Καλλιαρέκου Αικατερίνη
 • 2310 891.623
 • akalliarekou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 234Β

  Καλλιαρέκου Αικατερίνη

  Λέκτορας
  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Οικονομικό και Εμπορικό Δίκαιο

  Βιογραφικό
  Ώρες συνεργασίας

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΒΣ105-Ι-2)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ105-Ι-2

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

    Δ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εμπορικό οικονομικό  Δίκαιο

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση βασικών εννοιών του ημεδαπού εμπορικού δικαίου και η περαιτέρω εξοικείωση με θεσμούς του εμπορικού δικαίου, όπως εμφανίζονται στην ελληνική πρακτική. Ειδικότερα οι φοιτήτριες/ητές προσεγγίζουν αρχικά θεωρητικά τις σχετικές έννοιες και ακολούθως εμβαθύνουν μέσων πρακτικών θεμάτων και παραδειγμάτων στην εφαρμογή των σχετικών εννοιών και θεσμών στην πράξη.

  Γενικές Ικανότητες

  Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μία εισαγωγική γνώση σε κύριες-βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου,ώστε να δύνανται περαιτέρω να εμβαθύνουν σε ειδικότερα ζητήματα.

  Ειδικότερα η διδασκαλία αποσκοπεί

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

  1. 3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία και έννοιες του γενικού εμπορικού δικαίου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο, στην έννοια του εμπόρου και τα κριτήρια εμπορικότητας. Στα συστήματα – κριτήρια απόκτησης της ιδιότητας του εμπόρου. Ακολούθως παρουσιάζονται οι κύριες εμπορικές πράξεις και δραστηριότητες, καθώς και βασικές έννοιες, όπως αυτή της εμπορικής επιχείρησης, της οργάνωσης και της δομής της. Τέλος κύριο στοιχείο των παραδόσεων αποτελεί η παρουσίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εμπόρων, καθώς και οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας στην ημεδαπή έννομη τάξη.

   

  1. 4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία, εκπαιδευτικές επισκέψεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξέταση είναι γραπτή ή προφορική και τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των μαθησιακών απαιτήσεων του μαθήματος.

   

  1. 5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο προτεινόμενων)

  Όλα τα εγχειρίδια γενικού εμπορικού δικαίου

   

  – Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

  Αρμενόπουλος

  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου

   

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
   (ΒΣ105-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ105-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄ & Η΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Εμπορικό Δίκαιο

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση βασικών εννοιών του ημεδαπού εμπορικού δικαίου και η περαιτέρω εξοικείωση με θεσμούς του εμπορικού δικαίου, όπως εμφανίζονται στην ελληνική πρακτική. Ειδικότερα οι φοιτήτριες/ητές προσεγγίζουν αρχικά θεωρητικά τις σχετικές έννοιες και ακολούθως εμβαθύνουν μέσων πρακτικών θεμάτων και παραδειγμάτων στην εφαρμογή των σχετικών εννοιών και θεσμών στην πράξη.

  Γενικές Ικανότητες

  Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μία εισαγωγική γνώση σε κύριες-βασικές έννοιες του εμπορικού δικαίου,ώστε να δύνανται περαιτέρω να εμβαθύνουν σε ειδικότερα ζητήματα.

  Ειδικότερα η διδασκαλία αποσκοπεί

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία και έννοιες του γενικού εμπορικού δικαίου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στο ημεδαπό νομικό πλαίσιο, στην έννοια του εμπόρου και τα κριτήρια εμπορικότητας. Στα συστήματα – κριτήρια απόκτησης της ιδιότητας του εμπόρου. Ακολούθως παρουσιάζονται οι κύριες εμπορικές πράξεις και δραστηριότητες, καθώς και βασικές έννοιες, όπως αυτή της εμπορικής επιχείρησης, της οργάνωσης και της δομής της. Τέλος κύριο στοιχείο των παραδόσεων αποτελεί η παρουσίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εμπόρων, καθώς και οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας στην ημεδαπή έννομη τάξη.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Power-Point και ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις, διαδραστική διδασκαλία, εκπαιδευτικές επισκέψεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  ΣύνολοΜαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξέταση είναι γραπτή ή προφορική και τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των μαθησιακών απαιτήσεων του μαθήματος.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο προτεινόμενων)

  Όλα τα εγχειρίδια γενικού εμπορικού δικαίου

   – Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

  Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

  Αρμενόπουλος

  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου

   

  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   (ΒΣ111-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ111-Ι

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Ζ΄

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  4

  6

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  Όχι

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

  Στόχος του μαθήματος είναι η ευσύνοπτη παρουσίαση βασικών εννοιών του τραπεζικού δικαίου και η περαιτέρω εξοικείωση με τις επιμέρους τραπεζικές συμβάσεις όπως εμφανίζονται στην ημεδαπή τραπεζική πρακτική. Ειδικότερα οι φοιτήτριες/ητές προσεγγίζουν αρχικά θεωρητικά τις σχετικές οικονομικές και δικαιϊκές έννοιες και ακολούθως εμβαθύνουν μέσων πρακτικών θεμάτων και παραδειγμάτων στην εφαρμογή των σχετικών εννοιών και θεσμών στην πράξη.

  Γενικές Ικανότητες

  Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων οι φοιτήτριες/ητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει μία εισαγωγική γνώση σε κύριες-βασικές έννοιες του τραπεζικού δικαίου, ώστε να δύνανται περαιτέρω να εμβαθύνουν σε ειδικότερα ζητήματα.

  Ειδικότερα η διδασκαλία αποσκοπεί:

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
  • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

  3.      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία και έννοιες του τραπεζικού δικαίου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά τόσο στο ημεδαπό όσο και στο διεθνές νομικό πλαίσιο με επιμέρους αναφορές στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς θεσμούς, στην ενιαία ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, στη δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στους φορείς και τα πιστωτικά ιδρύματα. Ακολούθως παρουσιάζονται βασικές λειτουργίες και θεσμοί, όπως η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και η Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος κύριο στοιχείο των παραδόσεων αποτελεί η παρουσίαση των κύριων τραπεζικών συμβάσεων και των επιμέρους ειδών τους, όπως οι καταθέσεις, η χορήγηση πιστώσεων, η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring - forfaiting), η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), οι υπηρεσίες και τα μέσα πληρωμών, οι εγγυήσεις και οι λοιπές τραπεζικές συμβάσεις.

  4.    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Χρήση Power-Point και ΤΠΕ στην επικοινωνία με φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

  52

  Γενική προετοιμασία

  98

  Σύνολο Μαθήματος

  150

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Η εξέταση είναι γραπτή ή προφορική και τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επίτευξη των μαθησιακών απαιτήσεων του μαθήματος.

  5.    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  – Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  Εγχειρίδιο του μαθήματος (ένα εκ των δύο προτεινόμενων)

  Όλα τα εγχειρίδια τραπεζικού δικαίου

  – Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

  Αρμενόπουλος

  Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου

   

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   (ΒΣ109-Ι)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  BSO

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Περιγραφή

  (1) ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

  ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ

  ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟΣΠΟΥΔΩΝ

  Προπτυχιακό

  ΚΩΔΙΚΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΒΣ 109-I

  ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ

  Στ΄

  ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Στοιχεία Εταιρικού Δικαίου

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  σεπερίπτωσηπουοιπιστωτικές μονάδεςαπονέμονταισεδιακριτά

  μέρητου μαθήματοςπ.χ. Διαλέξεις, ΕργαστηριακέςΑσκήσειςκ.λπ.

  Ανοιπιστωτικές μονάδεςαπονέμονταιενιαίαγιατοσύνολοτου μαθήματοςαναγράψτετιςεβδομαδιαίεςώρεςδιδασκαλίαςκαιτο

  σύνολοτωνπιστωτικών μονάδων

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ

  ΕΣ

  ΩΡΕΣ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Σ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΕΣ

  ΜΟΝΑΔΕ

  Σ

   

  4

  6

   

   

   

   

   

   

  Προσθέστεσειρέςανχρειαστεί. Ηοργάνωσηδιδασκαλίαςκαιοι διδακτικές μέθοδοιπουχρησιμοποιούνταιπεριγράφονταιαναλυτικά στο (δ).

   

   

  ΤΥΠΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  γενικούυποβάθρου,

  ειδικούυποβάθρου, ειδίκευσης,

  γενικώνγνώσεων, ανάπτυξηςδεξιοτήτων

  Ειδικού Υποβάθρου

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

  ΟΧΙ

  ΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣκαι ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

  Ελληνική

  ΤΟΜΑΘΗΜΑΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

  ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΕΛΙΔΑ

  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

   

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  ΜαθησιακάΑποτελέσματα

  Περιγράφονταιτα μαθησιακάαποτελέσματατου μαθήματοςοισυγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητεςκαιικανότητες καταλλήλουεπιπέδουπουθααποκτήσουνοιφοιτητές μετάτηνεπιτυχήολοκλήρωσητου μαθήματος.

  ΣυμβουλευτείτετοΠαράρτημαΑ

  • ΠεριγραφήτουΕπιπέδουτωνΜαθησιακώνΑποτελεσμάτωνγιακάθεένακύκλοσπουδώνσύμφωνα μετοΠλαίσιο ΠροσόντωντουΕυρωπαϊκούΧώρουΑνώτατηςΕκπαίδευσης
  • ΠεριγραφικοίΔείκτεςΕπιπέδων 6, 7 & 8 τουΕυρωπαϊκούΠλαισίουΠροσόντωνΔιάΒίουΜάθησηςκαιτο ΠαράρτημαΒ
  • ΠεριληπτικόςΟδηγόςσυγγραφήςΜαθησιακώνΑποτελεσμάτων

  -     Παρουσίαση και ανάλυση των εταιρικών μορφωμάτων κατά την άσκηση εμπορικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ημεδαπή και στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

  ΓενικέςΙκανότητες

  Λαμβάνονταςυπόψητιςγενικέςικανότητεςπουπρέπειναέχειαποκτήσειοπτυχιούχος (όπωςαυτέςαναγράφονταιστο ΠαράρτημαΔιπλώματοςκαιπαρατίθενταιακολούθως) σεποια / ποιεςαπόαυτέςαποσκοπείτο μάθημα;.

  Αναζήτηση, ανάλυσηκαισύνθεσηδεδομένωνκαι            Σχεδιασμόςκαιδιαχείρισηέργων

  πληροφοριών, μετηχρήσηκαιτωναπαραίτητων    Σεβασμόςστηδιαφορετικότητακαιστηνπολυπολιτισμικότητα τεχνολογιών            Σεβασμόςστοφυσικόπεριβάλλον

  Προσαρμογήσενέεςκαταστάσεις                                   Επίδειξηκοινωνικής, επαγγελματικήςκαιηθικής

  Λήψηαποφάσεων   υπευθυνότηταςκαιευαισθησίαςσεθέματαφύλου Αυτόνομηεργασία      Άσκησηκριτικήςκαιαυτοκριτικής

  Ομαδικήεργασία                                                             Προαγωγήτηςελεύθερης, δημιουργικήςκαιεπαγωγικής

  Εργασίασεδιεθνέςπεριβάλλον                                       σκέψης

  Εργασίασεδιεπιστημονικόπεριβάλλον   …… Παράγωγήνέωνερευνητικώνιδεών  Άλλες… …….

  Λήψη αποφάσεων

  Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

  Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα πραγματεύεται την παρουσίαση και ανάλυση των κύριων εταιρικών μορφωμάτων, κατά την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας στην ημεδαπη και στην ευρωπαϊκή αγορά. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τόσο προσωπικών, όσο και κεφαλαιουχικών εταιριών, όπως η ομόρρυθμη εταιρία, η ετερόρρυθμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, η ανώνυμη εταιρία, η ευρωπαϊκή εταιρία και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρία. Ειδική αναφορά γίνεται στο το ρόλο του κάθε εταιρικού μορφώματος στην ελεύθερη αγορά, στα στάδια του εταιρικού βίου, στα όργανα διοίκησης και στα μέλη του κάθε  εταιρικού τύπου.

  Στόχο του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση, στους φοιτητές/τριες του πλαισίου λειτουργίας της επιχειρηματικής εμπορικής δραστηριότητας τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο μεπρόσωπο, Εξαποστάσεως εκπαίδευσηκ.λπ.

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΚΑΙ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ΧρήσηΤ.Π.Ε. στηΔιδασκαλία, στην

  ΕργαστηριακήΕκπαίδευση, στην Επικοινωνία μετουςφοιτητές

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοιδιδασκαλίας.

  Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης

  σύμφωνα μετιςαρχέςτου ECTS

   

  Δραστηριότητα

  ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις- Διαδραστική διδασκαλία

  48 ωρες

   

   

   

   

  Ώρες μελέτης

  72 ωρες

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολο Μαθήματος

  120 ώρες

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Περιγραφήτηςδιαδικασίαςαξιολόγησης

  Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή

  Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης,

  Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση

  Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια

  Παρουσίαση, Εργαστηριακή                             Εργασία,

  Κλινική   Εξέταση            Ασθενούς,           Καλλιτεχνική

  Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

  Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμααπότουςφοιτητές.

  Οι φοιτητές/ιες αξιολογούνται ΄τόσο κατά τη συμμετοχή τους στις διαλέξεις- διδασκαλία (διαμορφωτική), όσο και κατά την τελική γραπτή ή προφορική εξέταση, κατά επιλογή τους (συμπερασματική).

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣΕΤΑΙΡΙΕΣ , Ν.ΡΟΚΑΕκδόσειςΣάκκουλα 2019

  -ΔΙΚΑΙΟΕΜΠΟΡΙΚΩΝΕΤΑΙΡΙΩΝΣΨΥΧΟΜΑΝΗΕκδόσειςΣάκκουλα, 2020

  -ΔΙΚΑΙΟΕΜΠΟΡΙΚΩΝΕΤΑΙΡΙΩΝ, Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔΗ, ΕκδόσειςΣάκκουλα, 2020

  - GREEK LAW ON PARTNERSHIPS AND CORPORATIONS,L. KOTSIRIS/E. KOTSIRI , ΕκδόσειςΣάκκουλα, 2018

   

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (1 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2005

   • "Προνομιούχες Μετοχές"
   • Επιστημονικά Περιοδικά (2 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2011

    • "Οι προνομιούχες μετοχές υπό το νέο ρυθμιστικό καθεστώς του ν.3604/2007"

    2006

    • "Ν. 3426/2005 Ο νέος νόμος για την απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας"
    • Άλλα (3 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     2021

     • "Πανδημία και Νομοθεσία, Ένας ακόμη ασθενής;"

     2018

     • "Διασυνοριακές Διασπάσεις Κεφαλαιουχικών Εταιριών. Επισημάνσεις επί της νέας πρότασης Οδηγίας"

     2010

     • "N. 3428/2005 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Το προβλεπόμενο κανονιστικό πλαίσιο Κωδίκων και Κανονισμών και η επιτακτική ανάγκη θέσπισής τους."
     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font