Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Διαδικασία υποβολής αίτησης για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Προθεσμίες για την αίτηση και την παραλαβή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Για βοήθεια στην υποβολή της αίτησης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών ή δείτε το σχετικό video.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font