Απόφαση Συνέλευσης υπ.αρ. 11/14.01.2021, θέμα 4.1 Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (κατόπιν απόφασης της συνεδρίασης υπ. αρ. 6/12.01.2021 της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ)


Απόφαση Συνέλευσης υπ.αρ. 11/14.01.2021, θέμα 4.1 Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (κατόπιν απόφασης της συνεδρίασης υπ. αρ. 6/12.01.2021 της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ):

Για τη χρηματοδότηση των εξόδων των φοιτητών/φοιτητριών για παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια, συμπόσια ή workshop και τέλη δημοσίευσης άρθρων σε περιοδικά, που αποτελούν απόρροια των διπλωματικών τους εργασιών, η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται τις παρακάτω ειδικότερες ρυθμίσεις (πέραν των όσων αναφέρονται στον Κανονισμό), σύμφωνα με το άρθρο 5.7 του Κανονισμού του ΠΜΣ (Β1188/2020):

  1. Ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά φοιτητή/φοιτήτρια είναι τα 1.000€.
  2. Κάθε φοιτητής / φοιτήτρια δικαιούται μια χρηματοδότηση (για ένα άρθρο ή για μία εργασία).
  3. Για δημοσίευση άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, το περιοδικό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λίστα Scopus και η κατάταξή του να είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον στο 50ο  εκατοστημόριο των καλύτερων περιοδικών, όπου ο μέσος όρος υπολογίζεται ως προς το σύνολο των γνωστικών περιοχών στις οποίες κατατάσσεται το περιοδικό.
  4. Για παρουσίαση εργασίας σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο, συμπόσιο ή workshop, η εργασία (full ή short paper, όχι μόνο abstract) θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα επίσημα πρακτικά της διοργάνωσης, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν ISBN (print) ή ISSN (online).
  5. Στο δημοσιευμένο άρθρο ή στην εργασία στα πρακτικά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, στην ενότητα Acknowledgements, το παρακάτω κείμενο (επιλέγοντας article ή paper και publication ή presentation κατά περίπτωση):

“This article/paper is a result of research conducted within the “MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics” of the Department of Applied Informatics of University of Macedonia. The publication/presentation of the article/paper is funded by the University of Macedonia Research Committee.”.