Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 27/27.1.2022 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίστηκε η τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου τρέχοντος έτους 2021-2022 ως εξής:

 

Χειμερινό Εξάμηνο 2021 - 2022

Από Δευτέρα 11.10.2021 έως Παρασκευή 21.1.2022 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 24.1.2022 έως Σάββατο 29.1.2022

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022

Από Δευτέρα 31.1.2022 έως Παρασκευή 18.2.2022 (τρεις εβδομάδες)

Από Δευτέρα 21.2.2022 έως Σάββατο 26.2.2022 (μία εβδομάδα) εμβόλιμη εξεταστική αποκλειστικά για τους φοιτητές που θα έχουν νοσήσει από τον Covid-19 κατά την ανωτέρω εξεταστική περίοδο. 

Εαρινό Εξάμηνο 2021 - 2022

Από Δευτέρα 28.2.2022 έως Παρασκευή 10.6.2022 (δεκατρείς εβδομάδες)

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2022

Από Τρίτη 14.6.2022 έως Δευτέρα 4.7.2022 (τρεις εβδομάδες)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font