Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2019-2020


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 25/4.4.2019 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2019-2020, ως εξής:

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2019
Από Δευτέρα 26.8.2019 έως Παρασκευή 20.9.2019 (τέσσερις εβδομάδες)

Εβδομάδα υποδοχής πρωτοετών (Orientation days)
Από Δευτέρα 23.9.2019 έως Παρασκευή 27.9.2019

Χειμερινό Εξάμηνο 2019- 20
Από Δευτέρα 30.9.2019 έως Παρασκευή 10.1.2020 (δεκατρείς εβδομάδες)
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 13.1.2020 έως Σάββατο 18.1.2020

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2020
Από Δευτέρα 20.1.2020 έως Παρασκευή 7.2.2020 (τρεις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2019- 20
Από Δευτέρα 17.2.2020 έως Παρασκευή 29.5.2020 (δεκατρείς εβδομάδες)
Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 1.6.2020 έως Σάββατο 6.6.2020

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2020 με εξ αποστάσεως μεθόδους
(Βάσει των υπ' αριθμ. 22/14.5.2020 και 24/28.5.2020 συνεδριάσεων της Συγκλήτου, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας covid-19)

Από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου μέχρι το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, με δυνατότητα τα Τμήματα να πραγματοποιούν εξετάσεις και ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Εξαιρείται το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, για το οποίο η εξεταστική περίοδος παραμένει από 10/6 έως 18/7/2020.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας διαπιστωθεί τεκμηριωμένη αδυναμία από τους συμμετέχοντες ή αστοχία των τεχνικών μέσων, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας της εξέτασης με εξ αποστάσεως μεθόδους την αμέσως επόμενη Κυριακή της εβδομάδας που παρατηρήθηκε η αστοχία και αν αυτό δεν επαρκέσει θα υπάρχει η δυνατότητα αναπλήρωσης της εξέτασης μετά το πέρας της εξεταστικής, κατά την εβδομάδα 20 – 25 Ιουλίου 2020. 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font