Δανιηλίδου Αθηνά
 • adaniilidou uom.edu.gr
 • Γραφείο: Γραφείο ΚΖ, 308

  Δανιηλίδου Αθηνά

  Πανεπιστημιακός Υπότροφος - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
  Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Εκπαιδευτική Ψυχολογία

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής ΕΚπαίδευσης
  • MSc στην Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
  • PhD στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Σχολική Ψυχολογία
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
   (ΣΕ0611)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ESP

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη