Δανιηλίδου Αθηνά
 • adaniilidou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 308

  Δανιηλίδου Αθηνά

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Ψυχολογικές προσεγγίσεις στη δια βίου ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής ΕΚπαίδευσης
  • MSc στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
  • PhD στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  • Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σχολική Ψυχολογία
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
  • Συναισθηματική Ανάπτυξη και Νοημοσύνη

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΣΕ0611)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

   

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Εξοικείωση με διαφορετικά είδη αυθεντικών ακαδημαϊκών κειμένων για επιτυχή επικοινωνία στο εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών
  • Εξοικείωση με την ορολογία που εμπεριέχεται στα υπό ανάλυση κείμενα με την χρήση κατάλληλων ασκήσεων
  • Ανάπτυξη και των τεσσάρων δεξιοτήτων (αναγνωστική, ακουστική, λόγου και γραφής) των φοιτητών με την κριτική ανάλυση ποικιλίας αυθεντικών κειμένων πού σχετίζονται άμεσα με το εξειδικευμένο αντικείμενο σπουδών τους
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για προφορικές παρουσιάσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψεως και όχι μία απλή ανάλυση περιεχομένου κειμένου

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την ιδιαίτερη μορφή ακαδημαϊκών κειμένων που προέρχονται από ευρεία γκάμα πηγών (περιοδικά, εφημερίδες, άρθρα, το διαδίκτυο, κλπ.) και της ορολογίας που εμπεριέχουν. Παράλληλα οι φοιτητές εξοικειώνονται με τεχνικές προφορικής παρουσίασης προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες για προφορικές παρουσιάσεις στο αντικείμενο των σπουδών τους. Η ύλη είναι διαμορφωμένη ως εξής:

  1η  εβδομάδα: Εξοικείωση με συνεκτικούς συνδέσμους που συμβάλλουν στη συνοχή προφορικού και γραπτού λόγου για την πληρέστερη κατανόηση γραπτών και προφορικών ακαδημαϊκών κειμένων.

  2η-13η εβδομάδα: Λεπτομερής γλωσσολογική ανάλυση κειμένων που συνοδεύεται από ποικιλία ασκήσεων που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές να προσεγγίσουν θέματα που άπτονται των ειδικευμένων σπουδών τους με κριτική διάθεση. Παράλληλη ανάλυση τεχνικών προφορικής παρουσίασης για την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων.

  Ορισμένα από τα θέματα που αναλύονται στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας του Δ’ Εξαμήνου σχετίζονται με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τα σχολεία, τον αυτισμό, διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα, τις θεωρίες του Piaget και Vygotsky, κτλ.

   

  Wheelchair Blue
  Accessibility Tools
  Fonts PlusIncrease Text
  Fonts MinusDecrease Text
  ContrastHigh Contrast
  GrayscaleGrayscale
  Readable FontReadable Font