled: "Tradition today: Ten to one", in which other musicians like K. Gouventas, S. Sinopoulos, Th. Atzakas, A. Apergis, and M. Mayroeidi participated.

    2012

    • Participation in a series of concerts held at the Half Note Jazz club in Athens from 10 - 17 of December 2010 entitled: "Songs of Fire" with the collaboration of Eleni Tsaligopoulou (singer) and Sotiris Lemonidis (piano).
    • Participation in a series of performances highlighting the literate traditions of the Mediterranean basin, in several cities of Turkey with the musical ensemble "S-Cape Quartet" (M. Ahalinotopoulos, A. Apergis, A. Papas, N. Chaldaiakis).
    • Participation in a concert dedicated to the Eastern Musical Tradition in a dialogue with the important performer of nei Harris Lambrakis (October 2012)
    • Participation in a concert held at the Badminton Theatre in Athens in June 2012 of the Trio Ensemble of M.Achalinotopoulos, Haig Yazdjian and Makis Amplianitis.
    • Guimaraes and Lisbon, Portugal. Two concerts entitled "Periplous", in collaboration with Amelia Muge, Kyriakos Gouventas, and Charis Labrakis.
    • Participation in Aitoloakarnania in a series of concerts with the collaboration of P. Laleza in the summer of 2012 (7 concerts).

    2011

    • "Ege'nin Nefesleri", Cemal Resit Concert Hall, Istanbul, Turkey. Concert of Manos Ahalinotopoulos and Turkish clarinetist Serkan Cagri.
    • Participation in a series of performances held at the Half Note Jazz club in Athens as well from the 9th -13rd of November 2011 with the Trio ensemble M. Achalinotopoulos, Haig Yazdjian and Makis Amplianitis.
    • Aucklant, New Zealand. The Aucklant Philarmonia Orchestra, Central soloist in the composition "The new Zeibekiko".
    • Participation in the provinces of Arkadia and Achaia in a series of concerts with the title "The songs of Morea" with the collaboration of the famous performer of Traditional songs Theophilos and the Epirot lute Player Christo Zoto (in the summer of 2011- 5 concerts).

    2010

    • Participation in the concert entitled "Zopyrein" (based on his personal CD) which was held in Athens and in Thessaloniki in November 2010. An orchestra consisted of seven Greek famous musicians participated in this concert as well as Alkinoos Ioannidis and Eleni Tsaligopoulou.
    • Two concerts entitled "Lasset von osten befeuren, was durch den Western sich formet", Switzerland and Germany. Other participants: Sokratis Sinopoulos, Christos Chalkias and others.
    • Amsterdam. Central soloist with the Dutch Orchestra Nederland's Blazers Ensemble.
    • Istanbul, Turkey. Central soloist, in collaboration with the Symphonic Orchestra of ERT in a concert held on the Great Orthodox Sunday under the auspices of the Ecumenical Orthodox Patriarch Vartholomeos.

    2009

    • Participation in the mountaineous Naypaktia the motherland of his mother in 3 concerts with G. Konstantinou, T. Vera, and A. Ketime performing series of unknown traditional songs recorded during his fieldresearch. The concerts were entitled: "The songs of Kravvara" (2009).

    2008

    • Participation in the winter of 2008 Manos Achalinotopoulos organized a series of performances (11) entitled: "With clarinet and voice" with the collaboration of many outstanding historical personalities of traditional singing and traditional music such as Tasia Vera, Ksanthipi Karathanasi, Sofia Kolittiri, Panagiotis Lalezas and others having as his main collaborator the outstanding Epirot Lute player Christos Zotos.

    2007

    • Στο Sani Festival το καλοκαίρι του 2007 σε μια συναυλία-διάλογο με τον κορυφαίο τούρκο κρουστό Misirli Ahmet (τίτλος συναυλίας «Φύσα Ψυχή μου» και τη συμμετοχή της Ελ. Τσαλιγοπούλου).
    • Σειρά παραστάσεων με τίτλο «Με κλαρίνο και φωνή» όπου συνεργάζεται με ερμηνευτές όπως Τ. Βέρα, Ξ. Καραθανάση, Σ. Κολλητήρη, Π. Λάλεζας και συνοδοιπόρο το λαουτιέρη Χρ. Ζώτο.(2007-2008)

    2006

    • Στην παράσταση «Το Αλάτι της Γης» με τη συμμετοχή του Χρ. Αηδονίδη, της Δ. Σαμίου, του Πετρολούκα Χαλκιά κ.ά. και την επιστημονική και καλλιτεχνική επιμέλεια του Λ. Λιάβα στο Θέατρο Βράχων Βύρωνα

    2005

    • Παράσταση-αφιέρωμα στο Χρ. Αηδονίδη που επιμελήθηκε ο Μ. Αχαλινωτόπουλος υπό την αιγίδα του Τομέα Τέχνης & Λόγου του ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα.

    2004

    • Μουσικοποιητικό δρώμενο του Μ. Αχαλινωτόπουλου εμπνευσμένο από τη δημιουργική σύζευξη της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και της ελληνικής ποίησης με τίτλο «Μια θάλασσα μικρή» που ανέβηκε από το Αρσάκειο Κολλέγιο Ψυχικού.
    • Στις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας με κορυφαία στιγμή όταν ερμήνευσε με το κλαρίνο του Μ. Θεοδωράκη ως βασικός σολίστ σε συνεργασία με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου κατά τη στιγμή παράδοσης της Ολυμπιακής Σημαίας.

    2003

    • Στο Jazz Festival του Montreaux με τη Sussela Raman και τη συμμετοχή του ινδού ταμπλίστα Arief Darvis.
    • Παράσταση-αφιέρωμα στο Αρ. Βασιλάρη που επιμελήθηκε ο Μ. Αχαλινωτόπουλος υπό την αιγίδα του Τομέα Τέχνης & Λόγου του ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Πανεπιστήμιο στην Πλάκα.

    2001

    • Στο «Σαββόραμα» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ως κορυφαίος σολίστ του Δ. Σαββόπουλου.
    • Στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου τους Φρανκφούρτης όπου η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα, όπου εκτός των άλλων συμμετείχαν η Σ. Γιαννάτου, η Δ. Σαμίου κ.ά.

    1999

    • Στο Φεστιβάλ Sphinx τους Βρυξέλλες σε μία παράσταση-δρώμενο με δική του μουσική και τη συμμετοχή Χ. Χαλκιά, Σ. Σινόπουλου, Β. Καρίπη.
    • Στο Φεστιβάλ «Γαία» στη Θεσσαλονίκη με δική του μουσική και τη συμμετοχή των Χ. Χαλκιά, Σ. Σινόπουλου κ.ά.
    • Στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας με δική του μουσική. Καλλιτεχνική διεύθυνση Αλ. Μυράτ.
    • Στο Jazz Festival του Montreaux με τον Ara Dinkjian, τον Arto Tukboyanjian και την Ελ. Αρβανιτάκη.
    • Στα Φεστιβάλ "Woomad" με την Ελ. Αρβανιτάκη στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και αλλού.(1999-2005)

    1998

    • Στο Θέατρο Βράχων με δική του μουσική και τη συμμετοχή των Σ. Σινόπουλου, Γ. Κιουρτσόγλου, Σ. Λεμονίδη, Ελ. Αρβανιτάκη, Ηρ. Βαβάτσικα κ.ά. και τίτλο παράστασης «Υάκινθος»

    1993

    • Συνεργασία με Τ. Βέρα, Α. Μόσχο, Αλ. Κιτσάκη, Δ. Σαμίου, Χρ. Αηδονίδη σε εκατοντάδες συναυλίες, γλέντια, παραστάσεις ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό(1993-1998)

    1992

    • Στη μουσική συνάντηση Ανατολής-Δύσης που έγινε στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Okay Temiz, ο Peter Kovalt, ο Charly Mariano, ο Ross Daily κ.ά.

    1991

    • Συνεργασία με Λ. Χαλκιά.(1991-1994)

    1989

    • Μήνας Ελληνικής Μουσικής στο Λονδίνο όπου συμμετείχε με τη ζυγιά του αποτελούμενη από τους Μ. Χαλκιά, Λ. Ευθυμίου, Β. Κουκουλάρη, με θέμα την Ηπειρώτικη μουσική.
    • Σεμινάρια / Masterclasses (20 εγγραφές)

     2020

     • Master class στο Μουσικό Χωριό του Πηλίου με θέμα «Η φύσα και τα μυστικά της», (Αύγουστος 2020)

     2019

     • Σειρά σεμιναρίων - master class στα πλαίσια του θεσμού “Labyrnth Catalunya” υπό την επιμέλεια του Ross Daly στο Cardedeu της Ισπανίας, απευθυνόμενο σε κλαρινετίστες, τραγουδιστές, και γενικότερα μουσικούς διαφόρων οργάνων, με τίτλο «Ελληνική, βαλκανική μουσική και κλαρίνο» (Απρίλιος 2019).
     • Σειρά σεμιναρίων - master class στα πλαίσια του θεσμού «Λαβύρινθος» υπό την επιμέλεια του Ross Daly στο Χουδέτσι της Κρήτης, με τίτλο «Η τροπική μουσική στο όσμο του ελληνικού κλαρίνου» (Ιούλιος 2019)

     2018

     • Παρουσίαση - showcase με θέμα τους τεχνικούς συσχετισμούς μεταξύ μουσικής ερμηνείας και κατασκευής επιστομίων και καλαμιών του κλαρίνου, η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της φημισμένης εταιρίας κατασκευής επιστομίων και καλαμιών “Vandoren” στο Παρίσι, με τίτλο “Showcase Musique Balcanique” (Δεκέμβριος 2018).
     • Σειρά σεμιναρίων - master class στα πλαίσια του θεσμού «Λαβύρινθος» υπό την επιμέλεια του Ross Daly στο Χουδέτσι της Κρήτης, με τίτλο «Η τροπική μουσική στο όσμο του ελληνικού κλαρίνου» (Ιούλιος 2018).
     • Master class με θέμα «Μετασχηματισμοί και αλληλεπιδράσεις στις μουσικές ερμηνείες του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου» στο Conservatoire του Παρισιού (Δεκέμβριος 2018).

     2017

     • Σειρά σεμιναρίων - master class στα πλαίσια του θεσμού «Λαβύρινθος» υπό την επιμέλεια του Ross Daly στο Χουδέτσι της Κρήτης, με τίτλο «Η τροπική μουσική στο κόσμο του ελληνικού κλαρίνου» (Ιούλιος 2017).
     • Σεμινάριο στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΑΤΕΙ Άρτας με τίτλο «Μετασχηματισμοί και αλληλεπιδράσεις στις μουσικές ερμηνείες του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου» (Ιούνιος 2017).
     • Σεμινάριο – εισήγηση και συναυλία με θέμα “Σχέσεις μεταξύ Βυζαντινής Μουσικής και Δημοτικής Παράδοσης” υπό την αιγίδα της Ι. Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών, στις 30-3-2017 (Μάρτιος 2017).
     • Σεμινάριο στη μουσική σχολή “Eπτάφθογγο” στην Τρίπολη μαζί με τον δάσκαλο του λαούτου Χρήστο Ζώτο (Μάρτιος 2017).
     • Επισκέψεις – Workshops– Σεμινάρια σε μουσικά σχολεία της Αττικής και συγκεκριμένα: Ίλιον (7/2), Παλλήνη (8/2), Άλιμος (9/2) και Πειραιάς (10/2) με κλιμάκιο καθηγητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ενημερωτικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Το κλιμάκιο (εκτός του υποφαινομένου) αποτελούνταν από τους κ. Κωστή Χασιώτη, κ. Ιγκόρ Πέτριν και τον πρόεδρο του τμήματος, κ. Ευγένιο Πολίτη (Φεβρουάριος 2017).

     2016

     • Σειρά σεμιναρίων – Master classes στον διεθνή εκπαιδευτικό θεσμό του Ross Daly “Λαβύρινθος” στο Χουδέτσι Ηρακλείου Κρήτης, με τίτλο “Η Τροπικότητα στον Κόσμο του Ελληνικού Κλαρίνου” (Ιούλιος 2016).
     • Σειρά σεμιναρίων – εκπαιδευτικών δράσεων και συναυλιών στην ορεινή Άρτα με τίτλο “Moυσικά Μονοπάτια στα Τζουμέρκα” μαζί με τους Kυριάκο Γκουβέντα, Βαγγέλη Καρίπη, Μανώλη Πάππο, Ηaig Yazdjian και Χρήστο Ζώτο (Ιούλιος 2016).
     • Σειρά σεμιναρίων – Μaster classes στο Güre της Τουρκίας στις εκπαιδευτικές δράσεις “Camp” ολιστικού και εναλλακτικού χαρακτήρα του μεγάλου δασκάλου της Ανατολικής Μουσικής Misirli Ahmet, με τίτλο “Clarinology: melting the borders” (Ιούλιος 2016).
     • Master classes - σεμινάρια σε 25 περίπου μεταπτυχιακούς φοιτητές κλαρίνου στο Conservatorium του Άμστερνταμ στις 8-4-2016 (Απρίλιος 2016).

     2015

     • Επιστημονική συνεργασία - διερεύνηση τροπικών και αυτοσχεδιαστικών δομών στις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και του Ιράν στο Πανεπιστήμιο SOAS στο Λονδίνο με τον λέκτορα και κορυφαίο δεξιοτέχνη του περσικού santur Peyman Heydarian (Οκτώβριος 2015).
     • Σειρά σεμιναρίων – Master classes στην εκπαιδευτική δράση του Μουσικού Χωριού στο Πήλιο με τίτλο “Γκρέμισε το παλιόσπιτο και φτιάξε άλλο, χωρίς να το χαλάσεις, γιατί παλιά ήταν όμορφο” που αφορούσε στη διερεύνηση των ορίων μεταξύ του δημιουργείν, των αυτοσχεδιαστικών ανατροπών και της έμπνευσης και των “παραδεδομένων πλαισίων” του παρελθόντος (Αύγουστος 2015).
     • Σειρά σεμιναρίων – Μaster classes στο Güre της Τουρκίας στις εκπαιδευτικές δράσεις “Camp” ολιστικού και εναλλακτικού χαρακτήρα του μεγάλου δασκάλου της Ανατολικής Μουσικής Misirli Ahmet (Iούλιος 2015).
     • Ημερίδα – παρουσίαση – Workshops, του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα μουσικά σχολεία Βόλου και Κατερίνης. Η παρουσίαση έγινε από κοινού με τους κ.κ. καθηγητές του τμήματος Κ. Χασιώτη, Ε. Πολίτη και Ι. Πέτριν (Μάρτιος 2015).

     2014

     • Σειρά σεμιναρίων – Master classes στην εκπαιδευτική δράση του Μουσικού Χωριού στο Πήλιο τα οποία αφορούσαν έναν ιδιαίτερο, ολιστικό τρόπο προσέγγισης και ερμηνείας των δημοτικών τραγουδιών για μουσικούς και τραγουδιστές με τίτλο “Το Τραγούδι και ο Σκοπός” (Αύγουστος 2014).
     • Δισκογραφία (51 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις.

      2019

      • Συμμετοχή στην ηχογράφηση ενός πολυσυμμετοχικού δίσκου και video με jazz – ethnic χαρακτήρα, με τίτλο Caravan, που πραγματοποιήθηκε στο Qatar με συμμετοχές σημαντικών μουσικών όπως ο Bijan Chemirani από το Ιράν, ο σπουδαίος Sufi τραγουδιστής Muazzam Ali Khan με το μουσικό σχήμα Rizawn and Muazzam Ali Khan από το Πακιστάν, την Susheela Raman από την Ινδία καθώς και παραδοσιακοί μουσικοί από το Qatar στο μουσικό ιδίωμα Fijiri κ.α. (Απρίλιος 2019).

      2018

      • Συμμετοχή στην ηχογράφηση του τραγουδιού “Aasai mugam” με ερμηνεύτρια την Susheela Raman σε ενορχήστρωση του Sam Mills για το Tamil Film “Staring Jiva” του σκηνοθέτη Rajumurugan (Iούνιος 2018).
      • Συμμετοχή ως ο βασικός σολίστ στην ηχογράφηση της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη για το θεατρικό έργο «Τρισεύγενη» του Κωστή Παλαμά από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου (Νοέμβριος 2018).
      • Συμμετοχή στο μουσικό λεύκωμα «Ποιος ήταν που τραγούδαγε» με σπάνια παραδοσιακά τραγούδια της Γορτυνίας υπό την επιμέλεια του Κωνσταντίνου Παυλόπουλου που εξέδωσε ο Δ. Γορτυνίας (Αύγουστος 2018).

      2017

      • Συμμετοχή ως βασικός σολίστ στο δίσκο “Archipelagos – Passagens” – μία ελληνοπορτογαλική συνεργασία των Amélia Muge και Μιχάλη Λουκοβίκα (Ιούλιος 2017).
      • Συμμετοχή στην ηχογράφηση του δίσκου του Αντώνη Απέργη με τίτλο «Ιστορίες γαλήνης στη τρικυμία» που πραγματοποιήθηκε στο Sierra Studios με τη σύμπραξη τριακονταμελούς ορχήστρας μουσικών (Δεκέμβριος 2017).
      • Συμμετοχή στην ηχογράφηση ενός graphic novel «ειπωμένου σαν ένα αλληγορικό παραμύθι για τα βαθύτερά μας διλήμματα» των Τ. Ζαφειριάδη, Γ. Παλαβού και Θ. Πέτρου με τίτλο «Γρα-Γρου» σε μουσική του Μιχάλη Σιγανίδη (Δεκέμβριος 2017).
      • Συμμετοχή στη δισκογραφική παραγωγή του Μάκη Αμπλιανίτη “Uranos” (Ιανουάριος 2017).

      2016

      • Συμμετοχή στην δισκογραφική δουλειά του percussionist Simone Mongelli με τίτλο “Bodyterranean” (Δεκέμβριος 2016).
      • Συμμετοχή ως σολίστ στην δισκογραφική, ορχηστρική δουλειά του Στέφανου Δορμπαράκη “Λευκό Γράμμα” (Δεκέμβριος 2016).
      • Διεθνής δισκογραφική κυκλοφορία με σολιστικούς παραδοσιακούς σκοπούς υπό τον τίτλο “Manos Achalinotopoulos - Greatest Greek Musicians: 5 Magic Tracks (Greek Klarino)”. Στην ίδια σειρά κυκλοφόρησαν αφιερώματα για τον Σωκράτη Σινόπουλος, τον Κυριάκο Γκουβέντα κ.α. (Δεκέμβριος 2016).

      2015

      • Συμμετοχή σε μία πολυπολιτισμική παραγωγή με θέμα τις μουσικές της Μαύρης Θάλασσας μαζί με τους Γ. Κιουρτσόγλου, Π. Κούρτη, Χ. Καλιοτζίδη κ.α. με τίτλο “First Blood” (Οκτώβριος 2015).
      • Ηχογράφηση σε μουσική της Κατερίνας Παπαδοπούλου εμπνευσμένη από τις μουσικές παραδόσεις της Μαύρης Θάλασσας, ενορχήστρωση του Yurdal Tokcan και την συμμετοχή Ελλήνων και Τούρκων δεξιοτεχνών (Ιούλιος 2015, Θεσσαλονίκη).
      • Ηχογράφηση ως σολίστ των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη “Ταμένος” και “Ρωμιοσύνη” για την μεγάλη δισκογραφική παραγωγή (συμμετοχή 40 περίπου καλλιτεχνών) “Ξαναδιαβάζοντας τον Μίκη Θεοδωράκη” μαζί με την Ελένη Βιτάλη (Μάρτιος 2015).

      2013

      • "Imvros-Tenedos, memories and oblivion" "Imvros-Tenedos tis mnimis kai tis lithis" with the Enstoudiantina Orchestra of Nea Ionia and the participation of Z Livaneli, G.Dalaras. Publ. By Foundation for Historical Studies 2012-13.
      • CD "Tripla" with X.Aleksiou, Universal 2012-13.

      2012

      • Songs of Moreas and Roumeli (dedicated to the year 1940 and the fight against Hitler's Army) with Panagiotis Lalezas publ. by Pista 2012.
      • "Periplous" with Amelia Muge and M.Loudovika 2012.
      • Kleftic (rebel's) songs with the collaboration of Giorgos Koros, Alekos Arapakis, Giota Vei and others. Publ. El.Typos, March 2012.

      2011

      • Flight on Light (4th personal Cd). Instrumental arrangements by David Downes, Tim Prebble, Steve Garden, John Psathas.

      2010

      • Zopirein (3rd personal Cd). Universal Music. Participants: Ahmet Misirli, Aran Dinkjian, Alkinoos Ioannidis, Stayros Lantsias, The bronze wind Instruments Ensemble of Goumenissa, Susheela Raman.
      • «Ζωπυρείν», «Εικαστική» μουσική του σολίστα ερμηνευμένη από τον ίδιο και μουσικούς όπως οι: Misirli Ahmet, Arief Darvish, Στ. Λάντσιας, Αλκ. Ιωαννίδης κ.ά. Έκδοση UNIVERSAL (υπ. έκδ.)
      • «Flight on Light», Ερμηνεία και αυτοσχεδιασμοί σε ένα μουσικό ταξίδι με εφτά σκηνές. Κυκλοφορία πανευρωπαϊκή. Έκδοση ATTAR (υπ. έκδ.)

      2005

      • «Βύσσινο και Νεράντζι», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο της Χ. Αλεξίου. Έκδοση UNIVERSAL

      2004

      • «Zeimbekiko - The Greek Concert», με την ολλανδική ορχήστρα Nederlands Blazers Ensemble. Ηχογραφημένη σε CD παράσταση που δόθηκε στο Paradiso Concert Club του ʼμστερνταμ και περιελάμβανε εκτός από τις προσωπικές συνθέσεις του σολίστα διασκευασμένες για την ορχήστρα, συνθέσεις των John Psathas, Ch. Hatzis κ.ά.
      • «Τα Κλαρίνα της 'Ανοιξης», σολιστικό CD από κοινού με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Έκδοση Περ. Δίφωνο

      2003

      • «Love Trap», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο της Sussela Raman που ηχογραφήθηκε στην Ισπανία και κυκλοφόρησε πανευρωπαϊκά.
      • «Mosaic», συμμετοχή-ερμηνεία στο CD της Μ. Φαραντούρη. Έκδοση LIBRA

      2001

      • «Salt Rain», CD της αγγλοινδής τραγουδίστριας Sussela Raman που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και κυκλοφόρησε πανευρωπαϊκά και στο οποίο ο σολίστας συμμετείχε σε δύο τραγούδια.
      • «Εκπομπή», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο της Ελ. Αρβανιτάκη όπου εκτός των άλλων περιλαμβάνει ένα τραγούδι σε μουσική του σολίστα και στίχους του ποιητή Μ. Γκανά. Έκδοση POLYGRAM
      • «Η 'Ασφαλτος που τρέχει», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο του Γ.Νταλάρα. Έκδοση MINOS EMI
      • «Σαββόραμα», συμμετοχή-ερμηνεία στη ζωντανή ηχογράφηση του Δ. Σαββόπουλου από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έκδοση POLYGRAM

      2000

      • «Gifted Women of the World», CD που εκδόθηκε σε όλο τον κόσμο με γυναικείες φωνές από διάφορες μουσικές κουλτούρες και στο οποίο συνεργάστηκε με τους Sam Mills, Arto Tykboyanjian, Ara Dinkjian κ.ά. Έκδοση REAL WORLD

      1999

      • «Balkan Voices», πολυπολιτισμικός δίσκος όπου συμμετέχει σε μία μουσική συνάντηση με ρουμάνους και σέρβους μουσικούς. Έκδοση FM RECORDS
      • «Εκτός Προγράμματος» συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο της Ελ. Αρβανιτάκη με λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια. Έκδοση POLYGRAM
      • «Θάλασσα στη σκάλα», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο του Θ.Μικρούτσικου με τον Β.Παπακωνσταντίνου. Έκδοση ΜΙΝΟΣ ΕΜΙ

      1998

      • Από τον χώρο όπως World Music συνεργάστηκε με μουσικούς, συνθέτες και τραγουδιστές όπως: Ara Dinjian, Misirli Ahmet, Okay Temiz, Susheela Raman, Arief Darvish, Peter Kovalt, Ros Daily, Ch. Mariano.
      • Σε δικές του μουσικές δημιουργίες συνεργάστηκε με μουσικούς και τραγουδιστές όπως: Γ. Κιουρτσόγλου, Στ. Λάντσιας, Σ. Σινόπουλος, Η. Βαβάτσικας, Β. Καρίπης, Α. Παπάς, Π. Κούρτης, Ara Dinkjian, Α. Παρχαρίδης, Σ. Λεμονίδης, Χ. Χαλκιάς, Ahmet Misirli, Κ. Μερετάκης κ.ά.
      • «Υάκινθος», CD που περιλαμβάνει 13 ορχηστρικές συνθέσεις του σολίστα ο οποίος κυκλοφόρησε εκτός από την Ελλάδα στη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Τουρκία, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Ara Dinkjian, ο Σ. Σινόπουλος, ο Η. Βαβάτσικας κ.ά. Έκδοση SONY CLASSICAL
      • «Οδυσσεβάχ», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο του Δ. Σαββόπουλου από το ομώνυμο θεατρικό. Έκδοση POLYGRAM
      • «Οι Μάστορες του Κλαρίνου», πολυσυλλεκτικό CD όπου παρουσιάζεται η τέχνη του ελληνικού παραδοσιακού κλαρίνου στις διάφορες εκφάνσεις της, από διακεκριμένους σολίστες (Μ. Αχαλινωτόπουλος, Στ. Παζαρέτζης, Μ. Μπέκος κ.ά.). Έκδοση FM RECORDS

      1997

      • «Θεσσαλονίκη-Γιάννενα...πάνινα», Στο CD αυτό ερμηνεύει μουσική του γνωστού συνθέτη Goran Bregovic και τραγουδά ο Γ. Νταλάρας. Έκδοση MINOS EMI
      • «Ξενοδοχείο», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο του Δ. Σαββόπουλου. Έκδοση POLYGRAM

      1996

      • «Οδός Νεφέλης», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο της Χ.Αλεξίου. Έκδοση POLYGRAM

      1995

      • «Ανθρώπων Έργα», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο του Στ. Κραουνάκη με την ʼλκ. Πρωτοψάλτη. Έκδοση POLYGRAM
      • «Ζωντανά στους Βράχους 1995», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο της Ελ. Αρβανιτάκη. Έκδοση POLYGRAM
      • «Καλώς τους», συμμετοχή-ερμηνεία στο δίσκο του Γ. Νταλάρα. Έκδοση ΜΙΝΟΣ ΕΜΙ
      • «Το Λαϊκό Κλαρίνο», CD όπου ερμηνεύει 7 Ρουμελιώτικους και Ηπειρώτικους σκοπούς, ενώ στον ίδιο δίσκο συμμετέχουν ο Γ. Γευγελής, ο Πετρολούκας Χαλκιάς κ.ά. Έκδοση FM RECORDS

      1993

      • Από το χώρο της ελληνικής μουσικής και του έντεχνου-λαϊκού τραγουδιού, συνεργάζεται από το 1993 έως σήμερα με συνθέτες και τραγουδοποιούς όπως: Μ. Θεοδωράκης, Θ. Αντωνίου, Η. Παπαδόπουλος, Δ. Σαββόπουλος, Θ. Μικρούτσικος, Σ. Κραουνάκης, Γ. Ανδρέου, Ν. Ντρέλας, Χρ. Νικολόπουλος, Ν. Πορτοκάλογλου κ.ά., ενώ από τον ίδιο χώρο με τραγουδιστές όπως: Χάρις Αλεξίου, Ελένη Βιτάλη, Μ. Φαραντούρη, Στέλιος Καζαντζίδης, Ν. Μούσχουρη, Δ. Γαλάνη, Π. Πάνου, Γ. Νταλάρας, Ελ. Αρβανιτάκη, Ελ. Τσαλιγοπούλου.

      1989

      • Από το χώρο της παραδοσιακής μουσικής συνεργάζεται με μουσικούς και τραγουδιστές από το 1989 έως σήμερα, όπως οι: Αρ. Μόσχος, Β. Σούκας, Πέτρος Λούκας Χαλκιάς, Τασία Βέρα, Δόμνα Σαμίου, Χρόνης Αηδονίδης, Αλέκος Κιτσάκης, Τάκης Καρναβάς, Σάββας Σιάτρας, Ξανθίππη Καραθανάση, Αριστείδης Βσιλάρης, Γ. Βέη, Γ. Κόρος, Στ. Βαρτάνης, Λ. Ζέρβας, Στ. Κουκουλάρης κ.ά.

      1988

      • «Ήχοι του Χειμώνα», LP όπου ερμηνεύει την «´Αρτα», αργό Ηπειρώτικο τσάμικο, ενώ στον ίδιο δίσκο συμμετέχουν ο Β. Σούκας, ο Γ. Κόρος κ.ά. Έκδοση ΥΠΠΟ
      • Άλλα (37 εγγραφές)

      Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

       2013

       • Scientific Editor and author of the Introduction of the edition (book-Cd) about the music and dance tradition of the village of Terpni in the province of Serres (Published by the Culture Association of Terpni 2012-2013).
       • Ahalinotopoulos, G. 2013. "Greek Folk Clarinet. Reformations and influences". Paper presented at the Istanbul Technical University on 22 - 23 April 2013 in the framework of the workshop "Turkish and Greek ethnic music techniques" organized by Professor of Ethnomusicology Sehvar Besiroglu.

       2012

       • A series of seminars and Master Classes in the framework of the Music Village events 2012 with reference to folk culture: "Greece and the Balkans" with the title: "The improvisational forms in Greek Traditional Music: Skaroi, taksimia, moirologia, and 'Zournatzidika'". Manos Achalinotopoulos (clarinet).

       2011

       • Musical Workshop entitled: "Zourlas and Lyras" during the second semester of 2011 in the framework of "Maios Mousikis Metheksis". The fields that were searched in the framework of this interactive workshop are related to its specific title: "Archaic modal structures in the instruments of the Greek provinces and their survivals in contemporary instruments". Of great importance was the contribution of the deceased honorary Doctor of Philoshophy of the Department of Music Science and Art of the Uni
       • Εισήγηση σε συνέδριο που έγινε στο Βυζαντινό Μουσείο, με τίτλο «Εκδοχές και συνεκδοχές των Ελληνικών παραδοσιακών σκοπών μέσα από τις ερμηνείες των ρομά μουσικών. Παράβαση, συντήρηση ή ανανέωση;». Η εισήγηση συμπεριλήφθηκε στη συνέχεια σε ειδική έκδοση του μουσείου. (Απρίλιος 2011)
       • resentation and performance in the framework of a series of events "Veroia a city with plenty of good sounds" (Veroia- Evichi Poli) 2011 with the Greek traditional music ensemble of the Department of Music Science and Art of the University of Macedonia.
       • Master Class with reference to the traditional Clarinet at the Music Department of the University of Wellington of New Zeland on the 15th of March 2011. A detailed analysis and a comparative approach of the Greek Folk Clarinet playing technical skills, in comparison with the European Clarinet, and an overview of the influences found in its performance practices in time was presented in this Master Class. NZ School of Music, Kelburn Campus, Gate 7, Victoria University of Wellington, Kelburn Parad
       • Presentation and performance in the framework of the series of events "Veroia a city with plenty of good sounds" (Veroia- Evichi Poli) 2011, with the collaboration of the Greek traditional music ensemble of the Department of Music Science and Art of the University of Macedonia.
       • Musical Workshop entitled: "Zournas and Lyras" during the second semester of 2011 in the framework of "Maios Mousikis Metheksis". The fields that were searched in the framework of this interactive workshop are related to its specific title: "Archaic modal structures in the instruments of the Greek provinces and their survivals in contemporary instruments". Of great importance was the contribution of the deceased honorary Doctor of Philoshophy of the Department of Music Science and Art of the Uni
       • A series of seminars and Master Classes in the framework of the Music Village events 2011 with reference to folk culture: "Greece and the Balkans" with the title: "The improvisational forms in Greek Traditional Music: Skaroi, taksimia, moirologia, and 'Zournatzidika'". Manos Achalinotopoulos (clarinet).
       • Workshop about the musical practice of the folk musician. Dedicated to Stathis Koukolaris (violin), Christos Zotos (lute) and Nikos Karatasos (santouri). Held on 26 - 27 May 2011. The workshop was interactive and a concert at the concert hall of the University followed this event. Students participated in this concert as well.
       • Ahalinotopoulos, G. 2011. Master Class on the traditional Clarinet, Music Department of the University of Wellington, New Zealand, 15 March 2011. "Greek Folk Clarinet playing techniques and performance practices in comparison with the European Clarinet" - Kelburn Campus, Victoria University of Wellington, Wellington.
       • Ahalinotopoulos, G. 2011. "Aspects of Greek traditional tunes in the performances of the Roma musicians. Deviation, conservatism or renewal?" Presentation at the meeting "Historical roots and contemporary quests" held at the Byzantine Museum on 8 April 2011.
       • A concert-performance of the music ensembles of the Department of Music Science and Art of the University of Macedonia held at the Megaron Mousikis (Concert Hall) of Thessaloniki on the 14th of March 2011, with the title "Instrumental and Vocal tunes from the local tradition of Continental Greece". Organized by Manos Achalinotopoulos, Thimios Atzakas, Sokratis Sinopoulos.

       2010

       • A series of seminars and Master Classes in the framework of the Music Village events 2010 with reference to the Greek musical traditions of Continental Greece with the title "The art of the "steriani zygia" (the instrumental ensemble of Continental Greece): Chores, andante and Allegri" Manos Achalinotopoulos (clarinet), Kyriakos Gouventas (violin), Christos Zotos (lute).

       2009

       • Workshop-Concert in honour of Petroloukas Chalkias and Nitsa Tsitra. The workshop was organized in the framework of the events of "Maios Mousikis Metheksis" on the 31st of May 2009 with the participation of the students and audience.
       • Presentation and Workshop with the title: "Aegean Sea and its Wind Instruments: a journey to the construction and the sound of the music in the Aegean Islands". The main topic of this workshop was the Tsambouna instrument and the Workshop was offered by Giannis Pantazis a Tsambouna maker-collector and instrumentalist. Athena Katsanevaki, (teaching staff of the Department) was also an organizer and responsible of this workshop.
       • A series of seminars and Master Classes in the framework of the Music Village events 2009 with reference to the Greek musical traditions of Continental Greece with the title "The art of the "steriani zygia" (the instrumental ensemble of Continental Greece): songs and tunes from Ksiromero and Epirus relevant to the system of maqam". Offered by Manos Achalinotopoulos (clarinet), Kyriakos Gouventas (violin), Christos Tzitzimikas (singing), Christos Zotos (lute).
       • Presentation in the framework of Master Class on Eastern Musical Traditions organized by the Great Teacher of the Tarabuka Misirli Ahmet on the 13th of November 2009 in Istanbul (Constandinople) combined with an educational concert that followed this event in Garajlistanbul (Galatasaray - Beyoglu / Istanbul) Galata Ritimhanesinin Kurulusunun 2. Yildonumu Konser.
       • Workshop-Concert in honour of Petroloukas Chalkias and Nitsa Tsitra. "Maios Mousikis Metheksis", 31 May 2009, Music Science and Art Department, University of Macedonia.
       • Ahalinotopoulos, G. 2009. Presentation in the framework of Master Class on Eastern Musical Traditions organized by Misirli Ahmet on 13 November 2009 in Istanbul combined with an educational concert that followed this event. Garajlistanbul (Galatasaray - Beyoglu / Istanbul) Galata Ritimhanesinin Kurulusunun 2. Yildonumu Konser.

       2008

       • Τηλεοπτική εκπομπή στο κανάλι TRT-2 της τουρκικής τηλεόρασης τον Απρίλιο του 2008, η οποία ήταν ημίωρο αφιέρωμα στον σολίστα, ενώ αναπτύχθηκαν μουσικοί διάλογοι με τους σολίστες Sercan Cagri (κλαρίνο), καθώς και το σχήμα κρουστών «Akatay».

       2007

       • Στην εκπομπή του Σπ. Παπαδόπουλου «Στην Υγειά μας» της ΝΕΤ με θέμα την παραδοσιακή και βυζαντινή μουσική, ως βασικός σολίστ και έχοντας τη μουσική-καλλιτεχνική επιμέλεια.

       2006

       • Στην εκπομπή «Κυριακάτικο Τραπέζι» της ΝΕΤ με το μουσικό σχήμα «Τρίφωνο».
       • Εκπομπές-αφιερώματα στη μουσική του Μ. Αχαλινωτόπουλου στο Κρατικό Ραδιόφωνο της Νέας Ζηλανδίας.(2006-2008)

       2005

       • Συμμετοχή στην 3ωρη εκπομπή της Σ. Διγενή αφιέρωμα στη Χ. Αλεξίου και στην Ε. Αρβανιτάκη (Σκάι).

       2004

       • Εκπομπή-παρουσίαση της μουσικής της Sussela Raman σε live αναμετάδοση από το Jazz Festival του Montreaux.

       2003

       • «4 κλαρίνα - 4 διαφορετικοί ήχοι», ραδιοφωνική εκπομπή-συναυλία του Β΄ Προγράμματος όπου συνεργάστηκε με τους Στ. Καψάλη, Πετρολούκα Χαλκιά, Ν. Φιλιππίδη.

       1998

       • Στην εκπομπή της ΕΤ2 «Συν και Πλην» με τη συμμετοχή των Σ. Σινόπουλου, Η. Βαβάτσικα και Β. Καρίπη.
       • Εκπομπή μαγνητοσκόηση της συναυλίας του Δ. Σαββόπουλου με τίτλο «Ξενοδοχείο» στο Θέατρο Λυκαβηττού, από την ΕΤ-1, με τη συμμετοχή των Γ. Κιουρτσόγλου, Σ. Λάντσια και Satnam Ramkotra.
       • Εκπομπές-αφιερώματα για το δίσκο «Υάκινθος» στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Μελωδία, Σκάι, Β΄ Πρόγραμμα κ.ά.(1998-2000)

       1996

       • Συμμετοχή στην πρωτοχρονιάτικη «Αυλαία» του 1996 με τον Γ. Νταλάρα και την Ελ. Τσαλιγοπούλου.

       1995

       • Συμμετοχή στον κύκλο εκπομπών της ΕΤ-2 «Μούσα Δακρύουσα» υπό την επιμέλεια του συνθέτη και λυράρη Η. Παπαδόπουλου.(1995-1997)
       • Συμμετοχή ως βασικός σολίστ στο σήμα της εκπομπής του Γ. Κυβέλου στην ΕΤ-2 με τίτλο «Αυλαία».(1995-1998)

       1990

       • 30 εκπομπές στην ΕΤ2 ως βασικός σολίστ του συγκροτήματος του Αρ. Μόσχου «Ελλάδα και Παράδοση».(1990-1993)

       1989

       • «Σε ήχο ελεύθερο», τηλεοπτική εκπομπή του Γ.Ε. Παπαδάκη όπου συμμετείχε συνεργαζόμενος με τους Στ. Κουκουλάρη, Β. Σούκα κ.ά. (1989-1992)

       1984

       • «Λαϊκοί πρακτικοί οργανοπαίκτες», ραδιοφωνική εκπομπή του Γ΄ Προγράμματος του Γ.Ε. Παπαδάκη στην οποία είχε το διάστημα 1984-1992 πέντε παρουσίες συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με Γ. Κόρο, Γ. Γευγελή, Τ. Βέρα κ.ά. (1984-1992)
       Wheelchair Blue
       Accessibility Tools
       Fonts PlusIncrease Text
       Fonts MinusDecrease Text
       ContrastHigh Contrast
       GrayscaleGrayscale
       Readable FontReadable Font