Κάτου Αναστασία
 • 2310 891.587
 • akatou uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 405

  Κάτου Αναστασία

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτικό Προσωπικό (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων)


  Γνωστικό Αντικείμενο

  Μάνατζμεντ με έμφαση στην Οργανωσιακή Στρατηγική

  Βιογραφικό
  Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • Doctor of Philosophy (PhD) (2005) Cardiff Business School. University of Cardiff, U.K.
  • Diploma in Social Science Research Methods (PgD) (2001) Cardiff Business School. University of Cardiff, U.K.
  • Master of Business Administration - International Human Resource Management (MBA) (1999) Sunderland Business School. University of Sunderland, U.K.
  • Bachelor of Arts in Business Administration (BA) (1998) Sunderland Business School. University of Sunderland, U.K.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Στρατηγική Διοίκηση
  • Επίδοση Επιχειρήσεων

  Διδασκόμενα Μαθήματα


  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
   (ΟΔ0801)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Εισαγωγή στη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και διαφορά από τη διοίκηση προσωπικού, σχέση επιχειρησιακής στρατηγικής και διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, πρότυπα και προσεγγίσεις, στελέχωση, εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβή εργαζομένων. Προστασία της υγείας των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον και εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις και το συνδικαλισμό. Ανάλυση περιπτώσεων (case studies).

  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
   (ΟΔ0416)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός: Να εμπλουτίσει βασικά στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς με νέες έννοιες. Να συνδέσει στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς με ερευνητικά αποτελέσματα στο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας. Να εφαρμόσει στοιχεία της Οργανωσιακής Θεωρίας και Συμπεριφοράς σε πραγματικές καταστάσεις.

  Περιλαμβάνει: Ψυχολογικό συμβόλαιο, Συναισθήματα και στρες στην οργανωσιακή ζωή, Οργανωσιακή νοημοσύνη, Εργασιακή φωνή και σιωπή, Οργανωτική δομή και σχεδιασμός, Οργανωσιακή κουλτούρα, Οργανωσιακή αλλαγή, Λήψη αποφάσεων στους οργανισμούς, Οργανωσιακή δικαιοσύνη, ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη, Δημιουργικότητα και καινοτομία. Τεχνολογίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

  Έμφαση: Αναλύσεις περιπτώσεων, Ομαδικές συζητήσεις, Ομαδικές εργασίες.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΡΓΑΣΙΑ)
   (ΟΔ0809-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ)
   (ΔΕ0380)

  Τύπος
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Η περιγραφή του μαθήματος δεν είναι διαθέσιμη

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΟΔ0301)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΔΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Eισαγωγή στην Oργανωσιακή Θεωρία. Kλασικές και σύγχρονες θεωρίες οργάνωσης. Σχεδιασμός οργανωτικής δομής.
  Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Το άτομο και οι ομάδες στον Οργανισμό: Θεωρίες και προσδιοριστικοί παράγοντες ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου (ατομικά γνωρίσματα, συναισθήματα και διαθέσεις, στάσεις, αντίληψη, προσωπικότητα και αξίες). Θεωρίες και πρακτικές ηγεσίας, παρακίνησης, επικοινωνίας, και διοίκησης ομάδων στις οργανώσεις. Δύναμη και έλεγχος στις οργανώσεις. Xειρισμός συγκρούσεων. Οργανωσιακή αλλαγή.

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
   (ΟΙ0520-1)

  Τύπος
  ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

  Κωδικός Τμήματος
  ΟΕ

  Τμήμα
  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Περιγραφή

  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. 1.       ΓΕΝΙΚΑ

  ΣΧΟΛΗ

  ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΤΜΗΜΑ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

   ΟΙ0520-1

  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Ε και Η

  ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΥ

  ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   

   

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
  ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

   

  3

  5

  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

  ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

   

   

  ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

   ΟΧΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

  http://compus.uom.gr/BA239/index.php

             

   

  1. 2.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Μαθησιακά Αποτελέσματα

   

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

   

  • Γνώση: Να περιγράφουν, συνδυάζουν, προσδιορίζουν, αναγνωρίζουν, επιλέγουν και δηλώνουν τις βασικές αρχές της οργανωσιακής θεωρίας και συμπεριφοράς.
  • Δεξιότητες: Να έχουν αποκτήσει ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων στην οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά.
  • Ικανότητες: Να έχουν αποδεδειγμένη επάρκεια, υπευθυνότητα και αυτονομία σε περιστάσεις  εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/ και προσωπική ανέλιξη αναφορικά με την οργανωσιακή θεωρία και συμπεριφορά.

   

   

  Γενικές Ικανότητες

   

  Το μάθημα αποσκοπεί κυρίως στις παρακάτω γενικές ικανότητες:

   

  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

      

   

  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

   

   

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ    

   

  1. Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
  2. Μεθοδολογία
  3. Ατομικά Γνωρίσματα
  4. Μάθηση
  5. Αξίες, Στάσεις και Εργασιακές Συμπεριφορές
  6. Αντίληψη
  7. Οδηγίες ομαδικής εργασίας
  8. Παρακίνηση
  9. Γκρουπ και Ομάδες
  10. Συγκρούσεις και Διαπραγματεύσεις
  11. Επικοινωνία
  12. Ηγεσία
  13. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών

   

   

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

  Πρόσωπο με πρόσωπο

  ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  ⮚          Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία

  ⮚         Χρήση Power Point, Excel και Word στην εργασία

  ⮚         Επικοινωνία με τους φοιτητές με email και Compus

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   

  Δραστηριότητα

  Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

  Διαλέξεις

   39

  Case studies

   51

  Ομαδική εργασία

  60

  Σύνολο Μαθήματος

  150

   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   

   

  ⚫         Αξιολόγηση:

  Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια:

  ⚪         Γραπτής Εξέτασης: Τα θέματα είναι της μορφής:

  ⮚         Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choices), και/ή σωστό/λάθος

  ⮚         Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σε μορφή εκθέσεως (essay)

  ⮚         Ερωτήσεις μικρής μελέτης περίπτωσης (case study)

  ⚪         Ομαδικής Εργασίας:

  ⮚         Η Ομαδική Εργασία δεν είναι υποχρεωτική.

  ⮚         Όλοι οι φοιτητές σε μια ομάδα παίρνουν τον ίδιο βαθμό.

  ⚫         Βαθμολόγηση:

  ⮚         Γραπτή εξέταση:                   από 0 μέχρι 10

  ⮚         Ομαδική εργασία:               από 0 μέχρι 2

  ⚫         Παρατηρήσεις:

  ⮚         Όλοι οι φοιτητές αξιολογούνται με τις γραπτές εξετάσεις, με άριστα το βαθμό 10.

  ⮚         Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις Ομαδικές Εργασίες αξιολογούνται για την εργασία τους με επιπλέον 2 βαθμούς.

  ⮚         Ο βαθμός της εργασίας προστίθεται στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων, μέχρι που το άθροισμα να φτάσει το πολύ μέχρι το βαθμό 10.

   

   

   

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

  ⚫         Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.

  ⚫         Uhl-Bien, M., Schermerhorn, Jr. J.R. and Osborn, R.N. (2016) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Nicosia: Εκδόσεις Πασχαλίδης – BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.

  ⚫         Daft, R. (2005) Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

  ⚫         Βακόλα, Μ. και Νικολάου, Ι. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Rosili.

  ⚫         Greenberg, J. and Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

  ⚫         Robbins, S. and Judge, T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές Έννοιες και Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

  ⚫         Χυτήρης, Λ. (2017). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

   

   

   

  -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   

  • Organizational Behavior and Human Decision Processes
  • Journal of Organizational Behavior
  • Journal of Behavioral Decision Making
  • Journal of Applied Psychology
  • Personnel Psychology
  • European Journal of Work and Organizational Psychology

   

   

   

   

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

   

  2018-2019

   

  • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
   (ΔΕ0204-1)

  Τύπος
  ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Κωδικός Τμήματος
  MBA

  Τμήμα
  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Περιγραφή

  Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τις απαραίτητες δεξιότητες που μπορούν να τους επιτρέψουν να μειώσουν το «κενό» μεταξύ των «πρωτότυπων» ιδεών τους και την «πρακτική - πραγματική» πραγμάτωση τους στο περιβάλλον της εργασίας τους. Από αυτή την άποψη, το μάθημα εστιάζει σε δύο κύριες προοπτικές που απαρτίζουν τον πυρήνα της θεωρίας της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς: α) την προοπτική της διάγνωσης που αναφέρεται στην κατάλληλη διάγνωση των προβλημάτων στους οργανισμούς και εξετάζει-διερευνά ανάλογα τη συμπεριφορά των ατόμων και των οργανισμών, και 2) την προοπτική της δράσης που, σε συνέργεια με την προοπτική της διάγνωσης, αναφέρεται στην εφαρμογή των αλλαγών στους οργανισμούς/επιχειρήσεις.

  Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ατόμου (π.χ. προσωπικότητα, αντίληψη, αυτογνωσία, συναισθηματική νοημοσύνη, παρακίνηση, εκμάθηση) και τον αντίκτυπό τους στις διοικητικές δεξιότητες των ατόμων (π.χ., αυτοαποτελεσματικότητα, δημιουργική γνώση, κριτική σκέψη, αποτελεσματική λύση προβλημάτων). Το δεύτερο μέρος επισημαίνει τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και την επιρροή τους στην αυτοδιοικούμενες ομάδες ατόμων και την δυναμική συμπεριφορά των ομάδων στους οργανισμούς/επιχειρήσεις (π.χ. ενθαρρυντική-υποστηρικτική επικοινωνία, χαρακτηριστικά της ηγεσίας, δύναμη και συγκρούσεις στους οργανισμούς). Το τρίτο μέρος εστιάζει στη φύση της ανάπτυξης των οργανισμών και την διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Τα κεντρικά θέματά του εξετάζουν τα είδη-τύπους, το μέγεθος, και τις στρατηγικές αλλαγές που ακολουθεί ένας οργανισμός καθώς επίσης και τις επιρροές που η δομή του οργανισμού, η φιλοσοφία του, και η πληροφορική τεχνολογία ασκούν στην επίτευξη της κατάλληλης στρατηγικής αλλαγής του.

  Δημοσιεύσεις


  • Βιβλία (12 εγγραφές)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2017

   • Κάτου, Α.Α. (2017) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός [ISBN 978-618-5063-27-6] (σελ. 746).
   • Κάτου, Α.Α. (2017) Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζυγός [ISBN 978-618-5063-26-9] (σελ. 496).
   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2017) HRM and Firm Performance (Chapter 2). In: Human resource management: Strategic and international perspectives. 2nd Edition. Budhwar, P., Crawshaw, J., & Davies, A. (eds.) London: SAGE Publications.
   • Chand, M.D., Budhwar, P.S., & Katou, A.A. (2017) Investigating idiosyncratic deals in the Indian hospitality industry. In: Chand, M.D. (ed.) Opportunities and Challenges for Tourism and Hospitality in the BRIC Nations. IGI-Global Publications, USA.
   • Katou, A.A. & Katsouli, E.F. (2017) Empirical evidence on convergence of travel & tourism competitiveness and global competitiveness across the BRIC countries. In: Chand, M.D. (ed.) Opportunities and Challenges for Tourism and Hospitality in the BRIC Nations. IGI-Global Publications, USA.

   2014

   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2014) Staffing. Open School of Management. Germany
   • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2014) HRM and Firm Performance (Chapter 2). In: Human resource management: Strategic and international perspectives. Budhwar, P., Crawshaw, J., & Davies, A. (eds.) London: SAGE Publications.
   • Katou, A.A. (2014) Human resource management and performance in the hospitality industry: Methodological issues. Included after selection in Kumar, S., Chand, M.D. & Dahyia, A. (eds.) International Tourism and Hospitality in the Digital Age. IGI-Global Publications, USA

   2013

   • Katou, A.A. & Voyiatzi, M.A. (2013) Employee Behavioral Intentions in Adopting Information Technology: The Case of the Greek Hotel Industry. Included after selection in Carayiannis E.G. (ed.) Creating a sustainable ecology using technology-driven solutions. IGI-Global Publications, USA. (Chapter 6).

   2011

   • Chand, M. & Katou, A.A. (2011) The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry. Included after selection in Tom Baum, (ed.) Hospitality Management: The Management of People and Service in Hospitality. London: SAGE Publications. (Volume 3).

   2008

   • Aryee, S., Katou, A.A., Daniels, K., & Budhwar, P. (2008) Emerging Issues in the Field. In Strategic Human Resource Management: Building Research-Based Practice (Chapter 14). Aston Centre for Human Resources. London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
   • Katou, A.A. (2008) e-Resourcing as an effective function of e-HRM performance linkage models. In Teresa Torres-Coronas & Mario Arias-Oliva (Eds.) Encyclopaedia of Human Resources Information Systems: Challenges in E-HRM, Information Science Reference. New York: IGI. (pp. 363-372).
   • Επιστημονικά Περιοδικά (31 εγγραφές)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2017

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Chand, M. (2017) The moderating effects of transformational leadership and self-worth in the idiosyncratic deals - employee reactions relationship: A study of Indian hospitality industry. Personnel Review (in press)[Emerald].
    • Katou, A.A. (2017) How does human resource management influence organisational performance? An integrative approach based analysis. International Journal of Productivity and Performance Management (in press). [Emerald].

    2016

    • Varma, A., Budhwar, P.S., Katou, A.A. & Mathew, J. (2016) Interpersonal affect and host country national support of expatriates: An investigation in China. Journal of Global Mobility. 4(4): 476-495 [Emerald].

    2015

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2015) Human Resource Management and Organisational Productivity: A Systems Approach Based Empirical Analysis. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 2(3): 244-266 [Emerald].
    • Katou, A.A. (2015) Transformational Leadership and Organisational Performance: Three Serially Mediating Mechanisms. Employee Relations. 37(3): 329-353 [Emerald].
    • Katou, A.A. (2015) The Mediating Effects of Psychological Contracts on the Relationship between Human Resource Management Systems and Organizational Performance. International Journal of Manpower, 36(7): 1012-1033 [Emerald].

    2014

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2014) Content vs. process in the HRM-performance relationship: An empirical examination. Human Resource Management, 53(4): 527-544. [Wiley].

    2013

    • Katou, A.A. (2013) The relationship between corrupt practices and organizational performance: An empirical investigation. International Journal of Business Governance and Ethics, 8(4): 323-347. [Inderscience].
    • Katou, A.A. (2013) The Link between HR practices, psychological contract fulfilment, and organisational performance in Greece: An economic crisis perspective. Journal of Industrial Engineering and Management, 6(2): 568-594. [Omnia Science].
    • Katou, A.A. (2013) Justice, Trust, and Employee Reactions: An Empirical Examination of the HRM system. Management Research Review, 36(7): 673-699. [Emerald].

    2012

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2012) The link between HR practices, psychological contract fulfilment and organizational performance: The case of the Greek services sector. Thunderbird International Business Review, 54(6): 793-809. [Wiley].
    • Katou, A.A. (2012) Investigating Reverse Causality between Human Resource Management Policies and Organizational Performance in Small Firms. Management Research Review, 35(2): 134-156. [Emerald].
    • Katou, A.A. (2012) Modelling Causal Relationships between Employee Perceptions of Managers’ Leadership Behaviour, Satisfaction with HR practices, and Organisational Performance: The case of Greece. International Journal of Modelling in Operations Management, 2(2): 173-203. [InderScience].
    • Chand, M. & Katou, A.A. (2012) Strategic determinants for the selection of partner alliances in the Indian tour operator industry: A cross-national study. Journal of World Business, 47(2): 167-177. [Elsevier].

    2011

    • Katou, A.A. & Voyiatzi, M.A. (2011) Employee Behavioral Intentions in Adopting Information Technology: The Case of the Greek Hotel Industry. International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 2(2): 17-30. [IGI-Global].
    • Katou, A.A. (2011) Test of a causal HRM-performance linkage model: Evidence from the Greek manufacturing sector. International Journal of Business Science & Applied Management, 6(1): 16-29. [JBSAM].
    • Katou, A.A. (2011) A Mediation Model Linking Business Strategies, Human Resource Management, Psychological Contract, and Organizational Performance. International Journal of Human Resources Development and Management, 11(1): 51-67. [InderScience].

    2010

    • Katou, A.A., Budhwar, P.S., Woldu, H., & Al-Hamadi, A.B. (2010) Influence of ethical beliefs, national culture and institutions on preferences for HRM in Oman. Personnel Review, 39(6): 728-745. [Emerald].
    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) Causal relationship between HRM policies and organisational performance: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Management Journal, 28(1): 25-39. [Elsevier].
    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) Testing competing HRM-performance linkage models: Evidence from the Greek manufacturing sector. European Journal of International Management, 4(5): 464-487. [InderScience].

    2009

    • Budhwar, P.S., Varma, A., Katou, A.A., & Narayan, D. (2009) The role of HR in cross-border mergers and acquisitions: The case of Indian pharmaceutical firms. Multinational Business Review, 17(2): 89-110. [Emerald].
    • Katou, A.A. (2009) The impact of human resource development on organizational performance: Test of a causal model. Journal of Behavioral and Applied Management,10(3): 335-356. [IBAM]

    2008

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2008) The effect of business strategies and HRM policies on organizational performance: The Greek experience. Global Business and Organizational Excellence: A Review of Research & Best Practices, September/October: 40-57. [Wiley]
    • Katou, A.A. (2008) Innovation and human resource management: The Greek experience. Organizacija: Journal of Management Informatics and Human Resources, 41(3): 81-90. [Versita]
    • Katou, A.A. (2008) Human resource management and performance in the hospitality industry: Methodological issues. International Journal of Tourism and Hospitality Systems, 1(1): 23-54. [IJHTS Publications]
    • Katou, A.A. (2008) Measuring the Impact of HRM on organisational performance. Journal of Industrial Engineering and Management, 1(2): 119-142. [UPC Publications]

    2007

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007) The effect of human resource management policies on organizational performance in Greek manufacturing firms. Thunderbird International Business Review, 49(1): 1-35. [Wiley]
    • Mohinder, C. & Katou, A.A. (2007) The impact of HRM practices on organisational performance in the Indian hotel industry. Employee Relations, Special Issue: People Management in the Indian Sub-continent, 29(6): 576-594. [Emerald]

    2006

    • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2006) Human resource management systems and organizational performance: A test of mediating model in the Greek manufacturing context. International Journal of Human Resource Management, 17(7): 1223-1253. [Routledge]
    • Katou, A.A. (2006) Intermediate linkages between human resource management systems and organizational performance: Evidence from Greek manufacturing. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 5: 77-85. [EuroJournals]

    2005

    • Κάτου, A.A. (2005) Η επίδραση των συστημάτων διοικήσεως ανθρωπίνων πόρων στην επίδοση των επιχειρήσεων στην ελληνική μεταποίηση. Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3(3-4): 5-15.
    • Συνέδρια (20 εγγραφές)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2016

     • Varma, A., Budhwar, P., & Katou, A.A. (2016). Host Country National Support of Expatriates: A Two-Phase Study in China. European Academy of Management Conference, EURAM, June 1-4, Paris, France.

     2015

     • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Chand, M. (2015) The moderating effects of transformational leadership and self-worth in the idiosyncratic deals - employee reactions relationship: A study of Indian hospitality industry. 4th Biennial Conference of the Indian Academy of Management, December 11-13, Noida, India.
     • Katou, A.A., Budhwar, P.S., Pattel, C., & Theodorakopoulos, N. (2015) Idiosyncratic Deals and Organisational Performance: A Multi-level, Multi-dimension, and Multi-path Investigation. 31st European Group of Organizational Studies (EGOS) 2015 Conference, July 2-4, Athens, Greece.

     2013

     • Patel, C., Budhwar, P.S., & Katou, A.A. (2013) Curvilinear relationship between high performance work systems, organizational climate and work attitudes in the Indian call centre context. Global Business and Technology Association’s Fifteenth Annual International Conference, July 2-6, Helsinki, Finland.

     2012

     • Katou, A.A., Budhwar, P.S., & Patel, C. (2012) Content vs. process in the HRM-performance relationship: An empirical examination. The 2012 Academy of Management Annual Meeting, August 3-7, Boston, Massachusetts, USA.

     2011

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2011) An investigation into the sine qua non of the reciprocity norm via the psychological contract framework in Greek organizations. The 2011 Academy of Management Annual Meeting. August 12-16. San Antonio, Texas, USA.

     2010

     • Καραγιώργου, Δ., Κοτσώνης, Μ.-Α., Κάτου, Α.Α. & Μοσχίδης, Ο. (2010) Η σχέση μεταξύ στρατηγικής της επιχείρησης, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και επίδοσης της επιχείρησης: Η περίπτωση των επιχειρήσεων της Έδεσσας. Φοιτητικό Συνέδριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Εφαρμογές Πληροφορικής και Μεθοδολογίες Διοίκησης, 5 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2010) The Link between HRM Policies, Psychological Contract Fulfilment and Organizational Performance: The Case of the Greek Services Sector. The 11th International Human Resource Management Conference, 9-12 June 2010, Aston, Birmingham, U.K.

     2009

     • Budhwar, P.S., Al-Hamadi, A.B. & Katou, A.A. (2009) Influence of ethical beliefs, national culture and institutions on preferences for HRM in Oman. 10th International HRM Conference, Santa Fe, New Mexico, June 21-24. USA.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2009) The link between human resource management, psychological contract, and organisational performance. The British Academy of Management 2009 Conference, 15-17 September, Brighton, U.K.

     2008

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2008) The productivity effects of human resource management: A systems approach. 2008 Academy of Management Annual Meeting. August 8-13. Anaheim, California, USA.
     • Budhwar, P.S., Katou, A.A., & Narayan, D. (2008) The role of HRM in cross-border mergers and acquisitions: The case of Indian pharmaceutical firms. 6th Asia Academy of Management Conference. December 14-16. Taipei. Taiwan.

     2007

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007). The effect of business strategies and HRM policies on organisational performance in Greek manufacturing firms. The 9th International Human Resource Management Conference. June 12-15. Tallinn. Estonia.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007). An integrative framework for understanding the link between human resource management and business performance. 2007 Academy of Management Annual Meeting. August 3-8. Philadelphia. USA.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2007) Testing competing HRM-performance linkage models: Evidence from the Greek manufacturing sector. 5th Workshop on International Strategy and Cross Cultural Management. The European Institute for Advanced Studies. September 28-29. Istanbul. Turkey.

     2006

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2006) Universalistic or contingency model? Contribution of HRM towards firms' performance in Greece. 2006 AIB Conference. June 23-26. Beijing. China.
     • Budhwar, P.S. & Katou, A.A. (2006) HRM and organizational performance: A test of competing models in the Greek manufacturing sector. 2006 Academy of Management Annual Meeting. August 11-16. Atlanta. Georgia. USA.

     2005

     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2005) The effect of human resource management policies on organizational performance in Greek manufacturing firms. EURAM 2005 Conference. May 4-7. Munich. Germany.
     • Katou, A.A. & Budhwar, P.S. (2005) Human resource management systems and organizational performance: A test of mediating model in the Greek manufacturing context. HRM Conference 'The value of HRM?! Optimizing the architecture of HRM'. November 4-5. 2005. Amsterdam. The Netherlands.

     2002

     • Katou, A.A. (2002) The link between business strategy, human resource management and business performance: The case of the Greek manufacturing sector. Employment Research Unit Annual Conference. September 12-13. Cardiff. U.K.
     • Άλλα (0 εγγραφές)

     Περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά.

     Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις.