Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020-2021


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 54/1.7.2020 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ομόφωνα εγκρίθηκε το παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση της απόφασης της υπ' αριθμ. 43/15.4.2020 (θέμα 1ο) συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ακαδημαϊκού ημερολογίου για το έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2020-2021 διαμορφώνεται ως εξής:

Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Δευτέρα 31/08/2020 έως Σάββατο 03/10/2020  (5 εβδομάδες)

Χειμερινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 05/10/2020 έως Τρίτη 19/01/2021 (13 εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Τετάρτη 20/01/2021 έως Σάββατο 23/01/2021

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2021

Δευτέρα 25/01/2021 έως Σάββατο 13/02/2021 (3 εβδομάδες)

Εαρινό εξάμηνο 2020-21

Δευτέρα 15/02/2021 έως Παρασκευή 28/05/2021 (13 εβδομάδες)

Δευτέρα 22/02/2021 έως Παρασκευή 4/06/2021 (13 εβδομάδες) (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)

Αναπληρώσεις μαθημάτων

Δευτέρα 31/05/2021 έως Σάββατο 05/06/2021

Δευτέρα 7/06/2021 έως Σάββατο 12/06/2021 (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021

Δευτέρα 07/06/2021 έως Δευτέρα 28/06/2021 (3 εβδομάδες)

Δευτέρα 14/06/2021 έως Σάββατο 3/07/2021 (3 εβδομάδες) (όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/8.2.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου)


Με απόφαση της υπ' αριθμ. 11/15.1.2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου ορίστηκε από 27.1.2021 έως 16.2.2021, σύμφωνα με την από 13.1.2021 σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font