Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2021-2022


Σας ενημερώνουμε ότι στην υπ' αριθμ. 27/31.5.2021 έκτακτη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (Τηλεδιάσκεψη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom), ομόφωνα, καθορίστηκε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2021-2022 ως εξής:

 

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021

Από Δευτέρα 30.8.2021 έως Παρασκευή 24.9.2021 (τέσσερις εβδομάδες)

Χειμερινό Εξάμηνο 2021 - 2022

Από Δευτέρα 27.9.2021 έως Πέμπτη 23.12.2021 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 10.1.2022 έως Σάββατο 15.1.2022

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2022

Από Δευτέρα 17.1.2022 έως Παρασκευή 4.2.2022 (τρεις εβδομάδες)

Εαρινό Εξάμηνο 2021 - 2022

Από Δευτέρα 7.2.2022 έως Παρασκευή 20.5.2022 (δεκατρείς εβδομάδες)

Αναπληρώσεις μαθημάτων από Δευτέρα 23.5.2022 έως Σάββατο 28.5.2022

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2022

Από Δευτέρα 30.5.2022 έως Δευτέρα 20.6.2022 (τρεις εβδομάδες)