Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 54/1.7.2020 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίθηκε το παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 43/15.4.2020 (θέμα 1ο) συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2020-2021 διαμορφώνεται ως εξής:

Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Δευτέρα 31/08/2020 έως Σάββατο 03/10/2020  (5 εβδομάδες)

Χειμερινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 05/10/2020 έως Τρίτη 19/01/2021 (13 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Τετάρτη 20/01/2021 έως Σάββατο 23/01/2021

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2021

Δευτέρα 25/01/2021 έως Σάββατο 13/02/2021 (3 εβδομάδες)

Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 15/02/2021 έως Παρασκευή 28/05/2021 (13 εβδομάδες)

Δευτέρα 22/02/2021 έως Παρασκευή 4/06/2021 (13 εβδομάδες) (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Δευτέρα 31/05/2021 έως Σάββατο 05/06/2021

Δευτέρα 7/06/2021 έως Σάββατο 12/06/2021 (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021

Δευτέρα 07/06/2021 έως Δευτέρα 28/06/2021 (3 εβδομάδες)

Δευτέρα 14/06/2021 έως Σάββατο 3/07/2021 (3 εβδομάδες) (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)


Με απόφαση της υπ' αριθμ. 11/15.1.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου ορίστηκε από 27.1.2021 έως 16.2.2021, σύμφωνα με την από 13.1.2021 σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.