Απαιτούμενα έγγραφα Βιβλιοθήκης για την ορκωμοσία αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου